Operation mand

I ønsket om at gøre vores speciale mere mangfoldigt har FYGO i denne kampagne valgt at fokusere på mændene.

Tallene viser at færre og færre mænd igennem de sidste år har søgt vores speciale. I vores forsøg på at gøre specialet mere attraktivt for disse, har vi valgt at lave en række portrætter af mandelige gynækologer/obstetrikere over hele landet. De har alle svaret på de samme spørgsmål og poserer i bedste James Bond stil med et gynækologisk/obstetrisk redskab i hånden. Vi præsenterer en ny hver måned, så følg med.
Vi er naturligvis glade for alle de kvindelige læger der fortsat søger vores speciale, og prøver blot at få mændene til at  overveje specialets mange muligheder.
Følg med de næste måneder og mød os på Karrieredag rundt omkring i landet.

Med venlig hilsen FYGOs bestyrelse

Navn: Thomas Larsen

Titel: Ledende Overlæge

Kandidat år: 1999

Speciallæge i år: 2007

Subspeciale:

Urogynækologi samt Organisation og Ledelse, har suppleret min uddannelse med en Master i Offentlig Administration,(MPA).

Hvad laver en urogynækolog og ledende overlæge?

Overordnet handler urogynækologien om udredning og behandling af prolaps og inkontinens hos kvinder.

Der er stor operativ aktivitet med en del plastic og rekonstruktiv kirurgi. Kirurgien er meget varieret fra det simple til rekonstruktioner med stor kompleksitet. Dertil kommer hele udredningen af de forskellige inkontinenstilstande og det detektivarbejde der følger med området.

Den anden del af mit job er ledelse og administration. Jobbet som ledende overlæge er utrolig spændene og meget alsidig. Man arbejder indenfor en meget bred tværfaglig ramme med områder inden for økonomi, coaching, planlægning, strategisk ledelse og udvikling etc.

Man har mulighed for at stille spørgsmål til systemet, forholde sig kritisk til sundhedsvæsenets organisering og så rent faktisk få gjort noget ved de udfordringer man møder. Det er en stor tilfredsstillelse når det lykkedes at få ændret tingene til glæde for både medarbejdere og patienter.

Hvad er det du har i hånden på billedet?

En Milex ring, der bruges til kvinder med prolaps.

Hvorfor valgte du gynækologien

Valget af gynækologi var på baggrund af to faktorer.

For det første den enorme alsidighed bredden af specialet tilbyder. Herunder mulighed for subspecialisering i et kirurgisk område, føtalmedicinsk eller obstetrisk fagområde. Samtidig er der mulighed for at nedsætte sig som praktiserende speciallæge uden for hospital hvis man skulle få lyst til det.

For det andet havde det en vis betydning at der i specialet er en super fin stemning. Uanset hvilken afdeling jeg har været på har der alle steder være meget dygtige og kompetente speciallæger der altid har været klar til at hjælpe og uddanne. Tonen blandt lægerne i specialet er god og venlig med en passende mængde humor. Som ung læge var det meget befriende at opleve en anerkende tilgang også fra de seniorer læger.

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling?

Lavede forskning, havde sideudannelser samt relevant kursusaktivitet.

Har du haft betænkeligheder overfor specialet?

Havde i starten overvejelser omkring specialet udelukkende havde kvindelige patienter men fortabte sig hurtigt i det faglige fokus og har ikke tænkt over det siden.

I min introduktionsstilling virkede det umiddelbart også udfordrende at kravene til H-stillingerne var enormt høje. Imidlertid var faget så spændene og vindene at det hurtigt fejede betænkelighederne af banen og så var der ingen vej tilbage, jeg tror ikke jeg var blevet tilfreds med et andet valg, det blev hurtigt gyn obs jeg virkelig havde lyst til.

Hvilken bedrift er du mest stolt af som gynækolog?

Jeg tror de fleste gynækologer alle har forløb de kan være stolte af. Vi har alle stået i meget alvorlige og akutte situationer hvor vores kompetencer har gjort en positiv forskel. Eksempelvis på fødegangen ved svære forløsninger og akutte kejsersnit, post partum blødninger etc. Selv om det er mit fag så kan man godt være en lille smule stolt hver gang.

Mere generelt sætter jeg stor pris på at være en del af et fantastisk speciale som på mange måder er nytænkende og innoverende, både hvad uddannelsen angår men også fagligt eksempelvis inden for robotkirurgi og guideline arbejdet. M.M.

Mange mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet GU af en mand. Har du nogen sinde oplevet det?

Kun nogle ganske få gange, hører absolut til sjældenhederne og det er ikke noget jeg tænker over til dagligt.

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ i specialet?

Nej det tænker jeg ikke over

Navn: Morten Beck

Titel: Overlæge

Kandidat år: 1994

Speciallæge i år: 2010

Subspeciale: Obstetrik

Hvad laver en Obstetriker:

Hjælper fødende og babyer til at opnå en god og sikker graviditet/fødsel.  Dette opnås ved diagnose, kontrol og behandling af graviditetskomplikationer, men især ved fødselshjælp hvor den akutte håndtering er livsvigtig. En dejlig blanding af håndelag og hjerne.

Hvorfor valgte du Gyn/Obs som speciale?

Den perfekte blanding af medicin og kirurgi med et islæt af akut og intensiv medicin som gør alle arbejdsdage spændende og med en følelse af at gøre en væsentlig forskel. Det bedste arbejdsmiljø hvor det er sjovt at arbejde fordi målet er at skabe liv og ikke udskyde død – sex og reproduktion er jo en naturlig del af arbejdet og det er svært at gøre kedeligt!

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling? 

Som en del af mit PhD forløb var jeg på forskningsbesøg i London og det udviklede sig. Jeg blev lidt længere, faktisk over 12 år, og fik kursusstilling og uddannede mig i London. Kvalifikationen er meget som i Danmark hvor man vurderes bredt og ud fra de kvalifikationer man har i de forskellige lægeroller. Kunsten er altid at skille sig ud, og det at være mand er en god start!

Har du haft betænkeligheder overfor specialet?

Aldrig – jeg troede engang jeg skulle være mediciner men tabte mit hjerte til fødegangen.

Hvilken bedrift er du mest stolt af som Gyn/Obs?

Der er så mange glæder, at det er svære at gøre op – billederne af alle de glade unger som hænger over mit skrivebord, og som er bragt sikkert til verden, er nok det, jeg er mest stolt af.

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet GU af en mand, har du nogen sinde oplevet det?

Det sker sjældent når man er så grim som mig. Nej, pjat – selvfølgelig er der altid en naturlig utryghed ved at blive undersøgt et så intimt sted, og det er jo derfor en faglig udfordring at gøre det til en tålelig situation for patienten. Analogien til undersøgelse af d’herrer’s ædlere dele er jo ligetil, resten er empati.

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ i specialet?

Det er jo nok en naturlig konsekvens af, at flere kvinder bliver læger, men vist er det bekymrende at for få af de nye kursister er mænd. Primært fordi en naturlig balance imellem kønnene er godt for alle – især patienterne. Mænd har en vigtig mission i vores speciale bl.a. fordi traditionelle mandlige værdier som retning, beslutsomhed og handlekraft er vigtige på en operationsstue og en fødegang.

Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer specialet?

Go for it, mate! Vi har det sjovt og vi gør en forskel i et fantastisk nuanceret speciale.

Hvad er det du holder i hånden (på billedet)?

Obstetrikerens bedste ven: Fødetangen. When you need to deliver – get the forceps!

Navn: Benny Kirschner

Titel: Afdelingslæge, Klinisk Lektor

Kandidat år: 2001

Speciallæge år: 2010

Subspeciale: Almen gynækologi

Hvad laver en almen gynækolog?

Vi prøver at hjælpe patienter med en række både kirurgisk og medicinske, gynækologiske problemstillinger som infektionssygdomme, hormonelle lidelser, ovarie-patologi, cervical dysplasi og malignitet, patologiske- og uønskede graviditeter, blødningsforstyrrelser osv.

Herudover er det tale om et dobbelt-speciale, idet vi er specialister i både gynækologi og obstetrik.

Således har de fleste af os også en del graviditets- og føderelateret arbejde, typisk i vagterne, og det kan jo være alt fra behandling af kvinder i præmatur fødsel til vurdering af mulig infektion i en sectio-cicatrice.

Hvorfor valgte du gynækologien?

Jeg vil vove at påstå at det ikke er noget andet speciale som kan tilbyde en så god blanding af medicin og kirurgi som vores.  I samme vagt kan man møde den svært elektrolyt- derrangerede patient med hyperstimulations- syndrom, ascites og abdominalsmerter for senere at løbe over og lave et akut sectio kompliceret af post partum blødning med behov for transfusioner og akut hysterektomi. Man kan med andre ord møde problemer der udfordrer såvel de intellektuelle som de ”håndværksmæssige” sider af ens evner og det sætter jeg stor pris på.

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling? 

Arbejdede målrettet på at opnå kliniske kompetencer indenfor gynækologi, obstetrik mm

Jeg har lavet en del forskning, men er ikke Ph.D.

Har du haft betænkeligheder overfor specialet?

Nej

Hvilken bedrift er du mest stolt af som gynækolog?

De fleste af os bliver jo læger fordi vi gerne vil gøre en forskel for vores patienter. Således er det jo noget helt særligt når man som gynækolog får en yngre kvinde ind med en rumperet ectopisk graviditet. Hun kan godt være akut påvirket og der skal ofte handles hurtigt.

Sammen med sit team kan man være med til at redde liv og så bliver det vel ikke meget bedre.

 

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet GU af en mand, har du nogen sinde oplevet det?

Ja, det sker selvfølgelig, men sjældent. Så prøver vi at se om der er en kvindelig læge som kan gøre undersøgelsen. Evt. kan man jo ”bytte” patient.

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ I specialet?

Vel, det kom jo ikke som noget chok… men nogle gange kan det alligevel blive lidt meget…

Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer specialet?

Glæder mig til at ses

Hvad er det du har i hånden?

En biopsi-tang. Den bruges til at tage prøver fra suspekte læsioner, typisk svt. vulva eller cervix.

Navn: Mikkel Rosendahl

Titel: afdelingslæge, ph.d

Kandidat år: 2002

Speciallæge I år: 2013

Hvad holder du I hånden (på billedet)?

I hånden har jeg en ‘vaginal probe’ til ultralyd. Den er uundværlig til vores gynækologiske undersøgelser da nutidens ultralyd apparater er så præcise at vi kan se selv de mindste detaljer. Vi bruger ultralyd til alt – diagnostik af graviditet, cancer, godartede tumorer, blødningsforstyrrelser, infertilitet – you name it. Altid godt med grej…’

Subspeciale: Endometriose

Hvad er endometriose?:

Endometriose rammer formentlig 10% af danske kvinder. Det er forekomsten af livmoderslimhinde uden for livmoderhulen og kan medføre alt fra ingen symptomer over cyster og menstruationssmerter til voldsomme adherencer og indvækst i blære og tarm.

Det betyder en grundig anamnese, meget grundig undersøgelse inklusive MR scanninger og ofte temmelig komplicerede laparoskopiske operationer med sirlig frilægning af ureteres og resektion af tarm.

Hvorfor valgte du gynækologien?.

Fordi det et et speciale med blandede bolcher. Den ene dag sidder jeg i ambulatoriet, den næste ser jeg patienter med akutte smerter og andre problemstillinger, den næste vanskelige laparoskopiske operationer og åbne kirurgiske indgreb og den næste igen forsker jeg og skriver artikler, der bringer mig på kongresser verden over. Fordi der både er medicin og kirurgi, syge og raske, unge og gamle – og fordi jeg har muligheden for at rykke i privat praksis hvis jeg bliver træt af hospitalet.

Ikke mindst fordi der er en god stemning blandt gynækologer. Der er ikke den berømte kirurgiske han-bavian kutyme men en omgængelig og ordentlig tone.

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling? 

Efter intro havde jeg et halvt års vikariat – dernæst 6 måneders onkologi og så et ph.d forløb. Jeg startede min hoveduddannelse nogle måneder før, jeg forsvarede min ph.d.

Har du haft betænkeligheder overfor specialet?

Aldrig.

Hvilken bedrift er du mest stolt af som gynækolog?

Tjo, det er vel nok at kunne afhjælpe folks gener og sikre dem en ordentlig udredning og behandling.

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet GU af en mand, har du nogen sinde oplevet det?

Der findes kvinder, der ikke vil have lavet gynækologisk undersøgelse af en mand. Oftest bunder det I religiøse og kulturelle forklaringer. Det kan godt føles frustrerende da jeg kan føle, at de hentyder til, at jeg skulle få noget personligt ud af at undersøge dem.

De kvinder, der ønsker en kvindelig læge får besked om, at det er ikke noget, vi kan tage hensyn til og det er sjældent et problem. Det skal også bemærkes, at mange kvinder ønsker en mandlig gynækolog fordi mænd måske er lidt mere skånsomme i undersøgelsen.

Endelig skal det siges, at meget lidt af vores arbejde i virkeligheden består af at lave gynækologsik undersøgelse. Det er blot en del af undersøgelsen.

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ I specialet?

Ja, det kan ikke undgås. Det giver nok en bedre stemning end hvis der var en mandlig majoritet. Der kan dog også gå hønsegård i den og en mere jævn fordeling ville være ideel.

Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer specialet?

At det er et fantastisk speciale som byder på alt fra meget avanceret kirurgi til kringle intern endokrinologi. Der er masser af mulighed for spændende forskning og nogen mener, at mændende bliver nurset og båret frem pga de mange kvinder – men det har naturligvis intet på sig……

Navn: Christian Rifbjerg Larsen

Titel: Afdelingslæge

Kandidat år: 1999

Speciallæge I år: 2011

Subspeciale: urogynækologi

Hvorfor valgte du gynækologien?

Faget har en perfekt kombination af den akademiske medicinske tradition og de handlingsorienterede kirurgiske discipliner. Der er et højt fagligt niveau, muligheder for subspecialisering, internationalt arbejde og arbejde i privatklinikker og hospitaler. Vi har patienter fra før undfangelsen (fertilitetsbehandlingen) til ældre med fx cancer, men hovedparten af vores patienter er i øvrigt friske –det giver gode overskuelige patientforløb, ofte med kurative behandlinger.

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling? 

Introstilling, supplerende gynækologi, sideuddannelse i onkologi, udlandsophold på Grønland. Senere lavede jeg en PhD om laparoskopisk kirurgi, men jeg kunne have været kommet ind uden PhD, så det var ren interesse.

Har du haft betænkeligheder overfor specialet?

Ja, det virkede lidt uoverskueligt at adgangskravene var så høje. Men efter at have prøvet andre specialer som vikar og i turnus (KBU), indså jeg at det ikke kun handlede om at blive speciallæge i en fart, vejen dertil var lige så vigtig. Det er afgørende at lave noget man brænder for og trives med, ikke at man bliver hurtig færdig. Som en bjergbestiger, er det vejen op der er den egentlige udfordring.

Hvilken bedrift er du mest stolt af som gynækolog?

Der har haft mange gode oplevelser i faget, både de stille små sejre når man lærer at beherske en svær operativ teknik, eller når man lykkedes at få en kompliceret patient udredt og behandlet, men skal jeg nævne en enkeltoplevelse var det da det lykkedes mig at redde en for tidligt født der var født med kroppe først og hang fast i hovedet. Det er et hyperakut situation med stor risiko for barnet, og et indgreb der først rigtigt går op for en efter det hele er overstået og ”røgen” har lagt sig.

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet GU af en mand, har du nogen sinde oplevet det?

Ja, men det er helt klart undtagelsen. Langt langt de fleste er blot interesseret i en empatisk og kompetent læge, og ser dig netop som læge, og ikke som et køn.

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ I specialet?

Ja, det er skønt!  Men vi er nu også mange mænd, og naturligvis har vi indbyrdes en lidt forskellig omgangsform, men variationen er blot befordrende for et godt arbejdsklima. –Og faget har da mange mænd i lægegruppen, også blandt de uddannelsessøgende.

Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer specialet?

I finder ikke et bedre speciale, uanset om I vil arbejde med avanceret diagnostik, kirurgi eller medicin. Der er et højt akademisk niveau, fokus på evidensbaserede behandlinger og udfordrende procedurer. Der er både elektiv og hyperakut kirurgi, og frem for alt, et fantastisk arbejdsmiljø på alle niveauer. Endeligt er der et stærkt  socialt liv, der er guidelines og andre faglige møder, og i den forbindelse nogle fantastiske fester.