FYGOs vision 2022-2024

 

  1. Sikre den brede grunduddannelse og kompetenceopnåelse i specialet gynækologi og obstetrik
  2. Repræsentere den uddannelsessøgende på landsdækkende niveau, samt i nordisk, europæisk og globalt sammenhæng
  3. Skabe mulighed for socialt netværk og sammenhold på tværs af regioner og landegrænser
  4. Bidrage med faglig opdatering
  5. Sikre kvalificeret og nuanceret rekruttering
  6. Støtte den uddannelsessøgende i at opnå forhold på uddannelsen, der understøtter en god balance mellem arbejdsliv og privatliv

FYGO repræsenterer alle uddannelsessøgende læger i specialet gynækologi og obstetrik i tæt samarbejde med DSOG.

En af FYGOs vigtigste opgaver er, at sikre den brede grunduddannelse af speciallæger inden for specialet gynækologi og obstetrik. Der tilstræbes landsdækkende ensartethed af uddannelsen. Specialet er i rivende udvikling med nye procedurer og arbejdsgange, hvor subspecialisering er en realitet. FYGO understøtter et samlet speciale, hvor subspecialisering forekommer efter speciallægeanerkendelsen.

Det findes essentielt, at alle kompetencer i målbeskrivelsen opnås på tilfredsstillende vis for patienten, den uddannelsessøgende og uddannelsesstedet. Den gode uddannelseskultur skal fastholdes, medieret af vejledning og supervision på et højt niveau. Derudover vil vi gerne sikre et godt og sammenhængende arbejdsliv med fokus på en god work-life balance.

I FYGO arbejdes for kvalificeret rekruttering til specialet, optimeret ansættelsesprocedure og bedre karriererådgivning indenfor specialet. Vi mener det for specialet er vigtigt at der rekrutteres læger med forskellige profiler, og støtter således at der også er fokus på en nuanceret rekruttering i ansættelsesprocessen.

FYGO bidrager med faglig opdatering af vores medlemmer udenfor de formelle rammer. Dette opnås via kurser, internater og sociale medier. Hermed bidrages også til socialt netværk og sammenhold blandt de yngre uddannelsessøgende på tværs af regionerne.