Del operationen med en kollega

Kampagnen består af to dele:

  • Den uddannelses søgende har et ansvar, selvom de ikke nødvendigvis er primær operatør. Her skal der være fokus på forberedelse – Kend din patient, operationen og følg op bagefter.
  • Supervisor skal have fokus på at selv svære, komplicerende operationer ikke nødvendigvis udelukker inddragelse af den uddannelses søgende, idet der kan være mulighed for fx del operationer.

I afdelingen vil kampagnen synliggøres ved:

FYGO håber I tager godt imod kampagnen

Tak til Jacob Brink Laursen for de fine tegninger.

Tak til Lotte Lyng for hjælp til opsætning og grafik.