Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes vanligvis i forbindelse med FYGOs årlige internat i marts måned. Bestyrelsen annoncerer tidspunkt og sted for generalforsamlingen senest 6 uger før afholdelse af denne.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel. Jfr. i øvrigt FYGO’s vedtægter