Bestyrelsen

FYGO repræsenterer alle uddannelsessøgende læger i specialet Gynækologi og Obstetrik i tæt samarbejde med DSOG. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra alle tre uddannelsesregioner (Nord, Syd, Øst). Formålet er at varetage de yngre gynækologer og obstetrikeres interesse.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årets generalforsamling, hvor alle FYGO-medlemmer kan stille op og har stemmeret.

Har du kommentarer til bestyrelsens arbejde eller har du emner i forhold til uddannelsen som du ønsker bestyrelsen skal arbejde på, så skriv til os på bestyrelsen@fygo.dk

 

Bo Schneider Vohra Thomsen

Formand

Kursuslæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital
Telefon 28580076
Email (klik)

Karen Hell Hansen

Næstformand, sekretær, medlemsregistrator, SoMe/PR-ansvarlig og formand for Kursusudvalg Vest

Læge, Onkologisk Afdeling, AUH
Telefon 60137896

Gitte Bro Schmidt

FYGOs repræsentant i Undervisningsudvalget (UU), i det Regionale Videreuddannelsesråd Nord og Specialerådet Midt

Kursuslæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus/Gødstrup
Telefon 40894956
 
 
amaliefygo

Amalie Haahr Henriksen

Suppleant, FYGOs repræsentant i NFYOG og i det Regionale Videreuddannelsesråd Øst 

Læge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
Telefon 20772019

Kirstine Jespersen

FYGOs repræsentant i DSOGs Efteruddannelsesudvalg (EFU) og i det Regionale Videreuddannelsesråd Øst 

Læge, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Telefon 24245065
 

Line Hupfeld Landt

Kasserer, FYGOs repræsentant til Specialernes Dag i Øst

Kursuslæge, Afdeling for Kvindesygdomme, Rigshospitalet
Telefon 61717212

Paul Bryde Axelsson

FYGOs repræsentant i ekspertudvalget (EXPU) og  i forskningstræningsudvalget

Kursuslæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Odense
Telefon 20115532
 

Maria Gjaldbæk

FYGOs repræsentant i DSOGs ansættelsesudvalg, i Det Regionale Videreuddannelsesråd Nord og til specialernes dag i Nord

Kursuslæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling AUH
Telefon 61682614

Arushma Imran Naqash

FYGOs repræsentant i NFYOG (Formand for NFYOG)

Læge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev.
Telefon 22722172

Birgitte Møller Luef

Suppleant, FYGOs repræsentant i det regionale Videreuddannelsesråd Syd, til specialernes dag i Nord og i DJOG

Ph.D-studerende, kursuslæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling OUH

Asli Sena Kücükyildiz

Webmaster, Sponsoransvarlig, FYGOs repræsentant i Specialerådet Region Midt

Ph.d.studerende, Gynækologisk-Obstetrik Afd. AUH

Christina Lindegaard Poulsen

DSOG repræsentant, SoMe-ansvarlig, sponsoransvarlig, 

Kursuslæge, Kirurgisk afdeling, Kolding 

Telefon 21606361

Caroline Kann

SoMe-ansvarlig, Formand for Kursusudvalg Øst, FYGOs repræsentant i ENTOG

Kursuslæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Holbæk
Telefon 24611743