Eksterne kurser og links

Selskaber indenfor gynækologi og obstetrik og relaterede specialer

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk UL diagnostisk selskab (UL kurser)

Gynzone (kurser mm for jdm og læger)

Dansk Føtalmedicinsk Selskab

Tværfaglig Obstetrisk Forum (kurser for jdm og læger)

Dansk Urogynækologisk Selskab

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Dansk Fertilitetsselskab

Dansk Selskab for Vulvalidelser

Dansk Fødsels- og Kvindelægers organisation

 

Selskaber indenfor andre specialer

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Yngre Danske Kirurger

Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Yngre Danske Urologer

Dansk Psykiatrisk Selskab

Yngre Plastik Kirurger

Yngre Pædiatere

Foreningen af yngre Dermatologer

Dansk Epidemiologisk Selskab

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Center for hormonforstyrrende stoffer

Lægevidenskabelige Selskaber

Dansk Endokrinologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Enhed for Global Sundhed, RH

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

 

Kurser mm.

Kurser for læger på CAMES, Region H

Kalender for Syddansk Universitet – phd forsvar mm

Kalender for Københavns Universitet (Sund) – phd forsvar mm

Kalender for Aarhus Universitet – phd forsvar mm

Kalender for Aalborg Universitet – phd forsvar mm

International Society of Gynecological Endocrinology (Winter school)

Kurser i Registerforskning og GDPR

Lægeforeningens Kurser

ALSO (Advanced Life Support In Obstetrics) Kurser, DK

DAVOS kirurgi kursus (rigtig godt!)

CTG Masterclass

Obstetriske kurser London

IRCAD (laparoskopikurser)

Online CTG cases

 

Andet

Fundraising.how (råd og vejledning hvis man skal søge legater)