Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Kære Medlemmer!  

Så er det tid til årets generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle FYGO’s medlemmer.  Der er kun mulighed for fysisk deltagelse.  
Alle FYGO-medlemmer er velkommen til at stille op til bestyrelsen eller udvalg på dagen. Det er også muligt at stille op in absentia. Dette foregår ved, at man laver en kort video på max 45 sekunder, hvor man fortæller lidt om sig selv og f.eks. hvad man kan bidrage med. Så afspiller vi videoen på dagen inden afstemningen. Send videoen til fygogeneralforsamling@gmail.com (send evt via Wetransfer, hvis filen er for stor til alm. mail) og tydeliggør om du stiller op “til alt”, “som menigt medlem”, eller om det f.eks. er til EFU-posten (ass. post) du stiller op til. 

 

Tid: 14. marts 2024 kl. 15.20-17.30 

Sted: Kolding Fjord Hotel. 

Programmet for generalforsamlingen  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandsberetning, herunder beretning fra udvalgene  

4. Årsregnskab for 2023 og budget for 2024

5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne (inklusiv vedtægtsændringer) 

6. Valg af formand for FYGO; Formanden på valg, Bo Schneider Thomsen genopstiller ikke. Nuværende bestyrelsesmedlem Arushma Naqash opstiller. Øvrige kandidater er velkomne til at stille op. Til valg for 2 årig periode.  

7. Valg af kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg. (FYGOs associerede poster, læs om posterne på hjemmesiden): 

–  DSOG’s bestyrelse: Nuværende medlem Christina Poulsen genopstiller. Øvrige kandidater er velkomne til at stille op. Til valg for 2-årig periode.  
  (Det endelige valg foregår til DSOGs generalforsamling, jvf DSOGs vedtægter).

Efteruddannelsesudvalget: Kristine Jespersen genopstiller. Øvrige kandidater er velkomne til at stille op. Til valg for 2 årig periode.

8. Valg af kasserer; Line Hupfeld genopstiller ikke. Nuværende bestyrelsesmedlem Amalie Henriksen opstiller. Øvrige kandidater velkomne til at stille op. 2 årig post.

9. Valg af 1 ordinær bestyrelsesmedlem (til valg for 2 årig periode) samt 2 suppleanter (til valg for 1 årig periode) til bestyrelsen: Alle medlemmer er velkomne til at stille op. 

10.  Valg af intern revisor (Til valg for en 2-årig periode): Nora Hedbäck genopstiller.

11.  Valg af repræsentanter til kursusudvalg øst: 3 pladser er på valg. Til valg for 2 årig periode.

Valg af repræsentanter til kursusudvalg vest: 2 pladser er på valg. Til valgt for 2 årig periode.

12. FYGO prisen 2024

13. Eventuel

Ved spørgsmål/venteliste kontakt: Karen Hell Hansen på karen_hell_hansen@hotmail.com

De bedste hilsner
FYGO Bestyrelsen