Kære FYGO-medlemmer

Jeg bliver nødt til at starte med at udbryde et stort tak! Til undervisere, til mine med-arrangører i bestyrelsen, til Christiansmindes personale – men i særdeleshed til deltagerne på dette års internat! Det var med stor stolthed og glæde, at vi kunne se vores ambitioner for et både lærerigt og ikke mindst rigtig sjovt arrangement blive opfyldt. Tak for jeres aktive deltagelse i det faglige program med uddybende spørgsmål og ris og ros, for den gode tone og orden under generalforsamlingen, men i særdeleshed for jeres velvillige deltagelse i både dagens, aftenens og nattens sociale tiltag, der var alt afgørende for arrangementets succes.

I forlængelse af vores generalforsamling blev der også skiftet ud i vores bestyrelse. Det er derfor også tid til at sige tak for denne gang til tre bestyrelsesmedlemmer – og tak for en, på hver deres måde, særlig indsats for FYGO’s medlemmer. Vores medlem af DSOG’s efteruddannelsesudvalg, Julie Hartnack Tharin, valgte efter 3 års tro tjeneste at træde ud af FYGO. Julie har ydet en stor indsats i EFU gennem de sidste 3 år og gennem det sidste år, har hun været initiativtager og leder af FYGOs operation mand. Vi kan dog glædes over, at Julies gode arbejde i EFU fortsætter, da hun stillede op og blev valgt til EFU på DSOGs generalforsamling og efterfølgende som formand. Tillykke!

Vores tidligere medlem af DSOGs uddannelsesudvalg og siden hen ordinære bestyrelsesmedlem, Martin Tolsgaard, sagde også farvel efter 2 år i bestyrelsen. Hans arbejde har ligget i målbeskrivelsen og især de nye krav til kompetence vurderings metoder. Det er her Martins passion ligger, og også i det område, han i sit forskningsmæssige virke arbejder – held og lykke fremover.

Helene Hvidman har gennem sine mange år i bestyrelsen haft flere funktioner: Kasserer, formand for kursusudvalg øst og, gennem det sidste år, næstformand. Helene har bidraget med sin store organisatoriske sans i regnskaberne såvel som resten af organisationen samt med stor politisk viden og vid i alle mulige og umulige sammenhænge! Helene lægger nu sine kræfter i sin forskning og i Yngre Læger, hvor den politiske kamp uden tvivl har vundet en stor stemme. Held og lykke og god kamp!

Heldigvis afløses sorger ofte af glæder, og vi kunne således også byde velkommen til nogle nye ansigter.

Som repræsentant i DSOGs efteruddannelsesudvalg valgtes Hellen Edwards (Herlev Hospital). Som regulære bestyrelsesmedlemmer valgtes Heidi Kammerlander (OUH) samt Ida Jepsen (Esbjerg Sygehus). Som suppleanter valgtes Ninna Lund (Rigshospitalet) og Line Borregaard (Regionshospitalet Horsens). Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med jer fremadrettet i den nye bestyrelse, velkommen til !

Og med et nyt bestyrelsesår foran os er det tid til at kigge fremad: Vi afholder i bestyrelsen et strategiseminar, hvor vi sammen planlægger årets indsatsområder – og vi har mange ting, vi gerne vil gribe fat i: Vi er slet ikke færdige med målbeskrivelsen og arbejdet med implementering af dette. Vi har ved fastholdelse og engagement fået sat ansættelsesprocedure og karrierevejledning på dagsordenen og skal i fællesskab med DSOG og deres undervisningsudvalg (UU) arbejde videre med dette. Vi har tidligere set nærmere på kursisters kirurgiske færdigheder – det er tid til at samle op på dette, og måske kaste et nærmere blik på introduktionsstillingerne?

Og så ser jeg frem til, hvad året end byder på af udfordringer, opfordringer og forhindringer. Det er spændende at være en del af FYGO!

 

Rigtig god sommer til jer alle

 

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand for FYGO

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*

*