Fælles europæisk curriculum for uddannelse af speciallæger.

European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) har taget initiativ til at udforme et fælles europæisk curriculum for uddannelse af speciallæger i Gynækologi og Obstetrik. Baggrunden for dette er, at der er stor ulighed i kvinders velfærd og sundhedsvæsenets tilbud på tværs af Europa. Ligeledes er uddannelsen af speciallæger meget uensartet og flere lande har ingen målbeskrivelse for de yngre lægers uddannelse. Projektet er finansieret af Erasmus+ og i løbet af den 3-årige projektperiode vil projektgruppen indsamle viden, skabe konsensus og formidle resultatet. Både DSOG og FYGO deltager fra start af i projektet ved at besvare Delphi-spørgeskemaer (ekspertvurdering til brug for fremtidig model) i februar 2016 som skal skabe fundament for det videre arbejde. Forhåbentlig kan vi bidrage konstruktivt til dette arbejde efter vores snart mange erfaringer med udarbejdelsen af vores egen målbeskrivelse.

 

Logbog.net – kan den erstatte checklisten?

Implementeringen af den elektroniske logbog (logbog.net) er gået efter planen og systemet fungere nu som det skal over hele landet. I FYGO vil vi gerne kunne udvide logbog.net til at kunne rumme alle vores daglige registreringer, noter og evt. billeder. Vi skriver 2016 og det er på tide at der kommer en elektronisk brugbar model, som gør det muligt at gemme og samle kliniske cases på forsvarlig vis. I samarbejde med regionernes projektgruppe, vil vi i FYGO arbejde på at få vores kompetenceredskaber tilgængelige i logbog.net samt mulighed for at flytte check-listens brugbare funktioner til et elektronisk medie.

 

FYGO-internat 2016 ”Obstetrisk opdatering”

Den 3. Og 4. marts holder vi internat på Christiansminde i Svendborg. Vi glæder os til at tilbringe 2 hyggelige og lærerige dage sammen med jer, hvor vi, udover at afholde generalforsamling, skal høre mere om ”mindre liv”, igangsættelser, IUGR, dystoci og hyperakut obstetrik. Vi har inviteret eksperter fra øst og vest og ser frem til også at få jordemødrenes vinkel på dagligdagens problemstillinger samt nogle gode debatter. Se mere på FYGO.dk.

 

Camilla Mandrup

Formand for FYGO

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*

*