kære FYGO medlemmer

Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år og godt i gang med 2014’s udfordringer.

Året starter hårdt ud med næste ansættelsesrunde – og som det altid er, vil nogen gå derfra med et stort ønske opfyldt og en kursusstilling i hånden. Vi glæder os til at byde vores nye kolleger velkommen i specialet. Men der vil også altid være en stor del, for hvem drømmen ikke går i opfyldelse denne gang. Vores speciale er fortsat meget søgt, og den meget udskældte 4-års regel har ikke gjort kampen om pladserne mindre intens. Det stiller store krav til vores ansættelsesudvalg. Krav om, at udvælgelsesprocessen er fair og relativt ensartet henover regionerne. Krav om en åben og gennemskuelig proces. Og krav til en kvali-ficeret og grundig karrierevejledning til de, der enten skal kvalificere sig yderligere eller måske vælge en helt anden vej? Vi har i FYGO haft vores medlem af ansættelsesudvalget med til hver runde i hver region og håber på den måde at være med til at sikre jer alle så god en oplevelse som muligt.

Der blev i efteråret 2013 i DSOG sat gang i en gennemgående revidering af vores guideline arbejde. Det er et område, hvor vores speciale gennem mange år har udmærket sig – både nationalt og internationalt. I forlængelse af et ønske om at forny og optimere arbejds-gangen og metoderne omkring guidelinearbejdet, har DSOG nedsat en arbejdsgruppe. FYGO er også involveret i denne proces, og det har været fantastisk at opleve, den gennemgående værdsættelse af og det fortsatte ønske om deltagelse af yngre kolleger i processen. Det er noget helt særligt, at yngre læger får lov at deltage og bidrage til udarbejdelsen af vores retningslinjer!

Operation mand fortsætter rundt i landet og kommer også forbi din afdeling! Det er spændende at opleve den debat, der er blevet rejst i forlængelse heraf; både herhjemme og i vores nabolande! Vi er glade for opmærksomheden, det var netop et af formålene med kampagnen at få rejst debatten om værdien af diversitet og mangfoldighed i en gruppe – det værende sig studerende, kolleger, afdelinger eller specialer.

Vi er nu ved at have alle oplægsholdere på plads til internatet i marts måned. Se det foreløbige program samt dagsorden for generalforsamlingen her i bladet, men hold skarpt øje med vores hjemmeside for løbende opdateringer. Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Og ENDELIG er det lykkes os at få en ny hjemmeside! Det har været en lang og sej kamp, når midlerne er begrænsede og egne evner ikke rækker! Vi vil gerne sige tak for jeres tålmodighed og overbærenhed gennem det sidste år, og så håber vi, at I vil tage godt imod den nye! Tak til Malou Barbosa, vores webmaster, for det store arbejde, hun har lagt i det.

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand

Leave a Comment