Training-courses-420x240       

Se nærmere på de forskellige hjemmesider for diverse kurser mm der også kunne være interessante for DIG!


Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Yngre Danske Kirurger

Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Yngre Danske Urologer

Dansk Psykiatrisk Selskab

Yngre Plastik Kirurger

Yngre Pædiatere

Dansk UL diagnostisk selskab (UL kurser)

Gynzone (kurser mm for jdm og læger)

Dansk Føtalmedicinsk Selskab

Tværfaglig Obstetrisk Forum (kurser for jdm og læger)

Dansk Urogynækologisk Selskab

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Dansk Fertilitetsselskab

Dansk Selskab for Vulvalidelser

Foreningen af yngre Dermatologer

Praktiserende Gynækologer (egne kurser under “Gyn klubben”)

Dansk Epidemiologisk Selskab

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Center for hormonforstyrrende stoffer

Lægevidenskabelige Selskaber

Dansk Endokrinologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Enhed for Global Sundhed, RH

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Kurser for læger på CAMES, Region H

Kalender for Syddansk Universitet – phd forsvar mm

Kalender for Københavns Universitet (Sund) – phd forsvar mm

Kalender for Aarhus Universitet – phd forsvar mm

Kalender for Aalborg Universitet – phd forsvar mm

International Society of Gynecological Endocrinology (Winter school)

Kurser i Register forskning

Lægeforeningens Kurser

ALSO (Advanced Life Support In Obstetrics) Kurser, DK

DAVOS kirurgi kursus (rigtig godt!)

CTG Masterclass

Obstetriske kurser London

IRCAD (laparoskopi kurser)