Klumme december 2019

feb 06, 2020

Efteråret har ramt os endnu en gang og julen banker på med julelys og hygge.

I FYGO ser vi tilbage på et år med et flot internat ”fra gråt til hot” på Hotel Trinity, et år med gode og velbesøgte kurser, FYGO podcasts samt opstart af hoveduddannelsesundersøgelsen. Samtidig en lille reminder til jer, som ikke har svaret endnu, I stadig nå det. Vi har forlænget fristen for svar til 15.1.2020

I november var vi sammen med EFU med til at arrangere Efterårsmødet og var ansvarlige for lørdagens program. Mødet og festen på Domus Medica gik rigtig godt og vi er stolte af at være medarrangører til dette traditionsfyldte kursus.

I 2020 holder vi FYGO internat den 19.-20. marts på Hotel Koldingfjord. `Når en fremmed flytter ind´. Et internat omhandlende infektioner samt et HOT TOPIC-emne. Snart vil det være muligt at købe billetter på Safeticket.

FYGO arbejder desuden på en ny kampagne. `Giv forskningen videre´ en FYGO kampagne som gerne skal resultere i nemmere opstart af forskningprojekter hos kommende gynækologer og obstetrikere.

Jeg vil gerne sende et kæmpe stort tak til medlemmerne i FYGO’s bestyrelse og kursusudvalgene for jeres store arbejde i 2019. I er skønne alle sammen og det er fornøjelse at bruge så mange timer med jer.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer i 2020

Mvh. Fjóla Jónsdóttir
Formand for FYGO.

Klumme marts 2018

Klumme marts 2018

FYGO har netop afholdt det årlige Internat og generalforsamling på Koldingfjord. Det var et velbesøgt internat med temaet Gyn-obs i et onkologisk perspektiv, og vi havde mange spændende og inspirerende oplægsholdere. Tak til alle jer som deltog i det faglige program – og på dansegulvet. Beretningen fra det foregående bestyrelsesår er tilgængelig på FYGO.dk.

Generalforsamlingen blev afholdt på bedste vis, og der var mange som gerne ville bidrage til FYGOs arbejde, hvilket glæder os meget.
Der blev valgt en ny formand for FYGO, Fjóla Jónsdóttir. Fjóla er kursist på Roskilde/Herlev Hospital men aktuelt på barsel. Hun har siddet i bestyrelsen i 2 år og tidligere været aktiv i kursusudvalg øst.
Susani Rothmann blev valgt som kasserer og desuden blev Anne Zizzo, Bo Thomsen, Sarah Berg og Suher Othman valgt ind i bestyrelsen.
På de associerede poster blev Ida Jepsen valgt som DSOG repræsentant, Hellen Edwards blev genvalgt i efteruddannelsesudvalget og Malou Barbosa blev valgt til at overtage Fjólas post i ansættelsesudvalget.
Kursusudvalg øst fik to nye medlemmer Yagmur Sisman og Gitte Christensen. I kursusudvalg vest blev Sidsel Rathke og Karen Guldbrandtsen valgt ind.
Tillykke og velkommen til jer alle sammen, vi glæder os til et godt samarbejde.

Samtidig sagde vi desværre farvel og tak til afgående formand Camilla Mandrup, bestyrelsesmedlemmerne Ninna Sønderby Lund, Heidi Kammerlander og Christiane Gam. Tusind tak for jeres arbejde for FYGO.

Vi har i år modtaget utrolig mange flotte indstillinger til FYGO-prisen. Valget var svært men vi har valgt en vinder, som traditionen tro vil få overrakt prisen til DSOGs forårsmøde.

Den nye bestyrelse planlægger at afholde strategiseminar den 24.-25. Juni, hvor næste års strategi og fokusområder vil blive diskuteret og fastlagt.

Til sidst vil vi minde jer om at vores nordiske forening NFOG afholder kongres i Odense fra den 11. til den 13. juni 2018 med et spændende program. Der er mulighed for at deltage i mange spændende pre-congress workshops den 10. juni og NFYOG inviterer trainees til pre-congress dinner. Se mere på hjemmesiden NFOG2018.dk.

De bedste forårshilsner fra den gamle og nye formand
Camilla Mandrup og Fjóla Jónsdóttir

Klumme september 2017

sep 14, 2017

Som yngre læger i introstilling eller under hoveduddannelse, er vi utrolig afhængige af et godt læringsmiljø i vores kliniske hverdag. Vores kompetencer skal evalueres ved supervision, og mesterlære er en vigtig del af vores oplæring. Derfor påvirker travlhed og økonomisk pressede afdelinger i høj grad vores uddannelse, og det skal vi være opmærksomme på. I Region Hovedstaden har udrulningen af Sundhedsplatformen presset alle afdelinger yderligere, og der er nu endnu større grund til at forbedre det kollegiale sammenhold og skabe arbejdsglæde i hverdagen.

FYGOs landsdækkende kampagne Del Operationen med en Kollega som blev lanceret i foråret 2017, har forhåbentligt hjulpet til at forbedre kommunikationen før, under og efter operationer. Når vi forbedrer vores kommunikation i hverdagen,  får samarbejdet og uddannelsen et løft. Jeg håber at lommekortene efterhånden er godt slidte og at plakaterne over håndvasken stadig kan bidrage til en konstruktiv dialog.

På efterårsmødet er FYGO ansvarlige for lørdagens faglige program og vi vil fokusere på arbejdsglæde i hverdagen og prøve at puste lidt empowerment ind i os alle sammen – det er vist efterhånden lægernes tur til at komme igennem den mølle. Vi har nemlig rigtig meget vi kan være stolte af i vores speciale: vores guideline arbejde, stolte traditioner for undervisning af medicinstuderende og yngre læger, at vi er et af verdens mest sikre lande at føde i for både mor og barn, vores lave sectiofrekvens, udbredte screeningsprogrammer og meget andet. Ud over refleksioner om arbejdsglæde vil vi sætte fokus på specialets historiske udvikling, som er utrolig imponerende både i forhold til kirurgiens udvikling men også den nyere udvikling indenfor blandt andet fertilitetsbehandling og føtalmedicin er noget vi kan være stolte af.

Vi glæder os til at se jer til efterårsmødet og håber at vores indsats for at øge kommunikationen, samarbejdet og arbejdsglæden i hverdagen kan mærkes rundt omkring på afdelingerne.

Camilla Mandrup
Formand for FYGO, Reservelæge, PhD

Klumme juni 2016

jun 26, 2016
Kære FYGO-medlemmer
Jeg vil lægge ud med en stor tak til jer som deltog i årets FYGO-internat i marts måned. Det var en fornøjelse at tilbringe tid sammen med jer og jeg håber, at I fik et fagligt udbytte af internatet samt mulighed for at udvikle jeres netværk på tværs af hospitaler og regioner.

I FYGOs bestyrelse har vi i år sagt farvel til Vinnie Greve, som ikke genopstillede til generalforsamlingen. Du skal have mange tak for det store arbejde du har lagt i  bestyrelsen, selvom du vil blive savnet, er vi glade for, at du fortsat repræsenterer de yngre læger som uddannelsesansvarlig. Fjóla Jónsdóttir er nyt bestyrelsesmedlem og du skal være hjertelig velkommen, vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

FYGO er selvfølgelig allerede i gang med det nye bestyrelsesår, hvor højdepunkterne vil være:

Internat 2017
Datoen er fastsat til den 9. og 10. marts 2017, så sæt kryds i kalenderen. Emnet er også på plads, men vi vil vente lidt med at løfte sløret, til vi har programmet på plads.

Introlægeundersøgelsen 
I efteråret 2017 vil vi opgøre og formidle resultatet for første år af introlægeundersøgelsen. Undersøgelsen er sat i værk for at belyse de udfordringer, der gør sig gældende for yngre lægers uddannelse og kan forhåbentlig danne grundlag for en målrettet indsats for at sikre de fornødne rammer for en grundig klinisk oplæring, i hele landet.

Kurser
Vores regionale kursusudvalg mødes snart for at planlægge kursusrækken for 2017 og mon ikke vi som sædvanligt kan se frem til et spændende program.

Simulation
På FYGOs strategiseminar talte vi om muligheden for at lave et simulationskursus på tværs af vores speciale, anæstesien og eventuelt pædiaterne. Planerne er stadig præmature, men jeg tror, at et simulationskursus i håndtering af akutte situationer, sammen med vores kolleager, vil være meget gavnligt. Jeg håber at det vil være fysisk og logistisk muligt at få det stablet på benene og jeg glæder mig til at kunne fortælle jer mere.

Ellers håber jeg at I har tid til at nyde sommeren, og få græs mellem tæerne.

Camilla Mandrup
Formand for FYGO

Klumme februar 2016

feb 15, 2016

Fælles europæisk curriculum for uddannelse af speciallæger.

European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) har taget initiativ til at udforme et fælles europæisk curriculum for uddannelse af speciallæger i Gynækologi og Obstetrik. Baggrunden for dette er, at der er stor ulighed i kvinders velfærd og sundhedsvæsenets tilbud på tværs af Europa. Ligeledes er uddannelsen af speciallæger meget uensartet og flere lande har ingen målbeskrivelse for de yngre lægers uddannelse. Projektet er finansieret af Erasmus+ og i løbet af den 3-årige projektperiode vil projektgruppen indsamle viden, skabe konsensus og formidle resultatet. Både DSOG og FYGO deltager fra start af i projektet ved at besvare Delphi-spørgeskemaer (ekspertvurdering til brug for fremtidig model) i februar 2016 som skal skabe fundament for det videre arbejde. Forhåbentlig kan vi bidrage konstruktivt til dette arbejde efter vores snart mange erfaringer med udarbejdelsen af vores egen målbeskrivelse.

 

Logbog.net – kan den erstatte checklisten?

Implementeringen af den elektroniske logbog (logbog.net) er gået efter planen og systemet fungere nu som det skal over hele landet. I FYGO vil vi gerne kunne udvide logbog.net til at kunne rumme alle vores daglige registreringer, noter og evt. billeder. Vi skriver 2016 og det er på tide at der kommer en elektronisk brugbar model, som gør det muligt at gemme og samle kliniske cases på forsvarlig vis. I samarbejde med regionernes projektgruppe, vil vi i FYGO arbejde på at få vores kompetenceredskaber tilgængelige i logbog.net samt mulighed for at flytte check-listens brugbare funktioner til et elektronisk medie.

 

FYGO-internat 2016 ”Obstetrisk opdatering”

Den 3. Og 4. marts holder vi internat på Christiansminde i Svendborg. Vi glæder os til at tilbringe 2 hyggelige og lærerige dage sammen med jer, hvor vi, udover at afholde generalforsamling, skal høre mere om ”mindre liv”, igangsættelser, IUGR, dystoci og hyperakut obstetrik. Vi har inviteret eksperter fra øst og vest og ser frem til også at få jordemødrenes vinkel på dagligdagens problemstillinger samt nogle gode debatter. Se mere på FYGO.dk.

 

Camilla Mandrup

Formand for FYGO