Call for Ph.d./Dr.med til Forårsmødet

jan 11, 2022

Til dig der gerne vil præsentere din ph.d. eller doktordisputat på DSOGs Forårsmøde 2022

På vegne af DSOGs bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af de to forgangne år har forsvaret og erhvervet sig grad af Ph.d. eller Dr.med., til at deltage i DSOG’s Forårsmøde og generalforsamling, fredag d. 1.april. april 2022.  Der vil blive anledning til en kort præsentation af projektet, hvorefter vi vil kåre det bedste oplæg  Der er afsat en time i programmet til seancen og vi regner derfor med maksimalt at kunne udvælge 10 ansøgere med oplæg af 5 min varighed. Udvælgelsen vil blive foretaget af FYGOs bestyrelse.

For tilmelding, kontakt formand for FYGO Sarah Berg pr. mail sawah.da.berg@gmail.com senest d. 7 marts 2022

Vi glæder os til at høre, om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.  

Niels Klarskov Sarah Berg

Videnskabelig sekretær, DSOG        Formand for FYGO

Klumme januar 2017

jan 24, 2017

FYGOs klumme, januar 2017

Vores speciale har haft stor medie- og politisk bevågenhed i de seneste måneder, da spørgsmålet om prioriteringer i den kliniske hverdag kom på den politiske dagsorden i kølvandet på Morten Hedegaards opsigelse. Mange har bidraget med input i debatten og jeg er stolt af vores speciale. FYGOs interesser er i høj grad at tage vare på vores uddannelse og det er vigtigt for os at følge med i hvordan vores introduktions- og hoveduddannelsesforløb forløber. Vores speciale er kendt for et trygt og godt uddannelsesmiljø, og det ved jeg at vi alle gerne vil opretholde, på trods af øget pres på afdelingerne. Vi har via vores Introlægeundersøgelse indsamlet informationer om introduktionsforløbene igennem de seneste 1½ år, med det formål netop at kunne gøre opmærksom på, hvis vores høje uddannelsesniveau falder. Forhåbentlig kan undersøgelsen bruges som et redskab til at sætte fokus på den vigtige mesterlære i den kliniske hverdag.

Vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne af vores årlige Internat, som i år vil blive afholdt i Odense den 9. og 10. marts. Emnet er Fertilitet og vi er stolte over at kunne præsentere et utrolig spændende program, igen med dygtige og kompetente oplægsholdere fra hele landet og i år, også fra Göteborg. Fertilitetsbehandling fylder meget lidt i vores formelle målbeskrivelse, hvorfor vi har valgt at fokusere på dette nicheområde indenfor vores speciale. Udover en faglig opdatering er FYGOs Internat en god mulighed for at møde kollegaer på tværs af landet. Så skynd jer at melde jer til, hvis I ikke har gjort det endnu, tilmeldingen lukker den 1. februar 2017.

Undervisningsudvalget har, som I også kan læse i dette nyhedsbrev, taget fat på en revision af målbeskrivelsen. Mange ved, af erfaring, at det kan være en lang proces, og tidsrammerne er derfor også brede. I FYGO er vi positive overfor revisionen, som ifølge UU vil fokusere på at gøre målbeskrivelsen mere anvendelig i den kliniske hverdag. Det skal diskuteres om vi grundlæggende skal have en ny opbygning af målbeskrivelsen, evt. med kompetencekort til læring og vurdering af indgreb, i stil med anæstesiologernes. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at komme med input og idéer til hvordan målbeskrivelsen skal se ud i fremtiden. Det er os, som dagligt arbejder med målbeskrivelen i klinikken, som bedst har føling med hvor der er problemer i forhold til den nuværende version og som kan se de muligheder, en ny struktur vil kunne give. I er velkomne til at skrive til bestyrelsen, men også til at tage en snak med jeres uddannelsesansvarlige yngre læger/overlæger om det, da det vil blive diskuteret løbende i alle regioner.

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år og ser frem til mange hyggelige stunder i 2017.

Med venlig hilsen

Camilla Mandrup

Klumme december 2015

jan 10, 2016

FYGO’s klumme, december 2015.

December er i fuld gang. En skøn, men travl måned hvor julen, traditionen tro, skal fejres med hygge, juleknas og juleøl, samtidig med at det forgangne år skal rundes af. I FYGO kan vi se tilbage på et år med mange højdepunkter; internatet i marts havde utrolig god opbakning, vi har lanceret vores nye Introlægeundersøgelse som landsdækkende skal vurdere det faglige udbytte af uddannelsesåret, vi var repræsenteret til FIGO’s verdenskongres og vi har i samarbejde med EFU været medarrangører af Efterårsmødet. Jeg vil gerne sende en stor tak til medlemmerne i FYGO’s bestyrelse og kursusudvalgene for jeres store arbejde i 2015. Og selvfølgelig en stor tak til alle FYGO-medlemmer for jeres store faglige engagement og daglige indsats på afdelingerne landet over.

 

I 2016 afholdes Internatet ”Obstetrisk opdatering” den 3. til 4. marts på Christiansminde, hvor vi har fået meget fagligt kompetente undervisere til at sætte fokus på de daglige udfordringer, obstetrikken byder på. Der er åbent for tilmeldinger via FYGO’s hjemmeside FYGO.dk, hvor forårets kurser i både øst og vest også kan ses.

 

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, vi glæder os til at se jer i 2016.

 

Med venlig hilsen

Camilla Mandrup

 

Klumme september 2015

jan 10, 2016

FYGO’s klumme, september 2015

 

Ugeskrift for læger har i dag udgivet et temanummer om læring, som belyser flere relevante aspekter af den lægelige videreuddannelse. Vores speciale har tradition for at være gode til at uddanne vores kollegaer. Der har været – og er heldigvis stadig – mange ildsjæle rundt omkring i landet som brænder for undervisning og DSOG prioriterer uddannelse højt, især gennem arbejdet i underudvalgene UU og EFU. Det er vi som yngre læger i specialet utrolig glade for.

 

Men vores gode rygte må ikke blive en sovepude. Den daglige supervision, vejledning og feedback i klinikken er patienternes, de uddannelsestagendes og speciallægernes garanti for, at vi som yngre læger opnår de kompetencer som det forventes at en speciallæge besidder. Doris Østergaard, professor i medicinsk uddannelse og leder af Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) og Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) udtaler i det omtalte temanummer meget præcist vigtigheden af, at læger på alle uddannelsesniveauer kender til og anvender kompetencevurderingsredskaberne:

 

Vi har ingen eksamen for speciallæger, og derfor skal vi gøre os mere umage, når vi kompetencevurderer læger. Hvis ikke vi kompetencevurderer lægerne ordentlig, ved patienterne ikke, om lægerne kan det, de skal. Det skal ikke bare være et skilt på den hvide kittel, der skal være indhold bag. Og vi skal altså gøre os mere umage”.

I FYGO har vi i samarbejde med de prægraduate kliniske lektorer udarbejdet kurser for de uddannelsestagende læger, for at lære dem om kompetencevurderingsredskaberne, samtidig med at der i de regionale råd/følgegruppe nord har været arbejdet med metoderne. Spørgsmålet er om vi er i mål med implementeringen af redskaberne i den kliniske hverdag?

 

Som uddannelsestagende har vi yngre læger selvfølgelig et ansvar for vores egen læring, men som Doris Østergaard påtaler, står vi ikke alene med det ansvar:

 

Vejlederen og de uddannelsesansvarlige overlæger har ansvar for at skabe rammerne, og de må ikke undskylde sig med, at der er for travlt, og der mangler folk eller patienter. Og så skal ledelsen være med på, at det koster resurser at uddanne en speciallæge”.

 

Spareplaner, stigende produktionskrav og efterspørgsel af individualiseret behandling er nogle af de ting som står i vejen for at prioritere uddannelse i hverdagen. Men vi skal prioritere det, for vores patienters, vores egen og vores kollegaers skyld.

 

Hvis I har idéer til forbedringer af vores uddannelse, eller bare vil dele gode erfaringer fra jeres afdeling, vil vi meget gerne høre fra jer.

 

Med kærlig hilsen

Camilla Mandrup

Klumme juni 2015

jan 10, 2016

FYGO’s klumme, juni 2015

På trods af alt for få solskinstimer og varmegrader viser kalenderen juni måned, og sommerferien står for døren. Det har været et travlt forår for FYGO’s nye bestyrelse, hvor flere medlemmer – herunder undertegnede – skulle finde sig tilrette på nye poster. De tre medlemmer, som forlod FYGO’s bestyrelse ved årets generalforsamling i marts, var utrolig kompetente kollegaer, som har lagt et kæmpe arbejde i FYGO-regi. Vi i den nye bestyrelse vil gøre vores bedste for at fortsætte arbejdet, så vi også fremover har en videreuddannelse, vi kan være stolte af.

For vi hár en god speciallægeuddannelse i Danmark, hvilket blev understreget på NFOG Educational Committe Course i maj, hvor Martin Grønnebæk-Tolsgaard og Jeannett Strandbygaard, begge yngre læger, demonstrerede de nyeste tiltag indenfor kirurgisk oplæring i Danmark. Men vi kan stadig blive endnu bedre, og samarbejdet med vores nordiske og europæiske kollegaer er meget givende i forhold til at tænke uddannelse på nye måder og lære af andres erfaringer.

I juni måned sendte FYGO og DSOG tre uddannelseslæger på udveksling med ENTOG (The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) til Holland. FYGO fik mange gode ansøgninger, og vi er glade for interessen for udveksling blandt vores medlemmer. I kan læse mere om de udsendtes oplevelser i deres rejsebeskrivelse her i nyhedsbrevet. På ENTOG’s generalforsamling i forbindelse med udvekslingen, blev Anna Aabakke valgt som ny formand for ENTOG – FYGO ønsker stort tillykke.

Som tidligere annonceret lancerer FYGO snarest en undersøgelse af introlægernes kompetencer ved afslutningen af deres 1-årige ansættelse. Som bekendt medfører 5-års reglen, at ansøgerne til hoveduddannelsesstillingerne i gennemsnit er yngre og har mindre klinisk erfaring end tidligere. Derfor er det nu endnu mere vigtigt, at alle introlæger opnår de basale kompetencer under introduktionsstillingen. Formålet med undersøgelsen er at kunne målrette vores indsats overfor medlemmernes uddannelsesvilkår bedst muligt fremover.

Alle uddannelseslæger i gynækologi og obstetrik har siden 1. november 2014 hørt under den elektroniske udgave af logbogen logbog.net, som de fleste nok kender fra AP-lægerne. De har udgivet en ny app, så man kan tilgå sin logbog mere fleksibelt, eksempelvis på vagt, og derved nemt kan gemme billeder, registrere indgreb og cases. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har problemer eller forslag til forbedringer i forbindelse med brugen af app’en, da vi har mulighed for at tage kontakt til projektgruppen under lægelig videreuddannelse, som står for app’en. .

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.

 

På vegne af FYGO’s bestyrelse,

Camilla Mandrup

 

Klumme januar 2015

feb 05, 2015

Kære FYGO-medlemmer

Jeg håber, i alle er kommet godt ind i det nye år.

Nu nærmer årets FYGO-internat sig, og vi glæder os til at byde jer velkommen til et spændende program og nogle sjove dage sammen. Det er også tid til årets generalforsamling og dermed også valgtid. Vi har tradition for nogle gode kampvalg, og det er herligt, at så mange af vores medlemmer har interesse i at tage del i det organisatoriske arbejde.  Det er spændende opgaver, som giver anledning til at blive klogere på, hvad der foregår bag kulisserne i en hverdag, der ind i mellem ikke virker helt gennemtænkt! Det er her, man har en chance for at få indflydelse og gøre sine meninger gældende. Når det er sagt, er det selvsagt også vigtigt, at man går ind til arbejdet med et ønske om netop at gøre en indsats og lægge et stykke arbejde. Det kræver tid og indsats, men er – synes jeg – det hele værd! Vi glæder os til at byde nye medlemmer velkomne, der bliver ledige poster i både de associerede udvalg såvel som bestyrelse. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi vil poste et overblik over ledige poster, når generalforsamlingen nærmer sig.

Om ikke alt for længe vil de af vores medlemmer, der er prækursister, modtage et spørgeskema vedrørende opnåede kompetencer. Baggrunden herfor ligger i forlængelse af vores tidligere kampagne: Giv kniven videre. Oplæringsvilkårene i praktiske færdigheder – kirurgisk såvel som obstetriske – udfordres løbende. Dette af den faldende kandidatalder og et deraf følgende ringere erfaringsgrundlag kombineret med stigende produktionskrav i den kliniske hverdag. Det efterlader speciallæger halsende for at nå det hele og afdelinger, der har svært ved at honorere kravene til både uddannelse og produktion. Vores formål er hverken at hænge enkelte individer eller afdelinger ud, men derimod at belyse de udfordringer, der gør sig gældende, så vi kan målrette vores indsats for at sikre hver enkelt uddannelsessøgende de fornødne rammer for en ordentlig klinisk oplæring. Jo højere svarprocent, jo mere kan vi bruge undersøgelsen til, så jeg tillader forhåbningsfuldt mig selv på forhånd at sige tak for, at i vil bruge 10 min. af jeres tid på at svare os.

Jeg synes altid, der er noget opløftende ved at krydse nytårets grå mørke med en bevidsthed om, at vi går en lysere tid i møde. På samme måde ser vi i bestyrelsen frem mod det nye års udfordringer. Vi starter med at se frem til at se så mange af jer som muligt til internatet på Christiansminde d. 19.-20. marts, hvor der som sidste år vil være både faglig stimulation, sociale arrangementer og underholdende indslag hen over to dejlige dage. Vel mødt i Svendborg!

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt
Formand

 

 

Klumme maj 2014

jun 02, 2014

Kære FYGO-medlemmer

Jeg bliver nødt til at starte med at udbryde et stort tak! Til undervisere, til mine med-arrangører i bestyrelsen, til Christiansmindes personale – men i særdeleshed til deltagerne på dette års internat! Det var med stor stolthed og glæde, at vi kunne se vores ambitioner for et både lærerigt og ikke mindst rigtig sjovt arrangement blive opfyldt. Tak for jeres aktive deltagelse i det faglige program med uddybende spørgsmål og ris og ros, for den gode tone og orden under generalforsamlingen, men i særdeleshed for jeres velvillige deltagelse i både dagens, aftenens og nattens sociale tiltag, der var alt afgørende for arrangementets succes.

I forlængelse af vores generalforsamling blev der også skiftet ud i vores bestyrelse. Det er derfor også tid til at sige tak for denne gang til tre bestyrelsesmedlemmer – og tak for en, på hver deres måde, særlig indsats for FYGO’s medlemmer. Vores medlem af DSOG’s efteruddannelsesudvalg, Julie Hartnack Tharin, valgte efter 3 års tro tjeneste at træde ud af FYGO. Julie har ydet en stor indsats i EFU gennem de sidste 3 år og gennem det sidste år, har hun været initiativtager og leder af FYGOs operation mand. Vi kan dog glædes over, at Julies gode arbejde i EFU fortsætter, da hun stillede op og blev valgt til EFU på DSOGs generalforsamling og efterfølgende som formand. Tillykke!

Vores tidligere medlem af DSOGs uddannelsesudvalg og siden hen ordinære bestyrelsesmedlem, Martin Tolsgaard, sagde også farvel efter 2 år i bestyrelsen. Hans arbejde har ligget i målbeskrivelsen og især de nye krav til kompetence vurderings metoder. Det er her Martins passion ligger, og også i det område, han i sit forskningsmæssige virke arbejder – held og lykke fremover.

Helene Hvidman har gennem sine mange år i bestyrelsen haft flere funktioner: Kasserer, formand for kursusudvalg øst og, gennem det sidste år, næstformand. Helene har bidraget med sin store organisatoriske sans i regnskaberne såvel som resten af organisationen samt med stor politisk viden og vid i alle mulige og umulige sammenhænge! Helene lægger nu sine kræfter i sin forskning og i Yngre Læger, hvor den politiske kamp uden tvivl har vundet en stor stemme. Held og lykke og god kamp!

Heldigvis afløses sorger ofte af glæder, og vi kunne således også byde velkommen til nogle nye ansigter.

Som repræsentant i DSOGs efteruddannelsesudvalg valgtes Hellen Edwards (Herlev Hospital). Som regulære bestyrelsesmedlemmer valgtes Heidi Kammerlander (OUH) samt Ida Jepsen (Esbjerg Sygehus). Som suppleanter valgtes Ninna Lund (Rigshospitalet) og Line Borregaard (Regionshospitalet Horsens). Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med jer fremadrettet i den nye bestyrelse, velkommen til !

Og med et nyt bestyrelsesår foran os er det tid til at kigge fremad: Vi afholder i bestyrelsen et strategiseminar, hvor vi sammen planlægger årets indsatsområder – og vi har mange ting, vi gerne vil gribe fat i: Vi er slet ikke færdige med målbeskrivelsen og arbejdet med implementering af dette. Vi har ved fastholdelse og engagement fået sat ansættelsesprocedure og karrierevejledning på dagsordenen og skal i fællesskab med DSOG og deres undervisningsudvalg (UU) arbejde videre med dette. Vi har tidligere set nærmere på kursisters kirurgiske færdigheder – det er tid til at samle op på dette, og måske kaste et nærmere blik på introduktionsstillingerne?

Og så ser jeg frem til, hvad året end byder på af udfordringer, opfordringer og forhindringer. Det er spændende at være en del af FYGO!

 

Rigtig god sommer til jer alle

 

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand for FYGO

Klumme februar 2014

feb 06, 2014

kære FYGO medlemmer

Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år og godt i gang med 2014’s udfordringer.

Året starter hårdt ud med næste ansættelsesrunde – og som det altid er, vil nogen gå derfra med et stort ønske opfyldt og en kursusstilling i hånden. Vi glæder os til at byde vores nye kolleger velkommen i specialet. Men der vil også altid være en stor del, for hvem drømmen ikke går i opfyldelse denne gang. Vores speciale er fortsat meget søgt, og den meget udskældte 4-års regel har ikke gjort kampen om pladserne mindre intens. Det stiller store krav til vores ansættelsesudvalg. Krav om, at udvælgelsesprocessen er fair og relativt ensartet henover regionerne. Krav om en åben og gennemskuelig proces. Og krav til en kvali-ficeret og grundig karrierevejledning til de, der enten skal kvalificere sig yderligere eller måske vælge en helt anden vej? Vi har i FYGO haft vores medlem af ansættelsesudvalget med til hver runde i hver region og håber på den måde at være med til at sikre jer alle så god en oplevelse som muligt.

Der blev i efteråret 2013 i DSOG sat gang i en gennemgående revidering af vores guideline arbejde. Det er et område, hvor vores speciale gennem mange år har udmærket sig – både nationalt og internationalt. I forlængelse af et ønske om at forny og optimere arbejds-gangen og metoderne omkring guidelinearbejdet, har DSOG nedsat en arbejdsgruppe. FYGO er også involveret i denne proces, og det har været fantastisk at opleve, den gennemgående værdsættelse af og det fortsatte ønske om deltagelse af yngre kolleger i processen. Det er noget helt særligt, at yngre læger får lov at deltage og bidrage til udarbejdelsen af vores retningslinjer!

Operation mand fortsætter rundt i landet og kommer også forbi din afdeling! Det er spændende at opleve den debat, der er blevet rejst i forlængelse heraf; både herhjemme og i vores nabolande! Vi er glade for opmærksomheden, det var netop et af formålene med kampagnen at få rejst debatten om værdien af diversitet og mangfoldighed i en gruppe – det værende sig studerende, kolleger, afdelinger eller specialer.

Vi er nu ved at have alle oplægsholdere på plads til internatet i marts måned. Se det foreløbige program samt dagsorden for generalforsamlingen her i bladet, men hold skarpt øje med vores hjemmeside for løbende opdateringer. Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Og ENDELIG er det lykkes os at få en ny hjemmeside! Det har været en lang og sej kamp, når midlerne er begrænsede og egne evner ikke rækker! Vi vil gerne sige tak for jeres tålmodighed og overbærenhed gennem det sidste år, og så håber vi, at I vil tage godt imod den nye! Tak til Malou Barbosa, vores webmaster, for det store arbejde, hun har lagt i det.

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand

Juleklumme 2013

dec 18, 2013

Kære FYGO-medlemmer

Så nærmer den søde juletid sig, og dermed er det også tid til at se tilbage på året, der er gået.

Vi har haft et begivenhedsrigt år i FYGO med stor udskiftning i bestyrelsen på næsten alle poster, herunder formandsposten. Vi har, som man nok kunne forvente, skullet bruge lidt tid på at finde vores ben – men jeg synes, at vi har fået godt hånd om de mange forskellige opgaver som bestyrelsesarbejdet rummer. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen, kursusudvalgene og de øvrige associerede medlemmer. I lægger et stort, frivilligt arbejde i vores organisation, og det er jeres fortjeneste, at vores arrangementer og organisatoriske aktiviteter lykkes og ofte med stor succes. Og tak til medlemmerne for god og trofast opbakning.

Arbejdet med at implementere den nye målbeskrivelse er allerede ved at være godt i gang på afdelingerne rundt i landet. Al overgang er svær, men også udfordrende og spændende, og jeg tror, at den nye målbeskrivelse vil medføre et generelt løft for uddannelsen for den enkelte og for specialet generelt.

Vi arbejder i FYGO tæt sammen med de specialespecifikke uddannelsesråd i regionerne og ikke mindst med DSOG’s uddannelsesudvalg på at få processen til at gå så glat som muligt. Jeg vil hermed gerne opfordre den enkelte uddannelsessøgende til at tage ansvar! Det er afgørende, at der fra ledelsesmæssig side prioriteres tid og plads til at opfylde de nye krav til supervisering, ligesom det stiller store krav til vores seniore kolleger til at påtage sig og løfte rollen som superviserende. Men i sidste ende ved vi alle, at det er vores eget ansvar at sørge for, at den enkeltes målbeskrivelse opfyldes og aktivt at påpege, når der er udfordringer, der forhindrer dette. Ved fælles hjælp skal vi nok få alle i mål!

Som i kan se her i bladet, har vi i forbindelse med karrieredagene på universiteterne lanceret vores kampagne for mangfoldighed i specialet! Denne kampagne er jo også rettet mod de studerende, vi gerne vil have til at søge specialet, og derfor er den ligeledes sendt ud i universiteternes studenterblade. Vi glæder os til fremadrettet at kunne præsentere ”månedens mand”. Vi håber, i vil tage godt imod dem på afdelingerne – både de modige mænd, der har stillet op til kampagnen, men i særdeleshed de unge mænd, der kommer som studerende og i introduktionsstillingerne.

Vi er nu i fuld gang med at planlægge forårets internat. Vi spurgte sidste års deltagere, om de ønskede, at vi skulle prioritere at fastholde arrangementet i sin daværende form. Der blev udtrykt generel opbakning til forsøgsvis at skifte venue med deraf følgende lavere deltagergebyr og mulighed for flere deltagere. Vi har derfor i år valgt at lægge FYGO’s internat på Christiansminde i Svendborg, som mange af jer måske kender fra ”Sandbjerg” møderne de sidste år. Vi er spændte på, hvordan det bliver, men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for at sikre såvel det høje faglige som det festlige indhold.

Så sæt kryds i kalenderen den 20.-21. Marts 2014.

Til slut vil jeg blot ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi går 2014 i møde med glæde og optimisme – der er mange gode ting at se frem til, og vi håber at se så mange af jer, som muligt.

 

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand

 

 

Klumme april 2013

sep 23, 2013

Kære FYGO medlemmer

Så blev det igen tid til FYGO’s internat. Sidste år nød vi Vejlefjords skønne omgivelser i strålende solskin – i år var det i snestorm og kulde! Men det blev det ikke mindre smukt af. Vi var glade for, at i alle nåede sikkert frem, og håber i alle kom godt hjem. Igen i år var vores internat særdeles velbesøgt, og det lykkedes kun akkurat at få plads til alle. Vi håber både, det var et godt fagligt program såvel som det sociale, der lokkede.

Vi havde i år stor udskiftning i bestyrelsen. Således måtte vi sige farvel til nogle af de store arbejdskræfter. Først og fremmest vores formand, Marie Storkholm, der takkede af efter 3 år på posten. Men også Sofie Leisby Antonsen, Elise Hoffmann Munk Nielsen, Ida Kirkegaard, Henrik Højgaard, Helle Højgaard samt Peter Egede. Vi takker for jeres store indsats og ønsker jer al held fremover.
Men vi glæder os også over at sige velkommen til nogle nye ansigter. Jeg skriver således min første klumme som formand for FYGO, et arbejde, jeg ser frem til med stor glæde og forventning. Tak for valget! Endvidere blev Helene Hvidmann og Anne Cathrine Hoffgaard Munk genvalgt til bestyrelsen, og vi hilser nye ansigter velkomne: Mette Fabricius, Tine Greve, Vinnie Greve, Camilla Mandrup samt Malou Barbosa. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde.
Det var dejligt at opleve den store interesse for FYGO’s arbejde: således var der kampvalg til de fleste poster. Tak for opbakningen og ikke mindst jeres feedback på internatet og bestyrelsesarbejdet i det hele taget. Vi tager det hele med os i planlægningen af det kommende års arbejde.

Vi har flere spændende ting at arbejde med: Den nye målbeskrivelse er endelig ved at være færdigt bearbejdet – og det har været et stort arbejde for de involverede. Men der venter en mindst lige så stor opgave fremadrettet. Det varer ikke længe før den skal implementeres på de enkelte afdelinger og for den enkelte læge. Og det bliver en udfordring at være med til at sikre det optimale udbytte og ikke mindst udvikling – både for den enkelte, men så sandelig også for vores fremtidige speciale.

I forlængelse af ovenstående agter vi i FYGO at se nærmere på kompetencevurdering. Der har været meget stort fokus på dette videnskabeligt, ligesom vi bør skele til mange af vores kolleger i andre specialer, der har udviklet, og løbende udvikler, nye og bedre redskaber. Det stiller store udfordringer for både den yngre og erfarne kollega at skulle implementere dette i det daglige arbejde. Men der kan heller ikke længere herske tvivl om, at det er afgørende for kvalitetssikring og –løft – såvel som for optimering af uddannelsesforløb. Det er vejen frem!

Vores speciale er det 3. mest søgte – og det kan mærkes blandt ansøgerne! Vi vil i FYGO bestræbe os på at sikre et godt og ensartet forløb for alle – mellem ansøgere, mellem ansøgningsrunder og mellem regioner.

Men en af de store udfordringer, der ligger for FYGO bliver ikke mindre i disse tider: Vores forening favner bredere, for hvert år, der går og som konkurrencen skærpes! Vi skal sammen være med til at finde et fællesskab, der spænder fra de engagerede og målrettede medicinstuderende, over de ambitiøse prækursister til kursisterne og de nyuddannede speciallæger, der stadigt nærmer sig ”målet”!

Der er nok at tage fat i – men det er et spændende arbejde, og den slags bærer jo frugten i sig selv!

På bestyrelsens vegne

Maria Cathrine C. V. Schmidt

Formand