Anvendes til refusion af deltagergebyr ifm. mødedeltagelse på forårs- og novembermøde.

Anvendes til refusion af udlæg til diverse, fx forplejning i forbindelse med møder, materialer etc.

Anvendes til refusion af rejseudgifter, herunder deltagelse i eksterne møder, hvor I repræsenterer FYGO. Aktuelt er taksten pr kørt kilometer 2,10 kr (undervisere får gældende statslig takst).

Leave a Comment