FYGOs vision

  1. Sikre den brede grunduddannelse og kompetenceopnåelse i specialet gynækologi og obstetrik
  2. Repræsentere den uddannelsessøgende på landdækkende niveau
  3. Skabe mulighed for socialt netværk og sammenhold på tværs af regioner
  4. Bidrage med faglig opdatering
  5. Sikre kvalificeret rekruttering

FYGO repræsenterer alle uddannelsessøgende læger i specialet gynækologi og obstetrik i tæt samarbejde med DSOG.

En af FYGOs vigtigste opgaver er, at sikre den brede grunduddannelse af speciallæger inden for specialet gynækologi og obstetrik. Der tilstræbes landsdækkende ensartethed af uddannelsen. Specialet er i rivende udvikling med nye procedurer og arbejdsgange, hvor opgaveglidning og subspecialisering er en realitet. FYGO understøtter et samlet speciale, hvor subspecialisering forekommer efter speciallægeanerkendelsen. Opgaveglidning bør ikke fratage uddannelseslæger mulighed for klinisk- og operativ erfaring, og ikke-relevante administrative opgaver skal minimeres.

Det findes essentielt, at alle kompetencer i målbeskrivelse opnås på tilfredsstillende vis for patienten, den uddannelsessøgende og uddannelsesstedet. Den gode uddannelseskultur skal fastholdes, medieret af vejledning og supervision på et højt niveau.

I FYGO arbejdes for kvalificeret rekruttering til specialet, optimeret ansættelsesprocedure og bedre karriererådgivning indenfor specialet.

FYGO bidrager med faglig opdatering af vores medlemmer udenfor de formelle rammer. Dette opnås via kurser og internater. Hermed bidrages også til socialt netværk og sammenhold blandt de yngre uddannelsessøgende på tværs af regionerne.