Invitation til Ph.d.-foredrag samt indsendelse af poster(e) til postersession ved DSOG’s Forårsmøde 2020

Invitation til Ph.d.-foredrag ved DSOG’s Årsmøde 2020

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har forsvaret og erhvervet sig grad af Ph.d. eller Dr.med., til at deltage i forårets årsmøde og generalforsamling, fredag d. 8.oktober 2020.  Der vil blive anledning til en kort præsentation af projektet, hvorefter der vil blive kåret det bedste oplæg. 

For tilmelding, kontakt formand for FYGO Fjóla Jónsdóttir pr. mail fjolaj@gmail.com

Vi glæder os til at høre, om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage. 

Lars Henning Pedersen                      Fjóla Jónsdóttir

Videnskabelig sekretær, DSOG          Formand for FYGO

Invitation til at indsende poster(e) til postersession ved DSOGs Årsmøde 2020

På vegne af DSOGs bestyrelse har vi den store glæde at kunne invitere medlemmer af DSOG til at præsentere elektroniske postere på Årsmødet d. 8.oktober 2020.

Vi ønsker at postersessionen bredt skal repræsentere den store mængde forskning, der foregår i specialet. Publicerede data eller studier, der tidligere har været præsenterede er velkomne, men også præliminære data eller mindre studier, som man vurderer vil have interesse for selskabet, kan ligeledes indsendes, herunder resultater fra forskningstræning, pilot studier, mv.

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk på årsmødet. Der vil altså ikke være mulighed for at hænge ”fysiske” postere op. 

Der vil blive udvalgt nogle postere, som får mulighed for at blive præsenteret på en ”Town Hall” lignende session. Hver af de udvalgte posterpræsentationer vil få 2 min til præsentation og herefter vil der være 2 min til spørgsmål fra salen.

Der vil være priser til de samlede bedste præstationer, vurderet ud fra bl.a. poster og Town Hall. Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) og DSOG.

Postere skal være i pdf format og egnet til præsentation på en storskærm.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige sekretær Lars Henning Pedersen, LHP@clin.au.dk. Abstract skal ikke sendes med.

Deadline for indsendelse d. xx. 2020.

Vi glæder os til at høre om jeres spændende forskning og håber, at så mange som muligt har mulighed for og lyst til at deltage.

Lars Henning Pedersen                      Fjóla Jónsdóttir

Videnskabelig sekretær, DSOG          Formand for FYGO