December 2017

November 2017

Oktober 2017: Introlæge undersøgelsen fremlægges løbende til relevante møder. Der diskuteres fortsat revision af målbeskrivelsen i forskellige regi. Nyt hot simulationskursus på vej til februar 2018 (Regionh) samt Internat “Gyn-Obs i onkologisk perspektiv” – d.22. og 23. marts 2018. Husk tilmelding til Efterårsmødet d.10 og 11.november.

September 2017: Indsend abstracts til NFOG i Odense 2018 fra 1.november. Bestyrelsen skal konstitueres til næste møde. Introlægeundersøgelsen er afsluttet og resultaterne er kort gennemgået. Programmet for efterårsmødet 2017 kan ses på DSOG’s hjemmeside.

Referat bestyrelsesmøde 6. september 2017

Strategi seminar juni 2017:

Maj 2017: FYGOs bestyrelse er konstitueret og vi byder en masse nye kræfter velkomne! I dag lanceres en ny kampagne ’Del operationen med en kollega’. FYGO deltager fortsat aktivt i arbejdet med revisionen af målbeskrivelsen. Vær desuden opmærksom på NFYOG udveksling i 2018 i forbindelse med NFOG kongressen i Odense, hvor vi vil få brug for værtslæger. Ikke mindst så slutter introlægeundersøgelsen snart og vi ser frem til at kunne præsentere resultaterne i efteråret!

 

Marts 2017:  Vi takker for et meget vellykket internat med positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Målbeskrivelsesmøderne er afholdt og tilbagemeldingerne tages med til UU. FYGO er tovholder for udveksling ifm NFOG kongres i Odense i 2018. Vores nye kampagne er i trykken! Og vi håber, at se jer til forårsmødet.

Referat bestyrelsesmøde 30.marts 2017

Marts 2017 (Internat):

 

Februar 2017: Der er snart Internat – 80 tilmeldte i år. Flere ledige poster på valg. Målbeskrivelse for både I- og H-læger skal revideres og der arrangeres 4 aftenmøder i marts måned mhp input til processen.

Referat bestyrelsesmøde 20. februar 2017

Januar 2017: Så nærmer sig tilmeldingsfristen til årets FYGO internat. Skynd dig at melde dig til før d. 1. februar. Generalforsamlingen afholdes første dag på internatet, hvor flere poster er på valg. Er der interesse for bestyrelsesarbejde, er der mulighed for at stille op til bestyrelsesposterne på selve dagen. Der arbejdes med revision af målbeskrivelsen i DSOG’s Undervisningsudvalg. FYGO planlægger aftenmøder i de tre uddannelsesregioner i marts måned med henblik på input til processen. Ansøgning til ENTOG-udveksling har frist d. 19. februar 2017. Læs mere på www.fygo.dk

Referat bestyrelsesmøde 25. januar 2017

December 2016:

November 2016: Veloverstået efterårsmøde. Der er begyndt at komme tilmeldinger til Internat 2017, hvor vi også har styr på programmet. En ny kampagne er i støbeskeen. Den fødes formentlig foråret 2017. Beslutning omkring NFYOG udveksling 2018 på bestyrelsesmødet i januar

Oktober 2016: Husk efterårsmødet den 11-12.11.2016. FYGO arrangerer dag 2 og programmet er på plads. Vi arbejder videre med introlægeundersøgelsen. Vi har været repræsenteret på karrierdage/specialernes dag i øst og syd.
Internatet den 9-10 marts er på plads og snart kan der købes billetter. Glæd jer!

September 2016:

Referat bestyrelsesmøde 27. september 2016

August 2016

Juni 2016

 

Strategi seminar maj 2016

April 2016

Internat marts 2016: 

Februar 2016: Det endelige program for FYGO internat 2016 er fastsat og fyldt med spændende indlæg. Samtidigt bliver der afholdt den årlige generalforsamling, hvor flere poster er på valg. Så hvis man har interesse for at deltage i bestyrelses- eller andet FYGO-arbejde vil der mulighed for at stille op til disse poster på dagen for generalforsamling. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på internatet, men stadig gerne vil opstille til en post, kan man opstille in absentia. Vi ser frem til et hyggeligt og spændende internat.
Derudover skal den årlige FYGO-pris uddeles, hvorfor man nu kan indstille afdelinger eller personer til denne. Indstillingerne skal foreligge senest d. 1. marts.

Januar 2016: FYGO internat 2016 er nært forstående! Det endelig program er på plads og vi har en masse spændende oplægsholdere. Der er planlagt en masse spændende FYGO kurser i foråret. Introlægeundersøgelsen er i fuld gang og de første har svaret.

Bestyrelsesmøde januar 2016

Bestyrelsesmøde december 2015

Bestyrelsesmøde november 2015

April 2015
Den nye FYGO bestyrelse har holdt konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet evaluerede vi også internatet, herunder jeres tilbagemeldinger. Internatet er i år igen blevet evalueret højt både på det faglige og sociale indehold, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for.
FYGO har, lige som sidste år, valgt at arrangere lørdagens program på efterårsmødet den 13.-14. november 2015.  Den 7.-8. maj 2015 er der NFOG educational course i København. Flere FYGO medlemmer deltager. Vi håber ligeledes, at mange af jer har lyst til at deltage.

August 2014
I FYGO er sommerferien slut. Vi er i fuld gang med at planlægge årets spændende faglige indslag. Herunder arrangerer vi lørdagens program på efterårsmødet som skal handle om fremtidens unge i specialet samt vores uddannelsesforhold.

I efteråret kommer der til at køre Fyraftenskurser i samarbejde med vores Postgraduate kliniske lektorer om målbeskrivelsen og de nye kompetencevurderingsmetoder

Inden sommerferien deltog Helle Kirkegaard i ansættelsesrunderne i hele landet – runden gik retfærdigt til. Der er dog overordnet nogen processrelaterede kommentarer som vi tager med videre til DSOG og Undervisningsudvalget.

Vores internat kommer til at hedde ”Kirurgiske komplikationer” og ligger som sædvanlig i marts den 19.-20. – og vi gentager succesen med livemusik og sociale indslag……Så book datoerne