November 2020

Nyhedsbrev November 2020

Oktober 2020: FYGO afholdte virtuel generalforsamling den 8. oktober 2020. Her sagde vi farvel til fem gamle medlemmer af bestyrelsen og fik fem nye. Den nye bestyrelse, med formand Sarah Berg i spidsen, mødtes for første gang den 11. november 2020 og konstituerede sig. Det store emne på bestyrelsesmødet var, hvordan vi kan bevare FYGOs aktivitet i Corona-tiden.Den anden Corona-bølge i efteråret har betydet, at nogle FYGO-kurser er blevet aflyst og at andre er blevet afholdt med begrænset antal deltager. I Vest blev kurset ”Dysplasi, kolposkopi og HPV” som det første FYGO-kursus livestreamet med god evaluering. Den nye bestyrelse mødes på strategiseminar i december og vil her arbejde videre med spændende alternativer til de klassiske møder og kurser – herunder internat og generalforsamling i marts 2021.

Februar 2020: Sammen med DSOG arbejder FYGO desuden på en dimensioneringsplan, hvor vi har lagt op til oprettelse af flere HU-stillinger. I øst er der i 2020 oprettet 2 nye HU stillinger for at have speciallæger klar til åbningen af fødested på BBH. Udover dette arbejdes der løbende på næste års Internat i nye spændende lokaler, samt ændring af strukturen for Efterårsmødet allerede i 2020 og muligheden for live streaming af vores aftenkurser. Sidst men ikke mindst opfordres alle til at sende en indstilling til FYGO prisen (se længere nede) samt indsende poster til Forårsmødet og/eller PhD såfremt denne er forsvaret for nylig (se længere nede).

Januar 2020

November 2019: FYGOs bestyrelse har mødtes for sidste gang inden jul og nu er programmet for FYGO Internat 2020 helt færdigt. Emnet er ”Når en fremmed flytter ind” og handler om infektioner og graviditet. DSOG´s Efteruddannelsesudvalg indbød til Efterårsmødet i København midt november. FYGO stod for lørdagens program, der handlede om Kultur og Kvindesyn. Det var et spændende program, som blev rigtig godt evalueret. Tak til alle der deltog – både i det faglige og i det festlige arrangement. Den nye målbeskrivelse er i høring hos Sundhedsstyrelsen og forventes at blive godkendt med få rettelser. Vi melder ud når den er helt på plads. FYGO har en ny kampagne i støbeskeen, der kommer til at gå under navnet ”Giv forskningen videre”. Detaljer vil blive offentlig gjort i det nye år.

Oktober 2019: FYGOs HU undersøgelse er ved at være slut og informationerne vil snart blive gjort op, så vi kan blive klogere på hvad kursisterne får ud af deres HU. Desuden er FYGO godt i gang med en ny kampagne om forskning, hvor vi vil forsøge at hjælpe de uddannelses læger, der ønsker det, i gang med forskning. I vil høre mere løbende bl.a til Internat til marts. Undervisningsudvalget er ligeledes ved at lægge sidste hånd på den nye målbeskrivelse – denne vil først gælde de læger der starter HU april 2020.

August 2019: Bestyrelsen har før sommeren holdt 2-dags strategi seminar. Her blev der lagt fantastisk program for både DSOGs efterårsmøde (se nedenfor) samt FYGOs Internat d.19-20.marts 2020, der kommer til at omhandle infektioner (nærmere information følger). Desuden blev der arbejdet på FYGOs næste kampagne, der vil fokusere på forskningen og hvordan man som yngre læge kan få hjælp til at komme i gang med et mindre projekt. Der blev også diskuteret hvordan vi i det daglige kan blive bedre til at hjælpe hinanden, så færre unge kolleger føler sig presset i det daglige – til dette er der nedsat en arbejdsgruppe. Sidst men ikke mindst har FYGOs kursus udvalg opdateret kurser for det kommende efterår – læs mere i bunden af nyhedsbrevet.

Juni 2019: 

Maj 2019

April 2019: Bestyrelsen har netop holdt vores første møde og er blevet konstitueret.
Internatet er veloverstået og fået super evaluering – især på det faglige program samt stemningen blandt alle deltagerne. Vi takker for alle de fine besvarelse, som vi vil bruge til planlægning af næste Internat. Der diskuteres desuden emner til det kommende efterårsmøde samt næste års Internat. Bestyrelsen glæder sig til deres strategi seminar til juni, hvor der lægges plan for det kommende år.

Nyhedsbrev april 2019 (pdf til ophæng)

Marts 2019: Der er blevet holdt bestyrelsesmøde før FYGO internat for at sikre de sidste detaljer er på plads både til selve internatet og til Generalforsamlingen. Vinder af FYGO prisen er blevet kåret – der var hele 6 indstillet. Vinderen er netop offentliggjort til dagens Forårsmøde og er Anette Perslev, Hvidovre Hospital. Ligeledes har vi valgt en yngre kollega til ENTOG Exchange til Polen til sommer. Efterfølgende afsluttende middag for hele bestyrelsen.

Ifm, Internatet har der været valg til den nye bestyrelse og vi siger farvel og stor tak for al jeres arbejde til Malou Barbosa, Malene Skorstengaard, Line Borregaard og Louise Inkeri – og velkommen til Karen Guldbrandsen, Vibeke Næser, Karen Hell Hansen og Hrefna Bóel Sigurdardótiir. Den nye bestyrelse har holdt et kort velkomstmøde og vil blive konstituerede til næste møde.

Nyhedsbrev marts/april 2019 (pdf til ophæng)

Februar 2019: Der bliver lagt sidste hånd på Internatet og der er åbnet for nogle få ekstra pladser og bestilt godt vejr! Årsregnskab og budget gennemgås og gøres klar til godkendelse til generalforsamling. Til generalforsamling vil det desuden være muligt at stille op til bestyrelsen (indkaldelsen sendes ud snarest). Bestyrelsen arbejder på at få opbakning fra afdelingerne til bl.a fri med løn til møderne. De sidste deltaljer til hoveduddannelses undersøgelsen er ved at være på plads – vi glæder os til at kunne sende den ud til jer. Der kan nu ansøges til ENTOG exchange i Polen senest 18.marts 2019.

Nyhedsbrev februar 2019 (pdf til ophæng)

Referat Bestyrelsesmøde 20 februar 2019

Januar 2019: Budgettet for internatet gennemgåes og diskuteres. Kommende internat giver lidt mere underskud end vanligt, men dette skyldes at der er planlagt oplæg udenfor specialet samt længere program dag 2. Til gengæld er der økonomisk støtte fra DSOG til at dække udgifter til lægeforeningen i 2019.
FYGO skal til Forårsmødet stå for indkaldelse af Phd oplæg samt abstracts – vi glæder os meget til at høre hvad vores medlemmer har at byde på.

Nyhedsbrev januar 2019

Referat Bestyrelsesmøde 29 januar 2019

December 2018: Der er nu udsolgt til Akut Obstetrik Kurset. Vi håber at vi kan gentage kurset igen i fremtiden. Aktuelt arbejdes på en undersøgelse af hoveduddannelsen og de kompetencer vi får når vi er færdige. Vi glæder os til at sende det ud i det nye år. Programmet til Internatet d.21.-22.marts 2019 ligger nu klar og der er åbent for tilmelding. I år holdes det på Hotel Trinity, Fredericia. Denne gang bærer Internatet titlen “Det skjulte (under) liv – fra gråt til hot” om bl.a FAST scanning, IOTA kriterier til UL af cyster, føtal UL samt placenta diagnostik.

Nyhedsbrev december 2018

Referat Bestyrelsesmøde 10 december 2018

November 2018: Det årlige efterårsmøde fik god feedback på de mange spændende oplæg, og det var en succes med tilmelding til lørdag alene. Det har været stor interesse for det akutte simulationskursus, som afholdes på CAMES d. 12. januar. Billetterne blev udsolgt på rekordtid. Programmet for FYGO-internat er på plads og der åbnes for tilmeldinger her i december. En hoveduddannelses-undersøgelse er under opsejling.

Oktober 2018: Der arbejdes på at fortsætte med FYGO podcasts samt at få mere fokus på hvad man som FYGO medlem kan deltage i (se bl.a oversigt over hvad der tilbydes i løbet af året nederst i nyhedsbrevet). Ligeledes arbejdes der på at lave introduktionsmail til nye FYGO medlemmer. FYGO er desuden med i arbejdet med en ny målbeskrivelse samt en undersøgelse af hvor godt rustet man er efter endt HU. Programmet til efterårsmødet d.9.-10.november er helt på plads, FYGO har arrangeret lørdagens program og det meste af FYGO’s bestyrelse deltager. Der er stadig muligt at tilmelde sig – vi håber at se jer. I arbejdet på Internatet d.21.-22.marts 2019 har vi lyttet til jeres feedback og startet programmet senere første dag samt indlagt længere pauser med plads til frisk luft mm. Denne gang bærer Internatet titlen “Det skjulte (under) liv – fra gråt til hot”.

Nyhedsbrev oktober 2018

September 2018:  Internatet er godt på vej. Det bliver denne gang i Fredericia. Musikken og de første foredragsholdere er på plads. FYGO lancerer den 1. okt. en Instagramprofil hvor vi glæder os til at dele vores arbejde og tanker med interesserede. Spændende kurser i både øst og vest er tilgængelige på hjemmesiden. FYGO melder sig 100% klar til efterårsmødet den 9 og 10 nov. Husk man kan tilmelde sig bare en af dagene, hvis arbejdet står i vejen for begge.

Referat bestyrelsesmøde 26.september 2018

August 2018: De sidste brikker til efterårsmødet den 9.-10. november er ved at falde på plads. FYGO har igen i år arrangeret dag 2 og vi glæder os meget til at se jer til et spændende program om seksualitet og transkønnet. Kursusudvalget har 3 nye kurser klar på hjemmesiden og FYGO gentager succesen med simulations kursus på CAMES d.12.januar 2019. Der planlægges desuden Internat d.21-22.marts omkring billeddiagnostik.

Referat bestyrelses møde 28.august 2018

Juni 2018 (Strategi seminar): 2 dages seminar. Der lægges overordnet plan for Internat 2019 samt for lørdagen til efterårsmødet, som FYGO står for. Desuden diskuteres muligheden for at fortsætte med podcasts og generelt hvad FYGO skal fokusere på det kommende år bl.a Simulations kursus, Hovedudannelses undersøgelse samt mere PR.

Referat Strategi seminar 24.juni 2018 del 1

Referat strategi seminar 24. juni 2018 del 2

Maj 2018:  Bestyrelsen færdig-konstitueres. FYGO er med til at arrangere “styrk den vaginale fødsel” med Jordemoderforeningen. Kursusudvalget er i gang med at arrangere de kommende kurser i øst og vest. Evakueringen af internatet gennemgåes – og denne er overordnet meget flot.

Referat Bestyrelsesmøde d. 23 maj 2018

April 2018: Foreløbig konstitution til bestyrelsen udarbejdes. Fastsættes endeligt til næste bestyrelsesmøde. Detaljer omkring strategiseminar fastlægges og internatet evalueres. Fremtidige PR muligheder for FYGO diskuteres. Nye lokaler til bestyrelsesmøder afprøves.

Bestyrelsesmøde d.10. april 2018

Marts 2018 (Internat): De sidste forberedelser til internatet ordnes og regnskab og budget gennemgåes. En meget positiv evaluering af akut obstetrik kurset fremlægges og muligheder for fremtidige kurser diskuteres. Årets vinder af FYGOs uddannelsespris udvælges.

Bestyrelsesmøde d.23 marts 2018

Bestyrelsesmøde d.21.marts 2018

Februar 2018: FYGOs akut simulations kursus gik over alt forventning, hvorfor muligheder for gentagelse diskuteres. Internatet er på plads og indkaldelse til Generalforsamling sendes ud senere på ugen. Der er flere ledige pladser i bestyrelsen. Der arbejdes desuden aktivt i undervisningsudvalget med at belyse kompetencevurderingsmetoder samt mulighed for gå-hjem-møder i efteruddannelsesudvalget.

Bestyrelsesmøde d.20.februar 2018

Januar 2018: I FYGO arbejdes for at sikre et højt fagligt niveau af vores uddannelse i forbindelse med den nye målbeskrivelseDer arbejdes for at forbedre muligheder for opnåelse af kompetencer og kompetencevurderingsmetoder. Der lægges aktuelt sidste hånd på internat i gynækologisk onkologi og flere spændende FYGO podcasts er under udarbejdelse.

Referat bestyrelsesmøde d.23.jan 2018

December 2017: Region Nord diskuterer omlægning af deres udd.forløb
Der er mulighed for uddannelses søgende gyn-obs’er fra de øvrige nordiske lande at søge exchange i DK ifm NFOG kongressen i 2018.
Der lægges sidste hånd på Internat 2018 “Gyn-Obs i et onkologisk perspektiv”. Læs mere her.
Podcasts fra yngre forskere og Sandbjerg på vej.
Vinderne af ENTOG udveksling 2018 er fundet – tillykke til Zara Siddiqi og Caroline Kann.

November 2017: Tak for et veloverstået Efterårsmøde, der diskuteres hvordan vi optimere deltagelse af FYGO medlemmer. Til februar kommer der nyt og spændende simulationskursus på CAMES, program på vej. Programmet for Internat 22.-23.marts 2018 “Gyn-Obs i onkologisk perspektiv” er så småt på plads, og det er igen tid til at overveje om netop din/jeres afdeling, leder, uddannelsesansvarlige, kollega eller lignende har gjort noget ganske særligt for din/jeres uddannelse og oplæring? Vi opfordrer hermed til indstillinger til årets uddannelsespris 2018. Der er ansøgningsfrist til ENTOG exchange 2018 allerede d.26.november 2017 – denne gang til Frankrig d.5-7.marts 2018. Introlæge undersøgelsen er nu opgjort og fremlagt flere steder. FYGO har den seneste tid arbejdet på en ny vision for 2017-2018 med fokus på uddannelse, rekruttering samt skabe mulighed for socialt netværk på tværs af landet.

Referat bestyrelsesmøde 15.november 2017

Oktober 2017: Introlæge undersøgelsen fremlægges løbende til relevante møder. Der diskuteres fortsat revision af målbeskrivelsen i forskellige regi. Nyt hot simulationskursus på vej til februar 2018 (Regionh) samt Internat “Gyn-Obs i onkologisk perspektiv” – d.22. og 23. marts 2018. Husk tilmelding til Efterårsmødet d.10 og 11.november.

Referat bestyrelsesmøde 4. oktober 2017

September 2017: Indsend abstracts til NFOG i Odense 2018 fra 1.november. Bestyrelsen skal konstitueres til næste møde. Introlægeundersøgelsen er afsluttet og resultaterne er kort gennemgået. Programmet for efterårsmødet 2017 kan ses på DSOG’s hjemmeside.

Referat bestyrelsesmøde 6. september 2017

Strategi seminar juni 2017:

Bestyrelsesmøde d.1. og 2. juni 2017

Maj 2017: FYGOs bestyrelse er konstitueret og vi byder en masse nye kræfter velkomne! I dag lanceres en ny kampagne ’Del operationen med en kollega’. FYGO deltager fortsat aktivt i arbejdet med revisionen af målbeskrivelsen. Vær desuden opmærksom på NFYOG udveksling i 2018 i forbindelse med NFOG kongressen i Odense, hvor vi vil få brug for værtslæger. Ikke mindst så slutter introlægeundersøgelsen snart og vi ser frem til at kunne præsentere resultaterne i efteråret!

Bestyrelsesmøde 3. maj 2017

Marts 2017:  Vi takker for et meget vellykket internat med positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Målbeskrivelsesmøderne er afholdt og tilbagemeldingerne tages med til UU. FYGO er tovholder for udveksling ifm NFOG kongres i Odense i 2018. Vores nye kampagne er i trykken! Og vi håber, at se jer til forårsmødet.

Referat bestyrelsesmøde 30.marts 2017

Marts 2017 (Internat):

Februar 2017: Der er snart Internat – 80 tilmeldte i år. Flere ledige poster på valg. Målbeskrivelse for både I- og H-læger skal revideres og der arrangeres 4 aftenmøder i marts måned mhp input til processen.

Referat bestyrelsesmøde 20. februar 2017

Januar 2017: Så nærmer sig tilmeldingsfristen til årets FYGO internat. Skynd dig at melde dig til før d. 1. februar. Generalforsamlingen afholdes første dag på internatet, hvor flere poster er på valg. Er der interesse for bestyrelsesarbejde, er der mulighed for at stille op til bestyrelsesposterne på selve dagen. Der arbejdes med revision af målbeskrivelsen i DSOG’s Undervisningsudvalg. FYGO planlægger aftenmøder i de tre uddannelsesregioner i marts måned med henblik på input til processen. Ansøgning til ENTOG-udveksling har frist d. 19. februar 2017. Læs mere på www.fygo.dk

Referat bestyrelsesmøde 25. januar 2017

December 2016:

November 2016: Veloverstået efterårsmøde. Der er begyndt at komme tilmeldinger til Internat 2017, hvor vi også har styr på programmet. En ny kampagne er i støbeskeen. Den fødes formentlig foråret 2017. Beslutning omkring NFYOG udveksling 2018 på bestyrelsesmødet i januar

Oktober 2016: Husk efterårsmødet den 11-12.11.2016. FYGO arrangerer dag 2 og programmet er på plads. Vi arbejder videre med introlægeundersøgelsen. Vi har været repræsenteret på karrierdage/specialernes dag i øst og syd.
Internatet den 9-10 marts er på plads og snart kan der købes billetter. Glæd jer!

September 2016:

Referat bestyrelsesmøde 27. september 2016

August 2016

Juni 2016

Strategi seminar maj 2016

April 2016

Internat marts 2016: 

Februar 2016: Det endelige program for FYGO internat 2016 er fastsat og fyldt med spændende indlæg. Samtidigt bliver der afholdt den årlige generalforsamling, hvor flere poster er på valg. Så hvis man har interesse for at deltage i bestyrelses- eller andet FYGO-arbejde vil der mulighed for at stille op til disse poster på dagen for generalforsamling. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på internatet, men stadig gerne vil opstille til en post, kan man opstille in absentia. Vi ser frem til et hyggeligt og spændende internat.
Derudover skal den årlige FYGO-pris uddeles, hvorfor man nu kan indstille afdelinger eller personer til denne. Indstillingerne skal foreligge senest d. 1. marts.

Januar 2016: FYGO internat 2016 er nært forstående! Det endelig program er på plads og vi har en masse spændende oplægsholdere. Der er planlagt en masse spændende FYGO kurser i foråret. Introlægeundersøgelsen er i fuld gang og de første har svaret.

Bestyrelsesmøde januar 2016

December 2015

Bestyrelsesmøde december 2015

November 2015

Bestyrelsesmøde november 2015

Oktober 2015

Bestyrelses møde 20. oktober 2015

September 2015

Bestyrelsesmøde 16. september 2015

August 2015

Bestyrelsesmøde 25.august 2015

April 2015
Den nye FYGO bestyrelse har holdt konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet evaluerede vi også internatet, herunder jeres tilbagemeldinger. Internatet er i år igen blevet evalueret højt både på det faglige og sociale indehold, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for.
FYGO har, lige som sidste år, valgt at arrangere lørdagens program på efterårsmødet den 13.-14. november 2015.  Den 7.-8. maj 2015 er der NFOG educational course i København. Flere FYGO medlemmer deltager. Vi håber ligeledes, at mange af jer har lyst til at deltage.

Oktober 2014

Bestyrelsesmøde 20. oktober 2014

August 2014
I FYGO er sommerferien slut. Vi er i fuld gang med at planlægge årets spændende faglige indslag. Herunder arrangerer vi lørdagens program på efterårsmødet som skal handle om fremtidens unge i specialet samt vores uddannelsesforhold.

I efteråret kommer der til at køre Fyraftenskurser i samarbejde med vores Postgraduate kliniske lektorer om målbeskrivelsen og de nye kompetencevurderingsmetoder

Inden sommerferien deltog Helle Kirkegaard i ansættelsesrunderne i hele landet – runden gik retfærdigt til. Der er dog overordnet nogen processrelaterede kommentarer som vi tager med videre til DSOG og Undervisningsudvalget.

Vores internat kommer til at hedde ”Kirurgiske komplikationer” og ligger som sædvanlig i marts den 19.-20. – og vi gentager succesen med livemusik og sociale indslag……Så book datoerne

Leave a Comment