December 2018:

November 2018: Det årlige efterårsmøde fik god feedback på de mange spændende oplæg, og det var en succes med tilmelding til lørdag alene. Det har været stor interesse for det akutte simulationskursus, som afholdes på CAMES d. 12. januar. Billetterne blev udsolgt på rekordtid. Programmet for FYGO-internat er på plads og der åbnes for tilmeldinger her i december. En hoveduddannelsesundersøgelse er under opsejling.

Oktober 2018: 

 

September 2018:  Internatet er godt på vej. Det bliver denne gang i Fredericia. Musikken og de første foredragsholdere er på plads. FYGO lancerer den 1. okt. en Instagramprofil hvor vi glæder os til at dele vores arbejde og tanker med interesserede. Spændende kurser i både øst og vest er tilgængelige på hjemmesiden. FYGO melder sig 100% klar til efterårsmødet den 9 og 10 nov. Husk man kan tilmelde sig bare en af dagene, hvis arbejdet står i vejen for begge.

Referat bestyrelsesmøde 26.september 2018

August 2018: De sidste brikker til efterårsmødet den 9.-10. november er ved at falde på plads. FYGO har igen i år arrangeret dag 2 og vi glæder os meget til at se jer til et spændende program om seksualitet og transkønnet. Kursusudvalget har 3 nye kurser klar på hjemmesiden og FYGO gentager succesen med simulations kursus på CAMES d.12.januar 2019. Der planlægges desuden Internat d.21-22.marts omkring billeddiagnostik.

Referat bestyrelses møde 28.august 2018

Juni 2018 (Strategi seminar): 2 dages seminar. Der lægges overordnet plan for Internat 2019 samt for lørdagen til efterårsmødet, som FYGO står for. Desuden diskuteres muligheden for at fortsætte med podcasts og generelt hvad FYGO skal fokusere på det kommende år bl.a Simulations kursus, Hovedudannelses undersøgelse samt mere PR.

Referat Strategi seminar 24.juni 2018 del 1

Referat strategi seminar 24. juni 2018 del 2

Maj 2018:  Bestyrelsen færdig-konstitueres. FYGO er med til at arrangere “styrk den vaginale fødsel” med Jordemoderforeningen. Kursusudvalget er i gang med at arrangere de kommende kurser i øst og vest. Evakueringen af internatet gennemgåes – og denne er overordnet meget flot.

Referat Bestyrelsesmøde d. 23 maj 2018

April 2018: Foreløbig konstitution til bestyrelsen udarbejdes. Fastsættes endeligt til næste bestyrelsesmøde. Detaljer omkring strategiseminar fastlægges og internatet evalueres. Fremtidige PR muligheder for FYGO diskuteres. Nye lokaler til bestyrelsesmøder afprøves.

Bestyrelsesmøde d.10. april 2018

Marts 2018 (Internat): De sidste forberedelser til internatet ordnes og regnskab og budget gennemgåes. En meget positiv evaluering af akut obstetrik kurset fremlægges og muligheder for fremtidige kurser diskuteres. Årets vinder af FYGOs uddannelsespris udvælges.

Bestyrelsesmøde d.23 marts 2018

Bestyrelsesmøde d.21.marts 2018

Februar 2018: FYGOs akut simulations kursus gik over alt forventning, hvorfor muligheder for gentagelse diskuteres. Internatet er på plads og indkaldelse til Generalforsamling sendes ud senere på ugen. Der er flere ledige pladser i bestyrelsen. Der arbejdes desuden aktivt i undervisningsudvalget med at belyse kompetencevurderingsmetoder samt mulighed for gå-hjem-møder i efteruddannelsesudvalget.

Bestyrelsesmøde d.20.februar 2018

Januar 2018: I FYGO arbejdes for at sikre et højt fagligt niveau af vores uddannelse i forbindelse med den nye målbeskrivelseDer arbejdes for at forbedre muligheder for opnåelse af kompetencer og kompetencevurderingsmetoder. Der lægges aktuelt sidste hånd på internat i gynækologisk onkologi og flere spændende FYGO podcasts er under udarbejdelse.

Referat bestyrelsesmøde d.23.jan 2018

December 2017: Region Nord diskuterer omlægning af deres udd.forløb
Der er mulighed for uddannelses søgende gyn-obs’er fra de øvrige nordiske lande at søge exchange i DK ifm NFOG kongressen i 2018.
Der lægges sidste hånd på Internat 2018 “Gyn-Obs i et onkologisk perspektiv”. Læs mere her.
Podcasts fra yngre forskere og Sandbjerg på vej.
Vinderne af ENTOG udveksling 2018 er fundet – tillykke til Zara Siddiqi og Caroline Kann.

 

November 2017: Tak for et veloverstået Efterårsmøde, der diskuteres hvordan vi optimere deltagelse af FYGO medlemmer. Til februar kommer der nyt og spændende simulationskursus på CAMES, program på vej. Programmet for Internat 22.-23.marts 2018 “Gyn-Obs i onkologisk perspektiv” er så småt på plads, og det er igen tid til at overveje om netop din/jeres afdeling, leder, uddannelsesansvarlige, kollega eller lignende har gjort noget ganske særligt for din/jeres uddannelse og oplæring? Vi opfordrer hermed til indstillinger til årets uddannelsespris 2018. Der er ansøgningsfrist til ENTOG exchange 2018 allerede d.26.november 2017 – denne gang til Frankrig d.5-7.marts 2018. Introlæge undersøgelsen er nu opgjort og fremlagt flere steder. FYGO har den seneste tid arbejdet på en ny vision for 2017-2018 med fokus på uddannelse, rekruttering samt skabe mulighed for socialt netværk på tværs af landet.

Referat bestyrelsesmøde 15.november 2017

Oktober 2017: Introlæge undersøgelsen fremlægges løbende til relevante møder. Der diskuteres fortsat revision af målbeskrivelsen i forskellige regi. Nyt hot simulationskursus på vej til februar 2018 (Regionh) samt Internat “Gyn-Obs i onkologisk perspektiv” – d.22. og 23. marts 2018. Husk tilmelding til Efterårsmødet d.10 og 11.november.

Referat bestyrelsesmøde 4. oktober 2017

September 2017: Indsend abstracts til NFOG i Odense 2018 fra 1.november. Bestyrelsen skal konstitueres til næste møde. Introlægeundersøgelsen er afsluttet og resultaterne er kort gennemgået. Programmet for efterårsmødet 2017 kan ses på DSOG’s hjemmeside.

Referat bestyrelsesmøde 6. september 2017

Strategi seminar juni 2017:

Bestyrelsesmøde d.1. og 2. juni 2017

Maj 2017: FYGOs bestyrelse er konstitueret og vi byder en masse nye kræfter velkomne! I dag lanceres en ny kampagne ’Del operationen med en kollega’. FYGO deltager fortsat aktivt i arbejdet med revisionen af målbeskrivelsen. Vær desuden opmærksom på NFYOG udveksling i 2018 i forbindelse med NFOG kongressen i Odense, hvor vi vil få brug for værtslæger. Ikke mindst så slutter introlægeundersøgelsen snart og vi ser frem til at kunne præsentere resultaterne i efteråret!

Bestyrelsesmøde 3. maj 2017

Marts 2017:  Vi takker for et meget vellykket internat med positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Målbeskrivelsesmøderne er afholdt og tilbagemeldingerne tages med til UU. FYGO er tovholder for udveksling ifm NFOG kongres i Odense i 2018. Vores nye kampagne er i trykken! Og vi håber, at se jer til forårsmødet.

Referat bestyrelsesmøde 30.marts 2017

Marts 2017 (Internat):

 

Februar 2017: Der er snart Internat – 80 tilmeldte i år. Flere ledige poster på valg. Målbeskrivelse for både I- og H-læger skal revideres og der arrangeres 4 aftenmøder i marts måned mhp input til processen.

Referat bestyrelsesmøde 20. februar 2017

Januar 2017: Så nærmer sig tilmeldingsfristen til årets FYGO internat. Skynd dig at melde dig til før d. 1. februar. Generalforsamlingen afholdes første dag på internatet, hvor flere poster er på valg. Er der interesse for bestyrelsesarbejde, er der mulighed for at stille op til bestyrelsesposterne på selve dagen. Der arbejdes med revision af målbeskrivelsen i DSOG’s Undervisningsudvalg. FYGO planlægger aftenmøder i de tre uddannelsesregioner i marts måned med henblik på input til processen. Ansøgning til ENTOG-udveksling har frist d. 19. februar 2017. Læs mere på www.fygo.dk

Referat bestyrelsesmøde 25. januar 2017

December 2016:

November 2016: Veloverstået efterårsmøde. Der er begyndt at komme tilmeldinger til Internat 2017, hvor vi også har styr på programmet. En ny kampagne er i støbeskeen. Den fødes formentlig foråret 2017. Beslutning omkring NFYOG udveksling 2018 på bestyrelsesmødet i januar

Oktober 2016: Husk efterårsmødet den 11-12.11.2016. FYGO arrangerer dag 2 og programmet er på plads. Vi arbejder videre med introlægeundersøgelsen. Vi har været repræsenteret på karrierdage/specialernes dag i øst og syd.
Internatet den 9-10 marts er på plads og snart kan der købes billetter. Glæd jer!

September 2016:

Referat bestyrelsesmøde 27. september 2016

August 2016

Juni 2016

Strategi seminar maj 2016

April 2016

Internat marts 2016: 

Februar 2016: Det endelige program for FYGO internat 2016 er fastsat og fyldt med spændende indlæg. Samtidigt bliver der afholdt den årlige generalforsamling, hvor flere poster er på valg. Så hvis man har interesse for at deltage i bestyrelses- eller andet FYGO-arbejde vil der mulighed for at stille op til disse poster på dagen for generalforsamling. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på internatet, men stadig gerne vil opstille til en post, kan man opstille in absentia. Vi ser frem til et hyggeligt og spændende internat.
Derudover skal den årlige FYGO-pris uddeles, hvorfor man nu kan indstille afdelinger eller personer til denne. Indstillingerne skal foreligge senest d. 1. marts.

Januar 2016: FYGO internat 2016 er nært forstående! Det endelig program er på plads og vi har en masse spændende oplægsholdere. Der er planlagt en masse spændende FYGO kurser i foråret. Introlægeundersøgelsen er i fuld gang og de første har svaret.

Bestyrelsesmøde januar 2016

December 2015

Bestyrelsesmøde december 2015

November 2015

Bestyrelsesmøde november 2015

Oktober 2015

Bestyrelses møde 20. oktober 2015

September 2015

Bestyrelsesmøde 16. september 2015

August 2015

Bestyrelsesmøde 25.august 2015

April 2015
Den nye FYGO bestyrelse har holdt konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet evaluerede vi også internatet, herunder jeres tilbagemeldinger. Internatet er i år igen blevet evalueret højt både på det faglige og sociale indehold, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade for.
FYGO har, lige som sidste år, valgt at arrangere lørdagens program på efterårsmødet den 13.-14. november 2015.  Den 7.-8. maj 2015 er der NFOG educational course i København. Flere FYGO medlemmer deltager. Vi håber ligeledes, at mange af jer har lyst til at deltage.

Oktober 2014

Bestyrelsesmøde 20. oktober 2014

August 2014
I FYGO er sommerferien slut. Vi er i fuld gang med at planlægge årets spændende faglige indslag. Herunder arrangerer vi lørdagens program på efterårsmødet som skal handle om fremtidens unge i specialet samt vores uddannelsesforhold.

I efteråret kommer der til at køre Fyraftenskurser i samarbejde med vores Postgraduate kliniske lektorer om målbeskrivelsen og de nye kompetencevurderingsmetoder

Inden sommerferien deltog Helle Kirkegaard i ansættelsesrunderne i hele landet – runden gik retfærdigt til. Der er dog overordnet nogen processrelaterede kommentarer som vi tager med videre til DSOG og Undervisningsudvalget.

Vores internat kommer til at hedde ”Kirurgiske komplikationer” og ligger som sædvanlig i marts den 19.-20. – og vi gentager succesen med livemusik og sociale indslag……Så book datoerne