Alle yngre læger med autorisation til selvstændigt virke, der er medlemmer af DSOG, kan optages i FYGO. Medlemsskab af FYGO forudsætter således samtidig indmeldelse i DSOG. Jfr. i øvrigt FYGOs vedtægter og DSOGs vedtægter.

Adresseændring eller udmelding sker via “min side” på læger.dk

Bemærk at du kan tjekke dit medlemskab af FYGO og DSOG på “min side” på læger.dk — medlemskab — tilhørsforhold. Der har desværre været en del fejl fra lægeforeningens registrerings afdeling, hvorfor det anbefales at tjekke sit medlemskab årligt.

Som medlem af FYGO og DSOG får man bl.a. adgang til DSOG’s og FYGO’s møder og kurser samt abonnement på den elektroniske udgave af AOGS (12 numre årligt).
Alle FAS-medlemmer, der er medlemmmer af DSOG, kan optages som støttemedlemmer af FYGO. Som støttemedlem kan man deltage i FYGOs arrangementer til medlemspris. Støttemedlemmer er dog ikke stemmeberettigede ved FYGOs generalforsamling. Kontingentet er senest fastsat på FYGOs generalforsamling, marts 2008, og udgør 200 kr årligt. Ved ønske om støttemedlemskab, da skriv dette i nedenstående under bemærkninger.

Kontingentet til FYGO udgør 400 kr. årligt. Kontingentet opkræves årligt i juni måned via Lægeforeningens Registreringsafdeling sammen med kontingentet til DSOG, der udgør 2600 kr. årligt
Samtidigt opkræves også et obligatorisk kontingent på 100 kr. til Dansk Medicinsk Selskab.

Klik her for indmelding i FYGO og DSOG !