FYGO har netop afholdt det årlige Internat og generalforsamling på Koldingfjord. Det var et velbesøgt internat med temaet Gyn-obs i et onkologisk perspektiv, og vi havde mange spændende og inspirerende oplægsholdere. Tak til alle jer som deltog i det faglige program – og på dansegulvet. Beretningen fra det foregående bestyrelsesår er tilgængelig på FYGO.dk.

Generalforsamlingen blev afholdt på bedste vis, og der var mange som gerne ville bidrage til FYGOs arbejde, hvilket glæder os meget.
Der blev valgt en ny formand for FYGO, Fjóla Jónsdóttir. Fjóla er kursist på Roskilde/Herlev Hospital men aktuelt på barsel. Hun har siddet i bestyrelsen i 2 år og tidligere været aktiv i kursusudvalg øst.
Susani Rothmann blev valgt som kasserer og desuden blev Anne Zizzo, Bo Thomsen, Sarah Berg og Suher Othman valgt ind i bestyrelsen.
På de associerede poster blev Ida Jepsen valgt som DSOG repræsentant, Hellen Edwards blev genvalgt i efteruddannelsesudvalget og Malou Barbosa blev valgt til at overtage Fjólas post i ansættelsesudvalget.
Kursusudvalg øst fik to nye medlemmer Yagmur Sisman og Gitte Christensen. I kursusudvalg vest blev Sidsel Rathke og Karen Guldbrandtsen valgt ind.
Tillykke og velkommen til jer alle sammen, vi glæder os til et godt samarbejde.

Samtidig sagde vi desværre farvel og tak til afgående formand Camilla Mandrup, bestyrelsesmedlemmerne Ninna Sønderby Lund, Heidi Kammerlander og Christiane Gam. Tusind tak for jeres arbejde for FYGO.

Vi har i år modtaget utrolig mange flotte indstillinger til FYGO-prisen. Valget var svært men vi har valgt en vinder, som traditionen tro vil få overrakt prisen til DSOGs forårsmøde.

Den nye bestyrelse planlægger at afholde strategiseminar den 24.-25. Juni, hvor næste års strategi og fokusområder vil blive diskuteret og fastlagt.

Til sidst vil vi minde jer om at vores nordiske forening NFOG afholder kongres i Odense fra den 11. til den 13. juni 2018 med et spændende program. Der er mulighed for at deltage i mange spændende pre-congress workshops den 10. juni og NFYOG inviterer trainees til pre-congress dinner. Se mere på hjemmesiden NFOG2018.dk.

De bedste forårshilsner fra den gamle og nye formand
Camilla Mandrup og Fjóla Jónsdóttir

Leave a Comment