FYGOs klumme, januar 2017

Vores speciale har haft stor medie- og politisk bevågenhed i de seneste måneder, da spørgsmålet om prioriteringer i den kliniske hverdag kom på den politiske dagsorden i kølvandet på Morten Hedegaards opsigelse. Mange har bidraget med input i debatten og jeg er stolt af vores speciale. FYGOs interesser er i høj grad at tage vare på vores uddannelse og det er vigtigt for os at følge med i hvordan vores introduktions- og hoveduddannelsesforløb forløber. Vores speciale er kendt for et trygt og godt uddannelsesmiljø, og det ved jeg at vi alle gerne vil opretholde, på trods af øget pres på afdelingerne. Vi har via vores Introlægeundersøgelse indsamlet informationer om introduktionsforløbene igennem de seneste 1½ år, med det formål netop at kunne gøre opmærksom på, hvis vores høje uddannelsesniveau falder. Forhåbentlig kan undersøgelsen bruges som et redskab til at sætte fokus på den vigtige mesterlære i den kliniske hverdag.

Vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne af vores årlige Internat, som i år vil blive afholdt i Odense den 9. og 10. marts. Emnet er Fertilitet og vi er stolte over at kunne præsentere et utrolig spændende program, igen med dygtige og kompetente oplægsholdere fra hele landet og i år, også fra Göteborg. Fertilitetsbehandling fylder meget lidt i vores formelle målbeskrivelse, hvorfor vi har valgt at fokusere på dette nicheområde indenfor vores speciale. Udover en faglig opdatering er FYGOs Internat en god mulighed for at møde kollegaer på tværs af landet. Så skynd jer at melde jer til, hvis I ikke har gjort det endnu, tilmeldingen lukker den 1. februar 2017.

Undervisningsudvalget har, som I også kan læse i dette nyhedsbrev, taget fat på en revision af målbeskrivelsen. Mange ved, af erfaring, at det kan være en lang proces, og tidsrammerne er derfor også brede. I FYGO er vi positive overfor revisionen, som ifølge UU vil fokusere på at gøre målbeskrivelsen mere anvendelig i den kliniske hverdag. Det skal diskuteres om vi grundlæggende skal have en ny opbygning af målbeskrivelsen, evt. med kompetencekort til læring og vurdering af indgreb, i stil med anæstesiologernes. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at komme med input og idéer til hvordan målbeskrivelsen skal se ud i fremtiden. Det er os, som dagligt arbejder med målbeskrivelen i klinikken, som bedst har føling med hvor der er problemer i forhold til den nuværende version og som kan se de muligheder, en ny struktur vil kunne give. I er velkomne til at skrive til bestyrelsen, men også til at tage en snak med jeres uddannelsesansvarlige yngre læger/overlæger om det, da det vil blive diskuteret løbende i alle regioner.

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år og ser frem til mange hyggelige stunder i 2017.

Med venlig hilsen

Camilla Mandrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

*

*