FYGO har udarbejdet et spørgeskema til introlæger, som har til formål at belyse de udfordringer, der gør sig gældende for yngre lægers uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen skal danne grundlag for en målrettet indsats for at sikre de fornødne rammer for en grundig klinisk oplæring, i hele landet.

Oplæring i praktiske færdigheder – kirurgiske såvel som obstetriske – er en vigtig del af introlægernes uddannelse. Balancegangen mellem afdelingernes mulighed for at tilbyde supervision/mesterlære og uddanne kommende speciallæger på alle niveauer, og uddannelseslægernes opfattelse af, og krav til, egne kompetencer, er svær. Samtidig er der en faldende kandidatalder og deraf følgende, mindre erfaringsgrundlag, som kombineret med stigende produktionskrav i den kliniske hverdag, gør det svært at honorere kravet til både uddannelse og produktion. Vores formål er at illustrere uddannelsesforholdene i de forskellige uddannelsesregioner såvel kvantitativt som kvalitativt. Vi håber at kortlægningen af de faktiske forhold kan bidrage til større forståelse af de daglige udfordringer og forhåbentlig danne et grundlag for konstruktiv dialog om fremtidige forbedringer.

Jo højere svarprocent, jo mere kan vi bruge undersøgelsen til. Besvarelsen skal ske i sidste del af introstillingen, i 10-12 måned.

FYGO står for det praktiske arbejde, og vi sender links ud til deltagerne.

 

Med venlig hilsen

Camilla Mandrup

Formand for FYGO

 

Heidi Kammerlander,

Tovholder for introduktionslægeundersøgelsen

Bestyrelsesmedlem i FYGO