fred.VIs hotel Odense

FYGO internat 2017: ”Fertilitet”

 

Dato: Torsdag d.9. og fredag d.10. marts 2017

Sted: Frederik VIs Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense  NV
Torsdag 9. marts 2017

Kl. 9.00-9.20 Ankomst, kaffe, morgenbrød

Kl. 9.25-9.30 Velkomst samt praktiske oplysninger v. FYGO’s formand Camilla Mandrup

Kl. 9.30-10.20 Fertilitets ABC, gennemgang af de grundlæggende principper og regimer indenfor fertilitetsbehandling.
– ved Kathrine Birch Petersen, Ph.D., afdelingslæge på Rigshospitalet.

Kl. 10.20-11.10 Fertilitet, infertilitet og assisteret reproduktion i et overordnet perspektiv.
– ved Elisabeth Clare Larsen, Ph.D., overlæge på Rigshospitalet

Kl. 11.10-11.40 Pause

Kl. 11.40-12.30 Rugemoderskab – en personlig beretning.

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-14.20 Sjældne intrauterine indgreb.
– ved Karin Sundberg, Dr.med., overlæge på Rigshospitalet

Kl. 14.20-15.00 Pause

Kl. 15.00-18.00 Generalforsamling.

Festmiddag og fest

Fredag 10. marts 2017

Kl. 8.00-8.45 Morgenmad og morgenmadsmøde for den nye bestyrelse

Kl. 8.45-9.00 Tjek ud fra værelserne

Kl. 9.00-9.50 Forskningstræning. Forskningstræningsvinderne fra de forskellige regioner fremlægger deres projekter

Kl. 9.50-10.40 Komplikationer ved fertilitetsbehandling, og hvordan vi håndterer dem i vagten.
– Oplægsholder afventer

Kl. 10.40-11.10 Pause

Kl. 11.10-12.00 Udfordringer ved gemelli-graviditeter, risici, monitorering og håndtering af fødslen.
– ved Heidi Sharif, Ph.D., ledende overlæge på Næstved Sygehus.

Kl. 12.00-13.00 Uterustransplantation. Erfaringer med transplantation og efterfølgende graviditet.
– ved Pernilla Dahm Kähler, Dr.med., Overlæge, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kl. 13.00-13.10 Farvel og tak for i år.

Sandwich – grab and go

apgar gedeon ge

merc

ferringbayerscanmed

 

 

 

 

Tak til sponsorerne!

Deltagerliste

Billetter:

Der kan i år som noget nyt købes fire forskellige billetter:

Enkeltværelse til 1700 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr med adgang til hele arrangementet

Dobbeltværelse til 1300 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr med adgang til hele arrangementet

Dagsmøde deltagelse torsdag den 9. marts 2017 til 600 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer deltagelse i de faglige sessioner og generalforsamlingen med dertilhørende morgenbrød og frokost. Inkluderer IKKE festmiddag, fest og overnatning eller aktiviteter fredag den 10. marts 2016

Dagsmøde deltagelse fredag den 10. marts 2017 til 600 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer deltagelse i de faglige sessioner med dertilhørende morgenbrød og frokost. Inkluderer IKKE aktiviteter torsdag den 9. marts 2016 eller festmiddag, fest og overnatning.

Tilmelding:

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk

Garanteret plads ved tilmelding senest d.2.januar 2017

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet og sidste tilmeldingsfrist er d.2 februar 2017

Er der behov for at melde afbud til arrangementet inden d.2. januar 2017 vil du få alle pengene tilbage. Efter denne dato kan vi ikke garantere at dine penge kan refunderes, da FYGO efter den dato hæfter for betalingen af værelset. Ved

 

På gensyn til et spændende internat!

FYGO bestyrelsen