I efteråret begyndte FYGO planlægningen af vores nye kampagne ”Giv forskningen videre”. Vi håber, at rigtigt mange forskningsaktive læger og afdelinger har lyst til at bidrage til kampagnen. En del af denne kampagne bliver udarbejdelsen af en forskningsbørs. Vi vil på vores internat i 2020 lancere denne forskningsbørs, som forhåbentligt kommer til at indbefatte en masse spændende forskningsprojekter for vores medlemmer, som de kan ansøge om at deltage i.  

Gynækologi og obstetrik er et speciale med en stor appel til engagerede og videbegærlige yngre læger – hvoraf en stor del af dem har et ønske om at bidrage med forskningen indenfor specialet. Det er for mange drevet både af lyst og af ønsket om at kvalificere sig til en hoveduddannelsesstilling, og dygtiggøre sig indenfor den akademiske lægerolle. Vi har indtryk af, at vi har en stor ressource i de yngre læger, som gerne vil bidrage til et forskningsprojekt, og som gerne vil begynde med et mindre, overskueligt projekt de kan lave ved siden af deres kliniske arbejde i en introduktionsstilling eller en uklassificeret reservelægestilling, men at mange desværre synes, at det kan være svært at ”få foden indenfor” og komme i gang.  

FOR AFDELINGERNE

FOR YNGRE LÆGER