Vi er ved at skabe en ”forskningsbørs” – og her har vi brug for jer!

Har I eller jeres kolleger projekter liggende; eller ideer til projekter, som kan indgå i vores forskningsbørs, hører vi meget gerne fra jer.

Kriteriet er at projekterne er overskuelige, hvor det er realistisk at de kan gennemføres på ca. et år ved siden af et klinisk arbejde:

  • små side-projekter til større arbejder
  • projekter i afdelingen, der mangler at blive gjort færdige
  • data der skal opgøres mm

Vi formidler kun kontakten – dvs. lægger projektbeskrivelserne og kontaktoplysninger op på hjemmesiden. Herefter ansøger kandidaterne til jer direkte, og det er helt op til jer, om I vurderer, at der er en egnet kandidat mellem ansøgerne og hvilken kandidat I eventuelt vælger.

Hvad I vil få ud af det:

  • At få publiceret flere artikler fra afdelingen
  • At øge rekrutteringspotentialet til afdelingen ved at blive en attraktiv for introduktionslæger og uklassificerede reservelæger, som vægter muligheden for at forske og få publikationer højt
  • At være med til at skabe et trygt og positivt miljø omkring forskning for yngre læger i specialet

Hvad I skal gøre?

Skriv til os med de projekter I gerne vil have på hjemmesiden. For hvert projekt skal der være:

  • en helt kort beskrivelse af projektet
  • en vejleder
  • jeres forventninger til projektet og den yngre læge med hensyn til tidsplan, antal møder, vejledning osv.

Du kan downloade den fortrykte blanket her og sende den på nedenstående mail.
Skriv også gerne hvis jeres projekter bliver dækkede så vi kan justerer hjemmesiden.

Kontaktoplysninger:  vibekenaeser@gmail.com