Hvem har fortjent FYGO-prisen 2018?

Kære medlemmer

Så er det igen tid til at overveje om netop din/jeres afdeling, leder, uddannelsesansvarlige, kollega eller lignende har gjort noget ganske særligt for din/jeres uddannelse og oplæring?

Vi opfordrer hermed til indstillinger til årets uddannelsespris 2018. Udvælgelsen blandt de indstillede foretages af FYGOs bestyrelse og uddeles på DSOG’s forårsmøde, april, Hindsgavl.

Der skal indsendes en kortfattet, skriftlig indstilling, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.marts 2018 og indsendes pr. mail til FYGO’s sekretær Malou Barbosa
(malou.barbosa@gmail.com)