Kære FYGO medlemmer

Så er der endelig nyt om næste års FYGO internat og Generalforsamling!

Vi glæder os til at kunnen byde jer velkommen med til 2 dages fagligt indhold, generalforsamling og socialt samvær. 

 

Hands-on/Hands-off

FYGO  Generalforsamling og Internat 2022

Kolding Fjord 24.-25. Mats 2022 

 

Program

Dag 1: 24.03.21 

9.00 – 9.30 Ankomst og kaffe 

9.30 – 9.45 Velkomst ved Formand Sara Berg, samt introduktion til internat

9.50 – 12.00 Hands on prævalgt poster

 • Laparoskopisk simulation
 • Fødselslæsioner 
 • UK-forløsning
 • Obstetrisk UL

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 14.30 UK Hot topic paneldebat

 • Lone Hvidman Obstetriker, Skejby
 • Fanny Håkonsson Obstetriker, Herlev
 • Kamilla Gerhart Obstetriker, Aabenraa
 • Anne Kirkeby Hansen Pædiater, Skejby

14.30 – 15.00 Pause  

15.00 – 18.00 Generalforsamling  

 1. Valg af dirigent

 2. Formandsberetning, herunder beretning fra udvalgene og NFYOG og DJOG.

 3. Årsregnskab og budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.

 4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

 5. Vedtægtsændringsforslag:Punkt 6.7. Orden afstemning erstattes af ordet afgørelser, for at præcisere, at der er tale om afgørelser/beslutninger og ikke personvalg.punkt 6.8 ordet valg rettes til personvalgt, for at præcisere, at der er tale om personvalgt og ikke øvrige afgørelser/beslutninger

 6. Valg af formand (Sarah Berg, genopstiller ikke, eksisterende bestyrelsesmedlem Bo Schneider opstiller, øvrige kandidater er velkomne til at stille op)

 7. Valg af kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg. Der vælges en repræsentant til hver af følgende poster:– DSOG’s bestyrelse (Paul Bryde Axelson genopstiller, øvrige kandidater er velkomne til at stille op)– Efteruddannelsesudvalget (Hrefna Boel Sigurdsdottir genopstiller ikke, kandidater er velkomne til at stille op)Det endelige valg finder sted på DSOG´s generalforsamling, jvf. DSOG’s vedtægter

 8. Valg af kasserer (Karen Guldbrandsen genopstiller ikke. Øvrige kandidater er velkomne til at stille op)

 9.  Valg af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen (Karen Hell Hansen, Cecilie Cramon og Line Hupfeld genopstiller. Øvrige kandidater er velkomne til at stille op)

 10. Valg af intern revisor

 11. Valg 2 personer til kususudvalget i øst og i vest
 12. Eventuelt

19.00 –  Fest og middag 

 

Dag 2: 25.03.22 

Kl. 8.00 – 08.45 Morgenmad (Samtidig bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse) 

Kl. 8.45-09.00 Tjek ud fra værelserne 

Kl. 09.00-09.30: Oplæg ved vinderne af forskningstræningen under hoveduddannelse Poul 

 • 09.00-09.10 Syd: 
 • Kl10-09.20 Øst: 
 • Kl20-09.30 Nord:

Kl. 09.30-09.40: Introduktion til stjerneløb  

Kl 09.40-11.30: Hands on stjerneløb

 • Knudeteknik 
 • IOTA,Ina Marie Dueholm Hjorth
 • Gynækologisk endokrinologi, Anette Tønnes Gynækolog, RH
 • Intrapartal UL samt intern rotation, Diana Bach Obstetriker, Hvidovre. 

Kl. 11.30-12.00: Frokost  

Kl. 12.00-12.40: Narrativ medicin, Jane Ege Møller  cand. mag. phD 

Kl. 12.40-12.50: Pause

Kl. 12.50-13.50: CTG, Diana Bach Obstetriker, Hvidovre. 

Kl. 13.50-14.00 Farvel og tak for i år 

Programmet er foreløbigt. 

 

Billetter kan købes på Safeticket 

 

De bedste hilsner

FYGO bestyrelsen 

Ved spørgsmål/venteliste kontakt eller ønske om værelseskammerat kan
Bo Schneider Vohra Thomsen kontaktes på Boxx_1990@hotmail.com