Kære medlemmer

På grund af situationen omkring COVID19 bliver det nu kun muligt at holde en virtuel Generalforsamling i FYGO før start af DSOGs Virtuelle Årsmøde d.8.oktober 2020. Desværre vil det derfor ikke være muligt at deltage fysisk, men vi vil gøre hvad vi kan for at skabe en god stemning og sørge for mulighed for interaktiv deltagelse.

Det er gratis at deltage i FYGO´s generalforsamling, dog er tilmelding nødvendigt for at kunne få tilsendt link! Du tilmelder dig ved at sende en mail til FYGOGF2020@gmail.com
Efterfølgende deltagelse i DSOG´s årsmøde kræver særskilt tilmelding via DSOG.

FYGO Virtuelle Generalforsamling 2020

8.oktober 2020 kl.10-11.30

(Bemærk start en time senere!)

Hindsgavl Slot

Dagsorden ifølge vedtægter
 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Årets gang: Formandsberetning samt beretning fra udvalg (link til disse)
 4. Årsregnskab for 2019 og budget for 2020 samt revisorerne kommentarer, herunder fastlæggelse af kontingent. 
 5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne (inklusiv vedtægtsændringer)
 6. Valg af formand for FYGO og samtidigt associeret DSOG-bestyrelsesmedlem. Fjóla Jónsdóttir genopstiller ikke. Sarah Berg, nuværende bestyrelsesmedlem stiller op.  Bo Thomsen, nuværende bestyrelsesmedlem stilller op. Øvrige opstillere velkomne.
 7. Valg af kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg (FYGOs associerede poster, dvs man sidder stadig i FYGOs bestyrelse):
  • DSOG repræsentant, Ida Jepsen genopstiller ikke. Sarah Berg nuværende bestyrelsesmedlem stiller op (såfremt hun ikke vælges som formand). Øvrige opstillere velkomne.
  • Efteruddannelsesudvalget, Hellen Edwards genopstiller ikke. Hrefna Bóel nuværende bestyrelsesmedlem stiller op. Øvrige opstillere velkomne
 8. Valg af 1 ordinært medlem af bestyrelsen som kasserer, Susani Rothmann genopstiller ikke. Karen Guldbrandsen nuværende bestyrelsesmedlem stiller op. Øvrige opstillere velkomne.
 9. Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer
  • 2 ordinære poster samt 2 suppleantposter på valg : Anne Zizzo genopstiller ikke. Karen Hell Hansen genopstiller. Bo Thomsen genopstiller (Såfremt han ikke vælges som formand), Hrefna Sigurdardottir genopstiller (Såfremt hun ikke vælges som EFU repræsentant). Øvrige opstillere velkomne.
 10. Valg af repræsentanter til kursusudvalg samt revisorer
  • Kursusudvalg Vest: 2 poster på valg: Ingen genopstiller
  • Kursusudvalg Øst: 3 poster på valg (2 for 2 år, 1 for 1 år). Ingen genopstiller
  • Valg af 1 intern revisor, Nora Hedbæk genopstiller. Øvrigeopstillere velkomne.
 11. FYGO prisen 2020
 12. Eventuelt
  • Kort introduktion til DJOG (Danish Journal of Obstetrics and Gynaecology) v. Paul Axelsson

I kan læse mere om de forskellige poster under “Bestyrelsens ansvarsområder

Ved spørgsmål/venteliste kontakt:
Bo Schneider Vohra Thomsen på Boxx_1990@hotmail.com  

Vigtig info om valg til poster på generalforsamlingen

Da Generalforsamlingen i år er afkortet og virtuelt, skal de der ønsker at stille op til de forskellige poster indsende en mail til bestyrelsen på FYGOGF2020@gmail.com, senest d. 2. oktober 2020 kl. 12.00. Det vil IKKE være muligt at stille op på selve dagen!!
Man skal indsende 5-10 linier om sig selv, motivation for at stille op samt et foto eller en 30 sekunders video.
Alle indsendte valgoplæg/videoer vil blive distribueret til vores medlemmerne, og man vil kunne stemme på mail senest d.7.oktober kl.12 eller live under GF.

Vi håber så mange af Jer som muligt har mulighed for at deltage virtuelt i generalforsamlingen.
 

De bedste hilsner
FYGO bestyrelsen