Vigtig meddelelse vedrørende FYGO internat 19-20.3.2020.

Kære medlemmer

På grund af situationen omkring COVID19 har danske regioner meldt ud, at al uddannelsesaktivitet aflyses indtil videre til udgangen af marts 2020. Det vil sige ingen deltagelse i eksterne kurser, eksterne møder etc. Samtidig har flere regioner/afdelinger givet direkte påbud mod at deltage i vores internat samt andre kurser/kongresser/møder og uddannelsesaktiviteter.

Under disse ekstraordinære omstændigheder kan FYGO´s bestyrelse ikke forsvare at afholde internat og aflyser hermed FYGO internat 2020. FYGO’s bestyrelse beklager meget denne beslutning men der er enighed om, at vi har ikke andet valg. Dette på trods af, at der er lagt rigtig meget arbejde i internatet og det faktum, at vi har en bindende økonomisk aftale med Hotel Koldingfjord.

 

Bestyrelsen arbejder videre på at minimere det økonomiske tab for foreningen og vores medlemmer. Samtidig prøver vi at finde en alternativ løsning på erstatning af mødet og afholdelse af generalforsamling. Vi anbefaler derfor at I søger om at få jeres deltagergebyr refunderet via jeres arbejdsgiver, hvis ikke det er muligt vil vi gerne høre fra jer.

 

Ved spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes pr mail (webmaster@fygo.dk).

Mvh. På vegne af FYGO

 

Fjóla Jónsdóttir, formand for FYGO.

Hellen Edwards, næstformand for FYGO

 

FYGO internat 2020

”Infektioner – når en fremmed flytter ind”

Torsdag d.19. og fredag d.20. marts 2020

Sted: Hotel Koldingfjord 

 

Torsdag den 19. marts 2020

Kl.10.00-10.20 Ankomst, kaffe og morgenmad (Besøg udstillings-stande)

Kl. 10.20-10.30 Velkomst samt praktiske oplysninger v. FYGO’s formand Fjóla Jónsdóttir 

Kl. 10.30-11.05 Sepsis. Nina Weiss, Overlæge, Lektor Infektionsmedicinsk afd, Hvidovre Hospital

Kl.11.05-11.40 HIV/Hepatit/Zika. Nina Weiss, Overlæge, Lektor Infektionsmedicinsk afd, Hvidovre Hospital

Kl. 11.40-12.40 Rokade oplæg inkl sponsorer:

                 Tryg mor (vacciner, AB i grav). Jón Andersen, Overlæge, associate professor, Klin.farm Bispebjerg Hospital

                 Sponsorer, udstillings stande

                 Septisk abort, Kirsten Jochumsen, Overlæge, Gyn-Obs OUH

Kl. 12.40-13.50 Frokost + frisk luft 

Kl. 13.50- 14.30 Feber under fødsel inkl GBS. Rikke B Helmig, Overlæge Gyn-Obs AUH samt Tine Clausen, Overlæge, Gyn-Obs Nordsjællands Hospital

Kl. 14.30- 15.00 Pause (Besøg udstillings-stande)

Kl. 15-18 General forsamling

(Indkaldelse til FYGO’s ordinære generalforsamling 2020)

Kl. 19.00 Festmiddag og fest

 

Fredag den 20. marts 2020

Kl. 08.00-08.45 Morgenmad (Samtidig bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse)

Kl. 8.45-09.00 Tjek ud fra værelserne

Kl. 09.00-09.45  Infektions sygdomme og børne sygdomme i graviditeten inkl. TORCH. Charlotte Ekelund, Overlæge Gyn-Obs, Rigshospitalet.

Kl. 09.45-10.15 Oplæg ved vinderne af forskningstræningen under hoveduddannelse

  • Syd: Britta Blume Dollaris, afd.læge Gyn-Obs, OUH (“National Klinisk retningslinie for cervix dysplasi med fokus på kvinder over 60 år”)
  • Øst: Zara Siddiqi, 1.reservelæge, Gyn-Obs Herlev Hospital (“Kriteriebaseret audit af svær postpartum blødning på gyn-obs afd. Slagelse Sygehus”)
  • Nord: Louise Højer Rom, 1.reservelæge, Gyn-Obs Aalborg Universitetshospital (“Paradigmeskiftet i IVF/ICSI behandling af infertile patienter”)

Kl. 10.15-10.45 Pause (Besøg udstillings-stande)

Kl. 10.45-11.05 Forskningsoplæg om kampagne

Kl.11.05-11.15 Hoveduddannelse i Grønland, Johannes Nicolaisen, reservelæge Kirurgisk afd, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kl.11.15-12.05 Second victims: Fejl og utilsigtede hændelser rammer også personalet, Katja Schrøder, Post doc jordemoder, Syddansk Universitet

Kl. 12.05-12.45 Frokost (Besøg udstillings-stande)

Kl. 12.45-13.25 Venerologi. Kirsten Salado-Rasmussen, 1.reservelæge, dermatologi/venerologi, Gentofte Hospital

Kl. 13.25-14.20 ”HOT TOPIC” om UK fødsler. Henrik Nyholm, Overlæge Gyn-obs Herlev Hospital, Lone Krebs, Professor, Gyn-Obs Hvidovre Hospital samt Kamilla Gerhard, Klinisk Lektor, Overlæge Gyn-Obs Aabenraa

Kl. 14.20-14.30 Farvel og tak for i år

 

DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT INTERNATET ER SPONSORERET AF INDUSTRIEN

Tilmeld dig før din kollega

Ved spørgsmål kontakt Bo Schneider Vohra Thomsen på Boxx_1990@hotmail.com

DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT INTERNATET ER SPONSORERET AF INDUSTRIEN

 

Billetter:

Der kan igen i år købes fire forskellige billetter:

Enkeltværelse til 1750 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr med adgang til hele arrangementet

Dobbeltværelse til 1450 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr med adgang til hele arrangementet

Dagsmøde deltagelse torsdag den 19. marts 2020 til 500 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer deltagelse i de faglige sessioner og generalforsamlingen med dertilhørende morgenbrød og frokost. Inkluderer IKKE festmiddag, fest og overnatning eller aktiviteter fredag den 20. marts 2020

Dagsmøde deltagelse torsdag den 19. marts 2020 inkl festmiddage (uden overnatning) til 700 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer IKKE overnatning eller aktiviteter fredag den 20. marts 2020

Dagsmøde deltagelse fredag den 20. marts 2020 til 500 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer deltagelse i de faglige sessioner med dertilhørende morgenbrød og frokost. Inkluderer IKKE aktiviteter torsdag den 19. marts 2020 eller festmiddag, fest og overnatning.

Tilmelding:

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk

Ved spørgsmål kontakt Bo Schneider Vohra Thomsen på Boxx_1990@hotmail.com

Kontakt ligeledes Bo hvis i har ønsker om værelseskammerat.

De bedste hilsner
FYGO bestyrelsen