Koldingfjord

FYGO internat 2018: ”Gyn-Obs i et onkologisk perspektiv”

Dato: Torsdag d.22. og fredag d.23. marts 2018

Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

 

 Billeder internat 2018/

 

Torsdag den 22. marts 2018

Kl. 09.00 – 09.25 Ankomst, kaffe og morgenmad

Kl. 09.25 – 09.30 Velkomst samt praktiske oplysninger v. FYGO’s formand Camilla Mandrup

Kl. 09.30 – 11.10 Oversigt over hyppigste gynækologiske cancere v. Pernille Tine Jensen, Professor, ph.d.  på Gynækologisk afdeling Odense Universitets Hospital.

 • Initiale forventninger til den yngre læge
 • Stadieinddeling, MDT og operabilitet
 • Sentinel node
 • Cases og keypoints
 • Vejen til onkogyn

Kl. 11.10 – 11.40 Pause

Kl. 11.40 – 12.30 Onkologisk behandling og senfølger v. Karina Dahl Steffensen, Professor, ph.d. Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus.

 • Onkologiske behandlingsmuligheder: strålebehandling, kemoterapi, brachyterapi/interval behandling
 • Senfølger efter onkologisk behandling
 • PDF: Onkologisk behandling Karina Dahl

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost

Kl. 13.30 – 14.20 Onkologisk palliation v. Gitte Juhl, overlæge, Palliativ Enhed, Nordsjællands Hospital

 • Den gynækologiske patients palliative behov (ESAS score/symptomvurdering)
 • Lindring af den terminale patient, samt holdningsskifte omkring eutanasi

Kl. 14.20 – 14.30 NFOG 2018

Kl. 14.30 – 15.00 Pause

Kl. 15.00 – 18.00 Generalforsamling

Festmiddag og fest

Bestyrelsens beretning 2018

 

Fredag den 23. marts 2018

Kl. 08.00 – 08.45 Morgenmad samt morgenmøde for den nyvalgte bestyrelse

Kl. 08.45 – 09.00 Tjek ud fra værelserne

Kl. 09.00 – 09.50 Oplæg af forskningstræningsprojekt vindere 2017

 • Kan homocystein prædiktere hvem der er i risiko for at udvikle præeklamsi under en graviditet v. Michala Bluhm Kracht, vinder af forskningstræningsprojekt, Region Nord
 • Intrapartum ultralyd – et læringsstudie v. Christine Buus, vinder af forskningstræningsprojekt, Region Midt

Kl. 09.50-10.40 Cancer før/under/efter graviditet v. Lone Storgaard overlæge, ph.d., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Rigshospitalet

 • Konsekvenser af cancer/cancer behandling for graviditeten
 • Udredning og behandling af cancer under graviditet og med hvilke konsekvenser for fosteret?

Kl. 10.40-11.10 Pause

Kl.11.10-12.00 Mola v. Katja Dahl, Afdelingslæge, ph.d., Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital Skejby

Kl. 12.00-12.50 Fertilitet efter cancer v. Erik Ernst Overlæge, ph.d., Fertilitetsklinikken Horsens/St. Georges Hospital

 • Hvorledes sikres fertilitet ved cancer
 • Graviditet efter cancer og kemobehandling

Kl. 12.50-13.00 Farvel og tak for i år

 

Sandwich – grab and go

DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT INTERNATET ER SPONSORERET AF INDUSTRIEN

 

Billetter:

Der kan i år som noget nyt købes fire forskellige billetter:

Enkeltværelse til 1700 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr med adgang til hele arrangementet

Dobbeltværelse til 1300 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr med adgang til hele arrangementet

Dagsmøde deltagelse torsdag den 22. marts 2018 til 500 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer deltagelse i de faglige sessioner og generalforsamlingen med dertilhørende morgenbrød og frokost. Inkluderer IKKE festmiddag, fest og overnatning eller aktiviteter fredag den 23. marts 2018

Dagsmøde deltagelse torsdag den 22. marts 2018 inkl festmiddage (uden overnatning) til 700 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer IKKE overnatning eller aktiviteter fredag den 23. marts 2018

Dagsmøde deltagelse fredag den 23. marts 2018 til 500 DKK per person ekskl. Safeticket gebyr. Inkluderer deltagelse i de faglige sessioner med dertilhørende morgenbrød og frokost. Inkluderer IKKE aktiviteter torsdag den 9. marts 2016 eller festmiddag, fest og overnatning.

Tilmelding:

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk senest d.2.februar.

Ved spørgsmål kontakt Heidi Kammerlander på heidikammerlander@gmail.com