Klumme marts 2018

Klumme marts 2018

FYGO har netop afholdt det årlige Internat og generalforsamling på Koldingfjord. Det var et velbesøgt internat med temaet Gyn-obs i et onkologisk perspektiv, og vi havde mange spændende og inspirerende oplægsholdere. Tak til alle jer som deltog i det faglige program – og på dansegulvet. Beretningen fra det foregående bestyrelsesår er tilgængelig på FYGO.dk.

Generalforsamlingen blev afholdt på bedste vis, og der var mange som gerne ville bidrage til FYGOs arbejde, hvilket glæder os meget.
Der blev valgt en ny formand for FYGO, Fjóla Jónsdóttir. Fjóla er kursist på Roskilde/Herlev Hospital men aktuelt på barsel. Hun har siddet i bestyrelsen i 2 år og tidligere været aktiv i kursusudvalg øst.
Susani Rothmann blev valgt som kasserer og desuden blev Anne Zizzo, Bo Thomsen, Sarah Berg og Suher Othman valgt ind i bestyrelsen.
På de associerede poster blev Ida Jepsen valgt som DSOG repræsentant, Hellen Edwards blev genvalgt i efteruddannelsesudvalget og Malou Barbosa blev valgt til at overtage Fjólas post i ansættelsesudvalget.
Kursusudvalg øst fik to nye medlemmer Yagmur Sisman og Gitte Christensen. I kursusudvalg vest blev Sidsel Rathke og Karen Guldbrandtsen valgt ind.
Tillykke og velkommen til jer alle sammen, vi glæder os til et godt samarbejde.

Samtidig sagde vi desværre farvel og tak til afgående formand Camilla Mandrup, bestyrelsesmedlemmerne Ninna Sønderby Lund, Heidi Kammerlander og Christiane Gam. Tusind tak for jeres arbejde for FYGO.

Vi har i år modtaget utrolig mange flotte indstillinger til FYGO-prisen. Valget var svært men vi har valgt en vinder, som traditionen tro vil få overrakt prisen til DSOGs forårsmøde.

Den nye bestyrelse planlægger at afholde strategiseminar den 24.-25. Juni, hvor næste års strategi og fokusområder vil blive diskuteret og fastlagt.

Til sidst vil vi minde jer om at vores nordiske forening NFOG afholder kongres i Odense fra den 11. til den 13. juni 2018 med et spændende program. Der er mulighed for at deltage i mange spændende pre-congress workshops den 10. juni og NFYOG inviterer trainees til pre-congress dinner. Se mere på hjemmesiden NFOG2018.dk.

De bedste forårshilsner fra den gamle og nye formand
Camilla Mandrup og Fjóla Jónsdóttir

Klumme september 2017

sep 14, 2017

Som yngre læger i introstilling eller under hoveduddannelse, er vi utrolig afhængige af et godt læringsmiljø i vores kliniske hverdag. Vores kompetencer skal evalueres ved supervision, og mesterlære er en vigtig del af vores oplæring. Derfor påvirker travlhed og økonomisk pressede afdelinger i høj grad vores uddannelse, og det skal vi være opmærksomme på. I Region Hovedstaden har udrulningen af Sundhedsplatformen presset alle afdelinger yderligere, og der er nu endnu større grund til at forbedre det kollegiale sammenhold og skabe arbejdsglæde i hverdagen.

FYGOs landsdækkende kampagne Del Operationen med en Kollega som blev lanceret i foråret 2017, har forhåbentligt hjulpet til at forbedre kommunikationen før, under og efter operationer. Når vi forbedrer vores kommunikation i hverdagen,  får samarbejdet og uddannelsen et løft. Jeg håber at lommekortene efterhånden er godt slidte og at plakaterne over håndvasken stadig kan bidrage til en konstruktiv dialog.

På efterårsmødet er FYGO ansvarlige for lørdagens faglige program og vi vil fokusere på arbejdsglæde i hverdagen og prøve at puste lidt empowerment ind i os alle sammen – det er vist efterhånden lægernes tur til at komme igennem den mølle. Vi har nemlig rigtig meget vi kan være stolte af i vores speciale: vores guideline arbejde, stolte traditioner for undervisning af medicinstuderende og yngre læger, at vi er et af verdens mest sikre lande at føde i for både mor og barn, vores lave sectiofrekvens, udbredte screeningsprogrammer og meget andet. Ud over refleksioner om arbejdsglæde vil vi sætte fokus på specialets historiske udvikling, som er utrolig imponerende både i forhold til kirurgiens udvikling men også den nyere udvikling indenfor blandt andet fertilitetsbehandling og føtalmedicin er noget vi kan være stolte af.

Vi glæder os til at se jer til efterårsmødet og håber at vores indsats for at øge kommunikationen, samarbejdet og arbejdsglæden i hverdagen kan mærkes rundt omkring på afdelingerne.

Camilla Mandrup
Formand for FYGO, Reservelæge, PhD

Klumme januar 2017

jan 24, 2017

FYGOs klumme, januar 2017

Vores speciale har haft stor medie- og politisk bevågenhed i de seneste måneder, da spørgsmålet om prioriteringer i den kliniske hverdag kom på den politiske dagsorden i kølvandet på Morten Hedegaards opsigelse. Mange har bidraget med input i debatten og jeg er stolt af vores speciale. FYGOs interesser er i høj grad at tage vare på vores uddannelse og det er vigtigt for os at følge med i hvordan vores introduktions- og hoveduddannelsesforløb forløber. Vores speciale er kendt for et trygt og godt uddannelsesmiljø, og det ved jeg at vi alle gerne vil opretholde, på trods af øget pres på afdelingerne. Vi har via vores Introlægeundersøgelse indsamlet informationer om introduktionsforløbene igennem de seneste 1½ år, med det formål netop at kunne gøre opmærksom på, hvis vores høje uddannelsesniveau falder. Forhåbentlig kan undersøgelsen bruges som et redskab til at sætte fokus på den vigtige mesterlære i den kliniske hverdag.

Vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne af vores årlige Internat, som i år vil blive afholdt i Odense den 9. og 10. marts. Emnet er Fertilitet og vi er stolte over at kunne præsentere et utrolig spændende program, igen med dygtige og kompetente oplægsholdere fra hele landet og i år, også fra Göteborg. Fertilitetsbehandling fylder meget lidt i vores formelle målbeskrivelse, hvorfor vi har valgt at fokusere på dette nicheområde indenfor vores speciale. Udover en faglig opdatering er FYGOs Internat en god mulighed for at møde kollegaer på tværs af landet. Så skynd jer at melde jer til, hvis I ikke har gjort det endnu, tilmeldingen lukker den 1. februar 2017.

Undervisningsudvalget har, som I også kan læse i dette nyhedsbrev, taget fat på en revision af målbeskrivelsen. Mange ved, af erfaring, at det kan være en lang proces, og tidsrammerne er derfor også brede. I FYGO er vi positive overfor revisionen, som ifølge UU vil fokusere på at gøre målbeskrivelsen mere anvendelig i den kliniske hverdag. Det skal diskuteres om vi grundlæggende skal have en ny opbygning af målbeskrivelsen, evt. med kompetencekort til læring og vurdering af indgreb, i stil med anæstesiologernes. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at komme med input og idéer til hvordan målbeskrivelsen skal se ud i fremtiden. Det er os, som dagligt arbejder med målbeskrivelen i klinikken, som bedst har føling med hvor der er problemer i forhold til den nuværende version og som kan se de muligheder, en ny struktur vil kunne give. I er velkomne til at skrive til bestyrelsen, men også til at tage en snak med jeres uddannelsesansvarlige yngre læger/overlæger om det, da det vil blive diskuteret løbende i alle regioner.

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye år og ser frem til mange hyggelige stunder i 2017.

Med venlig hilsen

Camilla Mandrup

Klumme juni 2016

jun 26, 2016
Kære FYGO-medlemmer
Jeg vil lægge ud med en stor tak til jer som deltog i årets FYGO-internat i marts måned. Det var en fornøjelse at tilbringe tid sammen med jer og jeg håber, at I fik et fagligt udbytte af internatet samt mulighed for at udvikle jeres netværk på tværs af hospitaler og regioner.

I FYGOs bestyrelse har vi i år sagt farvel til Vinnie Greve, som ikke genopstillede til generalforsamlingen. Du skal have mange tak for det store arbejde du har lagt i  bestyrelsen, selvom du vil blive savnet, er vi glade for, at du fortsat repræsenterer de yngre læger som uddannelsesansvarlig. Fjóla Jónsdóttir er nyt bestyrelsesmedlem og du skal være hjertelig velkommen, vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

FYGO er selvfølgelig allerede i gang med det nye bestyrelsesår, hvor højdepunkterne vil være:

Internat 2017
Datoen er fastsat til den 9. og 10. marts 2017, så sæt kryds i kalenderen. Emnet er også på plads, men vi vil vente lidt med at løfte sløret, til vi har programmet på plads.

Introlægeundersøgelsen 
I efteråret 2017 vil vi opgøre og formidle resultatet for første år af introlægeundersøgelsen. Undersøgelsen er sat i værk for at belyse de udfordringer, der gør sig gældende for yngre lægers uddannelse og kan forhåbentlig danne grundlag for en målrettet indsats for at sikre de fornødne rammer for en grundig klinisk oplæring, i hele landet.

Kurser
Vores regionale kursusudvalg mødes snart for at planlægge kursusrækken for 2017 og mon ikke vi som sædvanligt kan se frem til et spændende program.

Simulation
På FYGOs strategiseminar talte vi om muligheden for at lave et simulationskursus på tværs af vores speciale, anæstesien og eventuelt pædiaterne. Planerne er stadig præmature, men jeg tror, at et simulationskursus i håndtering af akutte situationer, sammen med vores kolleager, vil være meget gavnligt. Jeg håber at det vil være fysisk og logistisk muligt at få det stablet på benene og jeg glæder mig til at kunne fortælle jer mere.

Ellers håber jeg at I har tid til at nyde sommeren, og få græs mellem tæerne.

Camilla Mandrup
Formand for FYGO

Klumme februar 2016

feb 15, 2016

Fælles europæisk curriculum for uddannelse af speciallæger.

European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) har taget initiativ til at udforme et fælles europæisk curriculum for uddannelse af speciallæger i Gynækologi og Obstetrik. Baggrunden for dette er, at der er stor ulighed i kvinders velfærd og sundhedsvæsenets tilbud på tværs af Europa. Ligeledes er uddannelsen af speciallæger meget uensartet og flere lande har ingen målbeskrivelse for de yngre lægers uddannelse. Projektet er finansieret af Erasmus+ og i løbet af den 3-årige projektperiode vil projektgruppen indsamle viden, skabe konsensus og formidle resultatet. Både DSOG og FYGO deltager fra start af i projektet ved at besvare Delphi-spørgeskemaer (ekspertvurdering til brug for fremtidig model) i februar 2016 som skal skabe fundament for det videre arbejde. Forhåbentlig kan vi bidrage konstruktivt til dette arbejde efter vores snart mange erfaringer med udarbejdelsen af vores egen målbeskrivelse.

 

Logbog.net – kan den erstatte checklisten?

Implementeringen af den elektroniske logbog (logbog.net) er gået efter planen og systemet fungere nu som det skal over hele landet. I FYGO vil vi gerne kunne udvide logbog.net til at kunne rumme alle vores daglige registreringer, noter og evt. billeder. Vi skriver 2016 og det er på tide at der kommer en elektronisk brugbar model, som gør det muligt at gemme og samle kliniske cases på forsvarlig vis. I samarbejde med regionernes projektgruppe, vil vi i FYGO arbejde på at få vores kompetenceredskaber tilgængelige i logbog.net samt mulighed for at flytte check-listens brugbare funktioner til et elektronisk medie.

 

FYGO-internat 2016 ”Obstetrisk opdatering”

Den 3. Og 4. marts holder vi internat på Christiansminde i Svendborg. Vi glæder os til at tilbringe 2 hyggelige og lærerige dage sammen med jer, hvor vi, udover at afholde generalforsamling, skal høre mere om ”mindre liv”, igangsættelser, IUGR, dystoci og hyperakut obstetrik. Vi har inviteret eksperter fra øst og vest og ser frem til også at få jordemødrenes vinkel på dagligdagens problemstillinger samt nogle gode debatter. Se mere på FYGO.dk.

 

Camilla Mandrup

Formand for FYGO

Klumme december 2015

jan 10, 2016

FYGO’s klumme, december 2015.

December er i fuld gang. En skøn, men travl måned hvor julen, traditionen tro, skal fejres med hygge, juleknas og juleøl, samtidig med at det forgangne år skal rundes af. I FYGO kan vi se tilbage på et år med mange højdepunkter; internatet i marts havde utrolig god opbakning, vi har lanceret vores nye Introlægeundersøgelse som landsdækkende skal vurdere det faglige udbytte af uddannelsesåret, vi var repræsenteret til FIGO’s verdenskongres og vi har i samarbejde med EFU været medarrangører af Efterårsmødet. Jeg vil gerne sende en stor tak til medlemmerne i FYGO’s bestyrelse og kursusudvalgene for jeres store arbejde i 2015. Og selvfølgelig en stor tak til alle FYGO-medlemmer for jeres store faglige engagement og daglige indsats på afdelingerne landet over.

 

I 2016 afholdes Internatet ”Obstetrisk opdatering” den 3. til 4. marts på Christiansminde, hvor vi har fået meget fagligt kompetente undervisere til at sætte fokus på de daglige udfordringer, obstetrikken byder på. Der er åbent for tilmeldinger via FYGO’s hjemmeside FYGO.dk, hvor forårets kurser i både øst og vest også kan ses.

 

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, vi glæder os til at se jer i 2016.

 

Med venlig hilsen

Camilla Mandrup

 

Klumme september 2015

jan 10, 2016

FYGO’s klumme, september 2015

 

Ugeskrift for læger har i dag udgivet et temanummer om læring, som belyser flere relevante aspekter af den lægelige videreuddannelse. Vores speciale har tradition for at være gode til at uddanne vores kollegaer. Der har været – og er heldigvis stadig – mange ildsjæle rundt omkring i landet som brænder for undervisning og DSOG prioriterer uddannelse højt, især gennem arbejdet i underudvalgene UU og EFU. Det er vi som yngre læger i specialet utrolig glade for.

 

Men vores gode rygte må ikke blive en sovepude. Den daglige supervision, vejledning og feedback i klinikken er patienternes, de uddannelsestagendes og speciallægernes garanti for, at vi som yngre læger opnår de kompetencer som det forventes at en speciallæge besidder. Doris Østergaard, professor i medicinsk uddannelse og leder af Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) og Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) udtaler i det omtalte temanummer meget præcist vigtigheden af, at læger på alle uddannelsesniveauer kender til og anvender kompetencevurderingsredskaberne:

 

Vi har ingen eksamen for speciallæger, og derfor skal vi gøre os mere umage, når vi kompetencevurderer læger. Hvis ikke vi kompetencevurderer lægerne ordentlig, ved patienterne ikke, om lægerne kan det, de skal. Det skal ikke bare være et skilt på den hvide kittel, der skal være indhold bag. Og vi skal altså gøre os mere umage”.

I FYGO har vi i samarbejde med de prægraduate kliniske lektorer udarbejdet kurser for de uddannelsestagende læger, for at lære dem om kompetencevurderingsredskaberne, samtidig med at der i de regionale råd/følgegruppe nord har været arbejdet med metoderne. Spørgsmålet er om vi er i mål med implementeringen af redskaberne i den kliniske hverdag?

 

Som uddannelsestagende har vi yngre læger selvfølgelig et ansvar for vores egen læring, men som Doris Østergaard påtaler, står vi ikke alene med det ansvar:

 

Vejlederen og de uddannelsesansvarlige overlæger har ansvar for at skabe rammerne, og de må ikke undskylde sig med, at der er for travlt, og der mangler folk eller patienter. Og så skal ledelsen være med på, at det koster resurser at uddanne en speciallæge”.

 

Spareplaner, stigende produktionskrav og efterspørgsel af individualiseret behandling er nogle af de ting som står i vejen for at prioritere uddannelse i hverdagen. Men vi skal prioritere det, for vores patienters, vores egen og vores kollegaers skyld.

 

Hvis I har idéer til forbedringer af vores uddannelse, eller bare vil dele gode erfaringer fra jeres afdeling, vil vi meget gerne høre fra jer.

 

Med kærlig hilsen

Camilla Mandrup

Klumme juni 2015

jan 10, 2016

FYGO’s klumme, juni 2015

På trods af alt for få solskinstimer og varmegrader viser kalenderen juni måned, og sommerferien står for døren. Det har været et travlt forår for FYGO’s nye bestyrelse, hvor flere medlemmer – herunder undertegnede – skulle finde sig tilrette på nye poster. De tre medlemmer, som forlod FYGO’s bestyrelse ved årets generalforsamling i marts, var utrolig kompetente kollegaer, som har lagt et kæmpe arbejde i FYGO-regi. Vi i den nye bestyrelse vil gøre vores bedste for at fortsætte arbejdet, så vi også fremover har en videreuddannelse, vi kan være stolte af.

For vi hár en god speciallægeuddannelse i Danmark, hvilket blev understreget på NFOG Educational Committe Course i maj, hvor Martin Grønnebæk-Tolsgaard og Jeannett Strandbygaard, begge yngre læger, demonstrerede de nyeste tiltag indenfor kirurgisk oplæring i Danmark. Men vi kan stadig blive endnu bedre, og samarbejdet med vores nordiske og europæiske kollegaer er meget givende i forhold til at tænke uddannelse på nye måder og lære af andres erfaringer.

I juni måned sendte FYGO og DSOG tre uddannelseslæger på udveksling med ENTOG (The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) til Holland. FYGO fik mange gode ansøgninger, og vi er glade for interessen for udveksling blandt vores medlemmer. I kan læse mere om de udsendtes oplevelser i deres rejsebeskrivelse her i nyhedsbrevet. På ENTOG’s generalforsamling i forbindelse med udvekslingen, blev Anna Aabakke valgt som ny formand for ENTOG – FYGO ønsker stort tillykke.

Som tidligere annonceret lancerer FYGO snarest en undersøgelse af introlægernes kompetencer ved afslutningen af deres 1-årige ansættelse. Som bekendt medfører 5-års reglen, at ansøgerne til hoveduddannelsesstillingerne i gennemsnit er yngre og har mindre klinisk erfaring end tidligere. Derfor er det nu endnu mere vigtigt, at alle introlæger opnår de basale kompetencer under introduktionsstillingen. Formålet med undersøgelsen er at kunne målrette vores indsats overfor medlemmernes uddannelsesvilkår bedst muligt fremover.

Alle uddannelseslæger i gynækologi og obstetrik har siden 1. november 2014 hørt under den elektroniske udgave af logbogen logbog.net, som de fleste nok kender fra AP-lægerne. De har udgivet en ny app, så man kan tilgå sin logbog mere fleksibelt, eksempelvis på vagt, og derved nemt kan gemme billeder, registrere indgreb og cases. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har problemer eller forslag til forbedringer i forbindelse med brugen af app’en, da vi har mulighed for at tage kontakt til projektgruppen under lægelig videreuddannelse, som står for app’en. .

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.

 

På vegne af FYGO’s bestyrelse,

Camilla Mandrup

 

Klumme januar 2015

feb 05, 2015

Kære FYGO-medlemmer

Jeg håber, i alle er kommet godt ind i det nye år.

Nu nærmer årets FYGO-internat sig, og vi glæder os til at byde jer velkommen til et spændende program og nogle sjove dage sammen. Det er også tid til årets generalforsamling og dermed også valgtid. Vi har tradition for nogle gode kampvalg, og det er herligt, at så mange af vores medlemmer har interesse i at tage del i det organisatoriske arbejde.  Det er spændende opgaver, som giver anledning til at blive klogere på, hvad der foregår bag kulisserne i en hverdag, der ind i mellem ikke virker helt gennemtænkt! Det er her, man har en chance for at få indflydelse og gøre sine meninger gældende. Når det er sagt, er det selvsagt også vigtigt, at man går ind til arbejdet med et ønske om netop at gøre en indsats og lægge et stykke arbejde. Det kræver tid og indsats, men er – synes jeg – det hele værd! Vi glæder os til at byde nye medlemmer velkomne, der bliver ledige poster i både de associerede udvalg såvel som bestyrelse. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi vil poste et overblik over ledige poster, når generalforsamlingen nærmer sig.

Om ikke alt for længe vil de af vores medlemmer, der er prækursister, modtage et spørgeskema vedrørende opnåede kompetencer. Baggrunden herfor ligger i forlængelse af vores tidligere kampagne: Giv kniven videre. Oplæringsvilkårene i praktiske færdigheder – kirurgisk såvel som obstetriske – udfordres løbende. Dette af den faldende kandidatalder og et deraf følgende ringere erfaringsgrundlag kombineret med stigende produktionskrav i den kliniske hverdag. Det efterlader speciallæger halsende for at nå det hele og afdelinger, der har svært ved at honorere kravene til både uddannelse og produktion. Vores formål er hverken at hænge enkelte individer eller afdelinger ud, men derimod at belyse de udfordringer, der gør sig gældende, så vi kan målrette vores indsats for at sikre hver enkelt uddannelsessøgende de fornødne rammer for en ordentlig klinisk oplæring. Jo højere svarprocent, jo mere kan vi bruge undersøgelsen til, så jeg tillader forhåbningsfuldt mig selv på forhånd at sige tak for, at i vil bruge 10 min. af jeres tid på at svare os.

Jeg synes altid, der er noget opløftende ved at krydse nytårets grå mørke med en bevidsthed om, at vi går en lysere tid i møde. På samme måde ser vi i bestyrelsen frem mod det nye års udfordringer. Vi starter med at se frem til at se så mange af jer som muligt til internatet på Christiansminde d. 19.-20. marts, hvor der som sidste år vil være både faglig stimulation, sociale arrangementer og underholdende indslag hen over to dejlige dage. Vel mødt i Svendborg!

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt
Formand

 

 

Klumme maj 2014

jun 02, 2014

Kære FYGO-medlemmer

Jeg bliver nødt til at starte med at udbryde et stort tak! Til undervisere, til mine med-arrangører i bestyrelsen, til Christiansmindes personale – men i særdeleshed til deltagerne på dette års internat! Det var med stor stolthed og glæde, at vi kunne se vores ambitioner for et både lærerigt og ikke mindst rigtig sjovt arrangement blive opfyldt. Tak for jeres aktive deltagelse i det faglige program med uddybende spørgsmål og ris og ros, for den gode tone og orden under generalforsamlingen, men i særdeleshed for jeres velvillige deltagelse i både dagens, aftenens og nattens sociale tiltag, der var alt afgørende for arrangementets succes.

I forlængelse af vores generalforsamling blev der også skiftet ud i vores bestyrelse. Det er derfor også tid til at sige tak for denne gang til tre bestyrelsesmedlemmer – og tak for en, på hver deres måde, særlig indsats for FYGO’s medlemmer. Vores medlem af DSOG’s efteruddannelsesudvalg, Julie Hartnack Tharin, valgte efter 3 års tro tjeneste at træde ud af FYGO. Julie har ydet en stor indsats i EFU gennem de sidste 3 år og gennem det sidste år, har hun været initiativtager og leder af FYGOs operation mand. Vi kan dog glædes over, at Julies gode arbejde i EFU fortsætter, da hun stillede op og blev valgt til EFU på DSOGs generalforsamling og efterfølgende som formand. Tillykke!

Vores tidligere medlem af DSOGs uddannelsesudvalg og siden hen ordinære bestyrelsesmedlem, Martin Tolsgaard, sagde også farvel efter 2 år i bestyrelsen. Hans arbejde har ligget i målbeskrivelsen og især de nye krav til kompetence vurderings metoder. Det er her Martins passion ligger, og også i det område, han i sit forskningsmæssige virke arbejder – held og lykke fremover.

Helene Hvidman har gennem sine mange år i bestyrelsen haft flere funktioner: Kasserer, formand for kursusudvalg øst og, gennem det sidste år, næstformand. Helene har bidraget med sin store organisatoriske sans i regnskaberne såvel som resten af organisationen samt med stor politisk viden og vid i alle mulige og umulige sammenhænge! Helene lægger nu sine kræfter i sin forskning og i Yngre Læger, hvor den politiske kamp uden tvivl har vundet en stor stemme. Held og lykke og god kamp!

Heldigvis afløses sorger ofte af glæder, og vi kunne således også byde velkommen til nogle nye ansigter.

Som repræsentant i DSOGs efteruddannelsesudvalg valgtes Hellen Edwards (Herlev Hospital). Som regulære bestyrelsesmedlemmer valgtes Heidi Kammerlander (OUH) samt Ida Jepsen (Esbjerg Sygehus). Som suppleanter valgtes Ninna Lund (Rigshospitalet) og Line Borregaard (Regionshospitalet Horsens). Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med jer fremadrettet i den nye bestyrelse, velkommen til !

Og med et nyt bestyrelsesår foran os er det tid til at kigge fremad: Vi afholder i bestyrelsen et strategiseminar, hvor vi sammen planlægger årets indsatsområder – og vi har mange ting, vi gerne vil gribe fat i: Vi er slet ikke færdige med målbeskrivelsen og arbejdet med implementering af dette. Vi har ved fastholdelse og engagement fået sat ansættelsesprocedure og karrierevejledning på dagsordenen og skal i fællesskab med DSOG og deres undervisningsudvalg (UU) arbejde videre med dette. Vi har tidligere set nærmere på kursisters kirurgiske færdigheder – det er tid til at samle op på dette, og måske kaste et nærmere blik på introduktionsstillingerne?

Og så ser jeg frem til, hvad året end byder på af udfordringer, opfordringer og forhindringer. Det er spændende at være en del af FYGO!

 

Rigtig god sommer til jer alle

 

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand for FYGO