Formand (Chairman), PR-ansvarlig og FYGO’s repræsentant i Følgegruppe Nord og Specialerådet region midt.

Sarah Berg

Kursusreservelæge, Mave-tarm Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning

Telefon: 60481807

E-mail: sawah.da.berg@gmail.com


Bestyrelsesmedlem, næstformand, webmaster og formand for kursusudvalg øst

Bo Schneider Vohra Thomsen

Reservelæge, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Nordsjællands hospital

Telefon: 28580076

E-mail: Boxx_1990@hotmail.com

Bo Schneider

Associerede bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i DSOG’s Efteruddannelse Udvalg (EFU), Sekretær og medlemsregistrator.

Hrefna Bóel Sigurdardótiir

Reservelæge, Gynækologisk-Obstetrisk afd., Hvidovre Hospital

Telefon: 28481538

E-mail: hrefnaboel@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, sponsor- og PR-ansvarlig. Webmaster.

Karen Hell Hansen

Reservelæge, Obstetrisk-gynækologisk afd, Herlev Sygehus

Telefon: 60137896

E-mail: karen_hell_hansen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem, kasserer og FYGO’s repræsentant i Følgegruppe Nord, Specialerådet region midt og formand for kursusudvalg vest

Karen Guldbrandsen,

1.reservelæge, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Viborg Regionshospital

Telefon: 28966927

E-mail: karegu@icloud.com

Associerede bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i DSOG, EXPU og forskningstræningsudvalget.

Paul Bryde Axelsson

Kursusreservelæge, Organkirurgisk afdeling, Kolding

Telefon: 2011 5532

E-mail: paulbryde@gmail.com

Associerede bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i DSOG’s Ansættelsesudvalg, repræsentant i det regionale videreuddannelsesråd øst og repræsentant i DJOG

Maria Birkvad

1.reservelæge, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hvidovre/Roskilde

Telefon: 26839659

E-mail: mariabirkvad@gmail.com

IMG_0136

Associerede bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i DSOG’s undervisningsudvalg (UU), repræsentant i det Regionale videnuddannelsesråd øst

Suher Othman

Afdelingslæge, Gynækologisk-Obstetrisk afd, Slagelse Hospital

Telefon: 28 32 92 15

E-mail: suherothman@hotmail.com

Suher Othman

Bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i det regionale videreuddannelses-råd syd

Birgitte Møller Luef

Kursus-reservelæge Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Kolding/OUH

Telefon: 20787830

E-mail: Birgitte.Moller.Luef@rsyd.dk

Bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i ENTOG og sponsoransvarlig

Thomas Christensen

Reservelæge, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital.

Telefon: 22914779

E-mail: thomasc87@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem, FYGO’s repræsentant i NFYOG.

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell

Kursus-reservelæge Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Odense/Kolding

Telefon:

E-mail: vibekesdem@gmail.com

Suppleant, PR-ansvarlig, FYGO’s repræsentant i NFYOG og det regionale videreuddannelses-råd øst

Arushma Imran Naqash

Reservelæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet.

Telefon: 22722172

E-mail: arushma.ip@gmail.com

Suppleant, webmaster og sponsoransvarlig

Maria Jeppegaard

Reservelæge, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Tlf  61787889

E-mail: maria.Jeppegaard@gmail.com