Praktisk sphinctherkursus

sep 15, 2022

Så har du igen muligheden for at lære at sy en sphincterruptur i rolige omgivelser under kyndig supervision af vores dygtige underviser.
Kurset består af en teoretisk samt praktisk del og der vil som altid være lidt mad, rigeligt med snacks og masser af hyggeligt samvær.
Der er plads til 20 deltagere og pladserne fordeles efter først-til-mølle.

Undervisere:
Overlæge Astrid Ammendrup, Hillerød
Afdelingslæge Hanna Jangö, Herlev

Sted:
Rigshospitalet, Lokalet er i opgang 94, 2. Sal (på Blegdamsvej overfor RH, ind ad
porten til venstre for Nautic)

Tid: 10. oktober kl. 17-21.

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk . Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakt kursustovholder Rikke Krabek på e-mail: rikke.krabek@regionh.dk

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.
Sidste tilmeldingsfrist: 5/10-2022

Samrådsaborter / senabort

jun 14, 2022

FYGO aftenkursus: Samrådsaborter / senabort

Kom til et vanvittigt spændende eftermiddags-/aftenkursus omkring samrådsaborter. Vi har samlet specialisterne, alle med mangeårig erfaring indenfor området. Glæd jer til at blive klogere på etikken, lovgivningen og det faglige
bag samråds/-senaborter. Som supplement til det faglige har vi inviteret lederen af Abortlinjen, som fortæller om deres erfaringer som frivillig rådgivere, og hvordan man imødekommer og råder kvinderne bedst.

Endeligt program følger

Undervisere:

Jane Boris (læge og medlem af samrådet),

Jette Sørensen (socialkonsulent og sekretær for samrådet),

Jakob Lawartz (jurist i samrådet)

Marianne (leder af Abortlinjen)

Sted: Konferencerummet, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, AUH
Tid: Onsdag d. 12/10-22 kl. 17-21
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)
Tilmelding og indbetaling foregår via  fygo.safeticket.dk . Hvis der er øvrige
spørgsmål, kontakt venligst kursustovholder Louise Kofod på e-mail louise.kofod@hotmail.com

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.
Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.
Sidste tilmeldingsfrist: 7/10-22

Foetus mors

jun 14, 2022

FYGO aftenkursus: Foetus mors

Kom til et drønspændende og lærerigt eftermiddags-/aftenkursus om foetus mors. Her
skal vi blive klogere på de psykologiske aspekter i og omkring tab, vi skal høre om det
obstetriske/lægefaglige samt dykke ned i patologien.

Endeligt program følger

 

Undervisere:

Dorte Hvidtjørn (Jordemoder, afsnit for Tab, Y3, AUH),

Malou Barbosa (Afdelingslæge, Gyn/Obs, AUH)

Pauline Bogaard (Overlæge og føtalpatolog, Aalborg)

Sted: Konferencelokale, Gyn/Obs, AUH
Dato: d. 9/8-22
Tid: kl. 17-21
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakt venligst kursustovholder Louise Kofod på e-mail louise.kofod@hotmail.com
Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.
Mad og forplejning er inkluderet i prisen.
Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.
Sidste tilmeldingsfrist: 5/8-22

DFMS Flowkursus

mar 31, 2022

DFMS Flowkursus d. 9 juni 2022 på Rigshospitalet

Dato: torsdag d. 9. juni 2022

Sted: Rigshospitalet, Auditorium 1, indgang 44, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Kurset vil blive afholdt på dansk og engelsk 

Kursusgebyr: 1500 kr. inkl. forplejning

Tilmelding på link: DFMS Flowkursus (nemtilmeld.dk)

Sidste frist for tilmelding: mandag d. 30. maj 2022

Kursets målgruppe: Sonografer, læger, sygeplejersker, jordemødre og andre der arbejder med og/eller har interesse i føtalmedicin, gynækologi og obstetrik.

Kursusledere: 

Pernille Nørgaard, overlæge, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Charlotte Kvist Ekelund, overlæge, lektor, ph.d., Rigshospitalet.

Marianne Sinding, afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d., Aalborg universitetshospital

Foredragsholdere: 

Olav B Petersen, professor i føtalmedicin, overlæge, ph.d., Rigshospitalet

Christoph Lees, professor of obstetrics, MD FRCOG, Imperial College London

Iben Riishede Christiansen, læge, ph.d.-studerende, Rigshospitalet

Charlotte Kvist Ekelund, overlæge, lektor, ph.d., Rigshospitalet

Program

9:00-9:30      Velkomst og registrering, kaffe og brød

9:30-10.30    Flowmåling: UA, MCA, DV, UtA. Måleteknikker og pitfalls ved Prof. Olav Bjørn Petersen

10.30-11.00  Kaffepause

11.00-12.00  Brainsparring/lav cerebroplacentar ratio v AGA/SGA fostre ved Prof. Christoph Lees

12:00-13:00  Frokost

13.00-14:00  Anvendelse af UtA PI i 2. og 3. trimester ved Prof. Christoph Lees

14:00-14.30  Kaffepause

14.30-15.30  Måling af UtA PI 1. trimester og screening for præeklampsi ved Iben Riishede Christiansen og Charlotte Kvist Ekelund

15:30-16:00  Afrunding og evaluering

I forlængelse af kurset afholdes DFMS Generalforsamling

Immunisering i graviditeten

mar 16, 2022

Bliv klogere på immunisering i graviditeten med tre af landets førende eksperter på området: Obstetriker og overlæge Marie Søgård (Rigshospitalet), Føtalmediciner og overlæge Lone Nørgaard (Rigshospitalet) og overlæge Morten Dziegel fra Blodbanken (Rigshospitalet).

Ætiologien bag immunisering i gravidteten, titer-måling, blodtypeantigener samt diagnostik og behandling af føtal anæmi, herunder intrauterin transfusion vil blive gennemgået samt case-gennemgang.

Undervisere:

Overlæge Marie Søgaard Rigshospitalet

Overlæge Lone Nikoline Nørgaard Rigshospitalet

Overlæge Morten Dziegel, Blodbanken, Rigshospitalet.

Sted: Konferencelokalet på afd. 5073 på Rigshospitalet.

Tid: d. 11. maj kl 17-21.

 

Program (opdateret d. 6/5/22)

17.00-17.15: Velkomst og introduktion (Lone og Marie)

17.15-17.50:  Hvad er immunisering? Hvad er en titer?

Blodtypeantigener med risiko for HDFN og mulighed for prænatal forudsigelse af fosterets blodtype. (Morten)

17.50-18.30:  Diagnostik og behandling af føtal anæmi (Lone)

18.30-19:00: Aftensmad

19.00-19.30: Obstetrisk håndtering af gravide med alloantistoffer under graviditet og fødsel (herunder muligheder for medicinsk behandling) (Marie)

19.30-19.45: Behandling af barnet efter fødslen og langtidsprognose (Marie?/Pontiva?)

19.45-20.00: kort pause

20.00-20.45: Cases (Lone og Marie)

20.45-21.00: Afrunding og spørgsmål

 

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Iben Katinka Greiber på e-mail ibengreiber@hotmail.com

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

Sidste tilmeldingsfrist: 1.5.22

HU-kursus

mar 06, 2022

Er du ved at gøre klar til at søge hoveduddannelse i næste runde? Så kom og bliv klogere på de praktiske forhold vedrørende din ansøgning, hvordan CV’et kan opbygges og selve samtalen. I år foregår kurset som et webinar via Zoom, således at flest muligt fra Øst og Vest kan deltage.

Vi glæder os til et hyggeligt og interaktivt kursus med jer alle sammen, hvor I er velkommen til at komme med alle jeres spørgsmål til både en HU-læge, der har været igennem processen samt til to medlemmer i ansættelsesudvalget i Videreuddannelse Nord.

Undervisere:

Susanne Axelsen, Uddannelsesansvarlig overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler Skejby Sygehus
Inge Marie Møller, Overlæge og specialespecifik PKL, Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Randers

 

Tilmelding via Safeticket 

Kolposkopi og cervixcancer

mar 06, 2022

Kom og brug en aften på at blive fortrolig med cervix. Gynækolog Charlotte Søgaard og onkolog Hanne Mathiesen, vil sætte fokus på kolposkopi, dysplasi samt behandling og håndtering af cervixcancer. Og så er der selvfølgelig godt selvskab og god mad.

 

 

Undervisere: Gynækolog Charlotte Søgaard og onkolog Hanne Mathiesen.

 

Program:

Velkommen

 

Celleforandringer, HPV og screening

 

Kolposkopi

  • baggrund og morfologi
  • de normale fund
  • de abnorme fund

 

Cervix cancer – de tidligere stadier

 

Cervix cancer

  • baggrund, patolog
  • stadieinddeling af de sene stadier
  • prognoser

 

Cervix cancer

  • onkologisk behandling inkl. brachyterapi
  • hvor er vi om 20 år?

 

Afrunding og evaluering

 

Sted: Rigshospitalet, afd. 5073, konferencerummet

 

Tid: 30. marts kl. 17-20

 

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

 

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Rikke Krabek på e-mail rikke@krabek.dk

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

 

Sidste tilmeldingsfrist: 27/3

Covid-19 og graviditet Webinar

jan 27, 2022

Covid-19 og graviditet

Feber, hoste, test, nedlukning, bekymringer, isolation, coronakuller, mutationer, sygemeldinger, mundbind, ekstravagter, flere tests, mere bekymring, mere isolation, skanninger, fosterdød og nu endelig et lille lettelses suk.

Men hvordan er det egentlig gået og hvordan skal man som obstetriker forholde sig til corona i fremtiden?

 

Kom til webinar og bliv skarp på de nyeste retningslinjer og håndtering af Covid-19 i graviditeten.

 

Program

Kl. 16.00        Velkomst ved FYGO’s kursusudvalg Øst.

Kl. 16.02          Forebyggelse: hvad er obstetrikerens rolle? v.  Søren Brostrøm, tidligere formand i FYGO, direktør Sundhedsstyrelsen

Kl. 16.20        Når den gravide får covid-19 v. Anna Aabakke, PhD, afdelingslæge.

Kl. 17.00          COVID-pandemien set fra en guidelinegruppe inkl. guidelinegennemgang og vaccineanbefalinger v. Hanne Westergaard Brix, PhD, overlæge.

 

Sted: Zoom

 

Tid: Onsdag d. 23. februar kl. 16-18.

 

Pris: 50 kr for FYGO-medlemmer, 100 kr for ikke-medlemmer (+ billetgebyr)

 

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Rikke Krabek på e-mail rikke@krabek.dk

Indtil dagen før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

 

Sidste tilmeldingsfrist: 22. februar kl. 20.

Sutur/sphincter-kursus

jan 10, 2022

 

Kom og bliv bedre til suturering, når FYGO holder sphincter-kursus, hvor vi skal høre om teorien ved fødselsbristninger og øve os i at sy i grise-fantomer. Vi har hele to undervisere på, så der bliver rig mulighed for supervision og øvelse.

 

17.00 – 17.05 Velkommen
17.05 – 17.30 Bækkenbundens anatomi
17.30 – 18.00 Perineale fødselsbristninger grad I -IV og epidemiologi OASIS

18.00 – 18.15 Suturteknik
18.15 – 19.00 Aftensmad
19.00 – 19.10 Film med suturering af sphincter
19.15 – 20.15 Hands on suturering
20.30 – 20.45 Komplikationer til sphincter-rupturer
20.45 – 21.00 Oprydning og evaluering

 

Undervisere:

Marianne Glavind-Kristensen

Overlæge, phd.

Aarhus Universitetshospital

 

Susanne Greisen

Overlæge, phd.

Regionshospitalet Horsens

 

Sted: Konferencelokalet, AUH

 

Tid: 24. februar 17-21

 

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

 

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Charlotte Bodin på e-mail chbodi@rm.dk

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

 

Sidste tilmeldingsfrist: 20/2-22

FYGO Forskerdating  – AFLYST

dec 16, 2021

Grundet for få deltagere er kurset desværre aflyst! Vi beklager.

En del af FYGO-kampagnen ”Giv forskningen videre”  se mere om kampagnen her 
FYGO forskningskampagne slutter af med FYGO Forskerdating! Vi inviterer til et fyraftensarrangement, hvor FYGOs medlemmer kan møde forskningsaktive læger fra specialet. Hver forsker vil holde et kort oplæg om deres forskningsemne/profil. Herefter har forskerne og de yngre læger mulighed for at hilse på hinanden og se om der er kemi og fælles interesse over et glas vin. Det er vores håb at både forskere og yngre læger kan blive inspirereret af dette møde og at nye forbindelser og sød musik kan opstå.  
 

Kl. 17.00 – 17.10 Velkomst ved FYGO samt præsentation af kampagne 

 

Kl. 17.10 – 17.30 Introduktion til forskellige typer af forskningsprojekter ved yngre forsker samt personlig beretning om ved ind forskning  

 

Kl. 17.30 – 18.15 Kort præsentation af egen forskningsprofil/projekt 

 

Kl. 18.15 –  Tapas og forskerdating  

 

*Programmet vil blive justeret efter antallet af forskningsaktive oplægsholdere og deltagere.  

Ved spørgsmål kontakt Arushma Imran mail: arushma.ip@gmail.com

 

Sted: Sted: Lokale 4074, opgang 4, 7. sal. Blegdamsvej 9. 2100 København Ø

 

Pris:  

FYGO-medlemmer: Gratis (+billet gebyr)

Ikke-FYGO-medlemmer: 200 (+billet gebyr)

Tilmelding via safeticket