Links til tidligere internater, billeder mm

Den tidligere hjemmeside

Diverse oplæg fra Internater

Billeder Internat 2015

Oplæg Internat 2015

Internat program 2015

Billeder Internat 2016

Internat program 2016

Internat program 2017

Internat program 2018

Billeder internat 2018

Internat program 2019

Billeder Internat 2019

Specialernes dag 2014

Operativ gynækologi billeder 2014

Gamle hjemmeside