FYGO kursus vest – Tromboserisiko, udredning og behandling

jan 09, 2018
Hvornår: Vis i kalender » 20. februar 2018 @ 17:00 - 21:00
Hvor: Vis kort » Gynækologisk Konferencerum, Skejby Sygehus., Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus N, Danmark
Pris: Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)
Kontakt: Sarah von der Maase
saravond@rm.dk

FYGO-kursus

Tromboserisiko, udredning og behandling under graviditet og ved kirurgi

Et kursus om de tromboemboliske udfordringer vi støder på i det daglige arbejde – både indenfor obstetrikken og i forbindelse med kirurgi. Vi kommer omkring emner som risikogrupper, forebyggelse, behandling, overvejelser ved efterfølgende graviditeter. Kurset bliver en blanding af teoretisk gennemgang og cases.

Program

17.00-17.05: Velkomst og præsentation af undervisere (ved kursusudvalget)

17.05-17.45: Den normale koagulation, ændringer i forbindelse med graviditet.

(ved Anne-Mette Hvas)

17.45-18.10: Risikopatienter, herunder trombofili. Hvem skal henvises til Center for Hæmofili og Trombose? Hvordan udredes patienterne her? (ved Anne-Mette Hvas)

18.10-18.40: Cases (fokus på risikoprofil, udredning og profylakse) (ved Anne-Mette Hvas)

 

18.40-19.10: Aftensmad

 

19.10-19.30: Venøse tromboembolier: Manifestationer, diagnostik, behandling (ved Jannie Dalby Salvig)

19.30-20.00: Cases (fokus på venøs tromboemboli i graviditeten) (ved Jannie Dalby Salvig)

20.00-20.20: Tromboemboliske komplikationer ved kirurgiske indgreb. (ved Jannie Dalby Salvig)

  • Risikovurdering
  • Profylakse

20.20-20.45: Preoperativ håndtering af patienter der får peroral AK-behandling. Pausering og bridging (ved Jannie Dalby Salvig)

20.45-21.00: Diskussion, afrunding.

 

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Sarah von der Maase på e-mail saravond@rm.dk

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

 

Sidste tilmeldingsfrist: 10. februar 2018.

Akut obstetrik – simulationstræning

nov 22, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 3. februar 2018 @ 8:30 - 18:00
Hvor: CAMES, Herlev, 25.etage, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, Danmark
Pris: 400kr

CAMES-1530x380

Akut obstetrik

3. februar 2018

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation

25.Sal Herlev Hospital

Formål:
Formålet med kurset er teoretisk og praktisk håndtering af akutte situationer hos gravide og fødende.
Form:
Kurset er et en-dags kursus for op til 24 kursister. Læringsmålene faciliteres gennem gruppeoplæg og scenarietræning. Der er fokus på systematik, algoritmer og samarbejde – alt
sammen med udgangspunkt i hvad der er praktisk anvendeligt.
Det forventes at kursisten forud for kurset har sat sig ind i det tilsendte materiale.
Deltagere:
Kurset er målrettet yngre læger med interesse for obstetrik.
Henvender sig primært til læger i introduktionsstilling eller HU.
Pris:
Helt ekstraordinært kan vi tilbyde et 1-dags simulationsbaseret kursus inkl. forplejning for kun 400 kr pr. deltager.
Tilmelding:
Kontakt Christiane Gam på email: gamchristiane@gmail.com for spørgsmål vedr. billetter og venteliste mm.

FYGO kursus vest – Føtalmedicin

nov 16, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 8. februar 2018 @ 17:00 - 21:00
Hvor: Vis kort » Gynækologisk konferencerum, Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus N, Danmark
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)
Kontakt: Sara Vester Hald
sjaarhus@hotmail.com

FYGO aftenkursus:

Føtalmedicin

Kom ind under huden på den prænatale diagnostik – gennemgang og diskussion både fra et etisk, genetisk og føtalmedicinsk synspunkt!

På kurset skal vi gå i dybden med den prænatale diagnostik i Danmark; herunder gennemgå nogle af de vigtigste prænatale komplikationer/tilstande og konsekvensen heraf (fx intraføtale infektioner, anæmi, IUGR mv.). Føtalmediciner, Richard Farlie, vil tage os igennem teorien såvel som de etiske dilemmaer der ofte melder sig.

Klinisk genetiker, Ida Vogel, vil gennemgå genetikken i den prænatale diagnostik og give et indblik i fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesmodaliteter (fx NIPT, mikroarray, exom analyse mv.).

Undervisere:

Richard Farlie, specialeansvarlig overlæge for obstetrik og føtal medicin, gynækologisk/obstetrisk afdeling, Herning 

Ida Vogel, overlæge, Klinisk genetisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Program

17.00-17.10: Velkomst og præsentation af kursister og undervisere

17.10-18.40: Ida Vogel vil fortælle om forskellige genetiske metoder som karyotype, qfpcr,                array, NIPT og exom. Derudover vil hun via cases gennemgå integreret foster diagnostik anno 2018.

18.40-19.10: Aftensmad

19.10-20.40: Richard Falie vil fortælle lidt om føtalmedicinske undersøgelser: Flow, Tilvækst,                     Fosterekko, Neurosonografi, 2D – 3D – 4D ultralyd

Cases: Hvordan kan vi bruge ultralyd i konkrete situationer: Misdannelser, IUGR,                      Anæmi, Intrauterine infektioner mm.

Etikken: Hvordan informerer vi de kommende forældre? Hvornår kan man tillade                        svangerskabsafbrydelse og hvorfor? Hvem har ret til at afgøre det – forældre?   politikere? religiøse ledere? Hvad siger loven?

Quiz: Spændende billeder – kan du se hvad det er?

20.40-21.00: Debat, opsamling og farvel og tak

 

Sted:

Gynækologisk konferencerum, Skejby

Palle Juul-Jensens Blvd. 99

8200 Aarhus N

Tid: Torsdag d. 8. februar 2018

 

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

 

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Sara Vester Hald på e-mail sjaarhus@hotmail.com

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

 

Sidste tilmeldingsfrist: 5/2 2018

 

FYGO kursus øst – Hoveduddannelsesansøgning

okt 12, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 14. november 2017 @ 17:00 - 21:00
Hvor: lokale 4074, Rigshospitalet, Ny Blegdamsvej 3, 2100 København Ø, Danmark
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, ikke medlemmer kan ikke deltage (excl. gebyr på 6kr)
Kontakt: Sedrah Butt
sedrah_butt@hotmail.com

Hoveduddannelsesansøgning i Gyn-Obs

Kom til kursus i ansøgning til hoveduddannelsesstilling i gynækologi og obstetrik.

Få gode råd til opbygning af dit CV og motiveret ansøgning.

Herudover konkret vejledning i ansøgningsproceduren samt gode råd til, hvordan du forbereder dig til samtalen. Få noget ”insider viden” omkring ansættelsessamtalen og hvad der lægges vægt på.

Alt sammen i en hyggelig, åben og venlig atmosfære med de 3 nedenstående dygtige og erfarne undervisere.

 

Program

 

17.00-17.05: Velkomst

17.05-17.55: Ansættelsespraksis, adgangsgivende krav, ansøgningsskema

17.55-18.45: Faglig profil, CV, Motiverede ansøgning

18.45-19.30: Aftensmad

19.30-20.20: Samtalen og karrierevejledning

20.20-20.35: Klagemuligheder

20.35-21.00: Spørgerunde

 

Undervisere:

Ida Jepsen, Hoveduddannelseslæge i gyn/obs, FYGOs repræsentant i ansættelsesudvalget

Marie Søgaard, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital, og DSOG’s repræsentant i ansættelsesudvalget

Birgitte Rønn, Afdelingslæge, sekretariatet for lægelig videreuddannelse Region Øst
Sted: lokale 4074, Rigshospitalet, Blegdamsvej 3b, 2100 København Ø

Tid: Tirsdag d. 14. november, fra kl. 17-21

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, ikke medlemmer kan ikke deltage (excl. gebyr på 6kr)

Tilmelding og indbetaling foregår via http://fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Sedrah Butt på e-mail sedrah_butt@hotmail.com

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

 

FYGO kursus vest: Hands on: Sphincter læsion/bristninger

sep 14, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 16. november 2017 @ 17:00 - 21:15
Hvor: Vis kort » Gynækologisk konference rum, Skejby, Palle Juul-Jensens Blvd., 8200 Aarhus N, Danmark
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)
Kontakt: Sara Vester Hald
sjaarhus@hotmail.com

Vil du gerne lære at vurdere og sy sphincterlæsioner? Så er det kurset for dig!

Endeligt program følger

På dette kursus vil erfarne undervisere give dig værktøjer til at diagnosticere og sy obstetriske. Fokus vil primært være på sphincterlæsioner.

Vi vil først gennemgå teorien bag fødselsbristninger samt vigtigheden af diagnostikken heraf. Der vil være en gennemgang af korrekt suturteknik af bristninger.

Efterfølgende vil der være hands on træning i form af superviseret suturering af bristninger på grisemodeller.

Undervisere: Marianne Glavind og Susanne Greisen

Sted: Gynækologisk konferencerum, Skejby

Palle Juul-Jensens Blvd. 99

8200 Aarhus N
Tid: 16/11 2017 kl 17.00-21.15

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Sara Vester Hald på e-mail sjaarhus@hotmail.com

Tilmelding gælder efter først til mølle-princippet.

Mad og forplejning er inkluderet i prisen.

Indtil 8 dage før kurset, er det muligt at få kursusgebyret retur. Herefter vil gebyret betragtes som tabt ved afbud.

Sidste tilmeldingsfrist: 6/11 2017

DFMS kursus: Ultrasound during labour and delivery

sep 01, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 5. oktober 2017 @ 9:30 - 16:30
Hvor: Auditorium 2, Rigshospitalet, Copenhagen
Pris: Dkk. 1000 incl. lunch and coffee.
Kontakt: Tina Käehne
tina.kaehne@rsyd.dk

           

 

Course: Ultrasound during labour and delivery

 

Danish Society of Fetal Medicine

 

Thursday 5th October 2017

 

Location: Auditorium 2, Rigshospitalet, Copenhagen


Objective:
The course is intended at sonographers and medical doctors working in the area of obstetrics and obstetric ultrasound. The course will aim to give an update on ultrasound during labour and delivery.

 

Language: English.


Registration:
E-mail Tina Käehne: tina.kaehne@rsyd.dk stating name, department and EAN number.

 

Registration Fee: Dkk. 1000 incl. lunch and coffee.

 

Organizers:

Karen Wøjdemann, Consultant, PhD, Department of surgery, Bornholms Hospital

E-mail: karen.reinhold.woejdemann@regionh.dk

Pia Ertberg, Consultant, Department of Obstetrics, Herlev Hospital.

E-mail: pia.ertberg.02@regionh.dk

Speakers:

Bradley de Vries, Consultant, MD, Clinical senior lecturer, Sydney University, Australia

Torbjørn Eggebø, MD, Seksjonsoverlege at KK, St. Olavs Hospital, Professor at NTNU, Norway

Lars H. Pedersen, Associate Professor, Consultant, MD, PhD, Aarhus University and Aarhus University Hospital

 

 

Programme:

 

09.30   Registration and coffee

10.00   Ultrasound during labour                                    T. Eggebø    

11.00   Ultrasound at full dilatation incl. demonstration             B. de Vries

11.45   Lunch

12.45  Manuel rotation – how to perform and evidence for use          B. de Vries                                                                                13.45   Ultrasound and Vacuum extraction                                      T. Eggebø     

14.15   Tea/Coffee

14.45   Peripartum ultrasound of the placenta                                 L. H. Pedersen       

15.15   Panel discussion                                                              

15.45 Evaluation of the day                                                         K. Wøjdemann & P. Ertberg

 

 

FYGO kursus øst – Thyroidea og graviditet

aug 31, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 28. november 2017 @ 17:00 - 21:00
Hvor: Rigshospitalet, Forskningsenhed for Kvinder og børns Sundhed, Tagensvej 22, 2.sal
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)
Kontakt: Christiane Gam
gamchristiane@gmail.com

FYGO aftenkursus

Thyroidea og graviditet

Kom og frisk din viden op om Thyroidea og graviditet til FYGO aftenkursus den 28. november 2017! Bliv klog på antistoffer i graviditeten, sammenhænge med infertilitet og meget meget mere!

Forløbigt program:

17:00-17:05: kort præsentation

17:05- 17:35 Opfriskning af fysiologien omkring thyroidea, særlige forhold mht. thyroideafunktionstest og antistoffer under graviditet (UFR)

17:35-18:30 Udredning og behandling hos gravide af hypo- og hyperthyroidisme (EM)

18:30-19:00 Aftensmad

19:15-20:00 Udredning og behandling hos gravide af gestationel transient thyrotokiskose og postpartum thyroiditis (EM)

20:00-20:45 Infertilitet og thyroideasygdomme (UFR)

20:45-21:00 Afrunding og spørgsmål

Undervisere:

Professor Elisabeth Reinhardt Mathiesen og professor Ulla Feldt-Rasmussen, Endokrinologisk Afdeling, Rigshospitalet

Sted: Tagensvej 22, 2. sal, Forskningsenhed for Kvinder og Børns Sundhed, Rigshospitalet, 2100 Kbh Ø

Tid: 17.00-21.00 den 28. november 2017

Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

Tilmelding og indbetaling foregår via fygo.safeticket.dk. Hvis der er øvrige spørgsmål, kontakte kursustovholder Christiane Gam på e-mail gamchristiane@gmail.com

FYGO kursus VEST – Akut neonatologi

aug 30, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 23. oktober 2017 @ 17:00 - 21:00
Hvor: Gynækologisk konferencerum, Skejby, Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus N, Danmark
Pris: 200 kr for medlemmer (500 kr for ikke-medlemmer)
Kontakt: Rebekka Svarrer
r.svarrer@gmail.com

FYGO-kursus 23. Oktober 2017

Akut neonatologi – og hvordan vi undgår det!

På dette kursus arbejder vi med cases fra den kliniske hverdag. Underviserne Ole Kierkegaard (obstetriker) og Linda Vad (neonatolog) vil dele ud af deres mangeårige viden fra perinatal audit. Derudover skal vi øve genoplivning af nyfødte og høre om typiske faldgruber i de akutte fødselsforløb.

Vi skal diskutere hvordan vi som læger og mennesker håndterer disse forløb på en hensigtsmæssig måde.

 

Målet er at du kan identificere en risikofødsel samt det patologiske fødselsforløb og kender til måder at håndtere/undgå dette. Derudover opnår du en større forståelse for håndtering af syge nyfødte herunder genoplivning.

 

(Målbeskrivelseskompetencer: Fokus på I12 og H46 samt derudover I8, I9, H30 og H40)

Tilmleding via http://fygo.safeticket.dk

Dato: 23.10.17

Tid: Kl. 17-21

Sted: Gynækologisk konferencerum, Skejby

Spørgsmål ang. kurset kan sendes til tovholder: Rebekka Svarrer på r.svarrer@gmail.com

FYGO kursus øst – Venøs tromboemboli og graviditet

jul 29, 2017
Hvornår: Vis i kalender » 27. september 2017 @ 17:00 - 21:00
Hvor: Rigshospitalet, store konf. 4074 (Opg.4, 7.sal)
Pris: 200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)
Kontakt: Line Thellesen
line.thellesen@regionh.dk

FYGO kursus: Venøs tromboemboli og graviditet

Kunne du godt bruge en genopfriskning af patofysiologien omkring venøs tromboemboli? Og hvordan er det lige med VTE og graviditet? Så kom til FYGO kurset den 27. september!

Program:

17.00 – 17.05          Velkommen

17.05 – 17.40          Koagulationskaskaden

  • Karvægsskade
  • Hyperkoagulation
  • Koagulationsanalyser
  • Kort om trombofilier

17.40 – 18.10          Venøs tromboemboli

  • Incidens, ætiologi
  • Manifestationer (DVT, LE, Cerebral venøs sinustrombose)
  • Diagnostik (anamnese, objektive tegn, D-dimer, billeddiagnostik)

18.10 – 18.30          Cases

18.30 – 19.10          Aftensmad

19.10 – 19.25          VTE senfølger (PTS/ pulmonal hypertension)

19.25 – 19.45          VTE profylakse (inkl. non-medikamentelt)

19.45 – 20.05          Behandling af VTE inkl. trombolyse

20.05 – 20.25          Trombose og graviditet

20.25 – 20.45         Case og præsentation af app til VTE profylakse til gravide

20.45 – 21.00         Diskussion og afrunding

 

Undervisere:

Anita Sylvest Andersen, Overlæge PhD, Gynækologisk Obstetrisk Afd. Hvidovre Hospital

Eva Leinøe, Overlæge PhD, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

 

Tid:               27. Sept. 2017, kl. 17.00 – 21.00

 

Sted:             Rigshospitalet, Store Konferencelokale 4074 (Opg.4, 7. sal)

 

Pris:             200 kr for FYGO medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer (excl. gebyr på 6kr)

 Tilmelding: https://fygo.safeticket.dk/events

Kursustovholder:  Line Thellesen, mail: line.thellesen@regionh.dk