fygo 

Indkaldelse til FYGO’s ordinære generalforsamling 2017

torsdag den 9. Marts kl. 15, Frederik den VI’s Hotel, Odense

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 1. Formandsberetning, herunder beretning fra undervisningsudvalget
 1. Årsregnskab for 2016 og budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent
 1. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

– forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen: FYGOs bestyrelse foreslår at der            efter valg af formand vælges repræsentanter til DSOGs bestyrelse samt udvalg inden de            ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges.

 1. Valg af formand

Valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen

 1. Valg af kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg.:
 • DSOGs bestyrelse
 • Undervisningsudvalg
 • Ansættelsesudvalget
 • Valg af repræsentanter til kursusudvalg øst: 4 poster
 • Valg af repræsentanter til kursusudvalg vest: 3 poster
 1. Valg af intern revisor
 1. Eventuelt